Slide #1 image

O Konferenciji

Povodom 90 godina Koledža železničkog transporta UrGUPS, Ekaterinburgk, Ruska Federacija i 62 godine Visoke železničke škole strukovnih studija, Beograd, Republika Srbija, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na našoj Prvoj međunarodnoj konferencij „ŽELEZNIČKI TRANSPORT U SAVREMENOM SVETU“.

Slide #3 image

Organizator

Visoka železnička škola strukovnih studija.

NextPrev

O Konferenciji

Povodom 90 godina Koledža železničkog transporta UrGUPS, Ekaterinburgk, Ruska Federacija i 62 godine Visoke železničke škole strukovnih studija, Beograd, Republika Srbija, zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na našoj Prvoj međunarodnoj konferencij „ŽELEZNIČKI TRANSPORT U SAVREMENOM SVETU“. Konferencija će se održati u Beogradu (Republika Srbija), 12-13. decembra 2019. godine u prostorijama „Železnice Srbije“ ad, Nemanjina 6.

Transport i komunikacije predstavljaju „krvotok“ jednog društva, sistema, države. U skladu s tim, slobodno možemo reći da trenutni nivo i razvoj saobraćaja značajno određuje dostignuti nivo i razvoj društva u celini. Ukoliko razvoj saobraćaja kasni za razvojem društva, tada nivo saobraćaja postaje njegov ograničavajući faktor. Da bi saobraćaj opravdao ulogu pokretača privrede ili društva u celini, potrebno je da ih konstantno prati u smislu njegovog neprestanog razvoja i prilagođavanja u skladu sa trenutnim i budućim izazovima. Ova konferencija je odlična prilika da istraživači, naučni i stručni radnici iz oblasti transporta, predstave široj javnosti aktuelne politike održivosti i strategije razvoja saobraćaja, primere dobre prakse u svetu i u okruženju, rešenja konkretnih problema u oblasti transporta, rezultate svog naučno-istraživačkog rada, nove modele, tehnologije i dostignuća iz oblasti koje konferencija pokriva.

Ubeđeni smo da ćemo zajedničkim radom u okviru konferencije proširiti svoje vidike, steći nova saznanja i smernice delovanja u oblasti transporta, a samim tim ispuniti cilj i opravdati naziv konferencije „ŽELEZNIČKI TRANSPORT U SAVREMENOM SVETU“.

Srdacno Vas pozivamo da uzmete ucesce na nasoj konferenciji.