Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2021. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2021-06-17 13:15:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-06-17 13:14:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2021-06-17 13:13:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja - ovde

2021-06-17 13:09:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija javnog prevoza putnika

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija javnog prevoza putnika - ovde

2021-06-17 13:04:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2021-06-16 09:16:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-06-16 09:15:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-06-14 18:42:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - Engleski jezik - ovde

2021-06-14 15:10:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2021-06-14 11:43:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica - ovde

2021-06-14 09:33:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Odbrana seminarskih radova - Stručna praksa KPŽ

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Stručna praksa KPŽ obaviće se u sledećim terminima:
- 14.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 15.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 22.06.2021. godine od 11 do 13 časova.

2021-06-12 09:37:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Odbrana seminarskih radova - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 obaviće se u sledećim terminima:
- 14.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 15.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 22.06.2021. godine od 11 do 13 časova.

2021-06-12 09:37:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 - ovde

2021-06-12 09:36:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Polaganje Testa i Kolokvijuma (poslednji termin) iz Engleskog jezika 1 za junski rok je 14. juna u 13 casova

2021-06-11 09:58:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1, Eksploatacija železnica 2 i Eksploatacija železnica 3 - ovde

2021-06-11 09:26:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveze - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-06-10 12:45:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 - ovde

2021-06-10 09:15:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2021-06-09 18:38:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2021-06-09 18:37:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 11 juna u 14 casova

2021-06-09 13:08:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Popravni Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 1 mogu se polagati 11. juna u 13 casova

2021-06-09 13:08:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 9.juna u 14 casova

2021-06-09 08:14:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Popravni Test iz Engleskog jezika 1 moze se polagati 9. juna u 14 casova

2021-06-07 20:26:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka biće organizovano 15.06.2021. u 9 časova

2021-06-07 12:07:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2021-06-07 11:08:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 1 - ovde

2021-06-07 08:44:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2021-06-04 18:32:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2021-06-04 18:31:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Popravni Kolokvijum iz Engleskog jezika 1 moze se polagati 9 juna u 13 casova

2021-06-04 14:53:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2021-06-04 14:34:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Budalo

Rezultati - dr Zoran Budalo - ovde

2021-06-04 12:14:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz Železničkih tarifa 1 i Železničkih tarifa 2 i Menadžmenta prodaje održaće se 08.06.2021. godine s početkom u 10 i 10h

2021-06-03 16:10:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Dodatni termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić: ponedeljak 07.06.2021 u 9h i sreda 09.06.2021 u 9h.

2021-06-03 11:15:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja i Organizacija javnog prevoza putnika biće organizovano 07.06.2021. god. u 12 časova

2021-06-03 09:05:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-06-02 12:02:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Železnički TK i SS uređaji - ovde

2021-06-02 12:01:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2021-06-02 08:37:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Baze podatka, Internet tehnologije i Web programiranje biće organizovano 07.06.2021. godine u 11 časova, kabinet 94a

2021-06-01 12:54:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obavеštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika i Algoritmi i programiranje biće organizovano 07.06.2021. sa početkom u 9 časova

2021-06-01 12:53:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Komercijalno poslovanje železnice

Stručna praksa za studente treće godine studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u sredu 2.6.2021. godine u Centru za unutrašnju kontrolu i Centru za kontrolu prihoda preduzeća Srbija kargo AD, Nemanjina 6. Okupljanje studenata ispred Železničkog muzeja u 9:50 časova

2021-05-31 15:56:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Kolokvijum iz Engleskog jezika 1 moze se polagati 4 juna u 14 casova

2021-05-31 15:56:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničkih tarifa 1, Železničkih tarifa 2

Polaganje predispitnih obaveza iz Železničkih tarifa 1 i Železničkih tarifa 2 održaće se 03.06.2021. godine s početkom u 10 i 10h

2021-05-31 15:56:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 2. juna u 14 casova

2021-05-31 13:08:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Odabrana poglavlja iz bezbednosti saobraćaja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Odabrana poglavlja iz bezbednosti saobraćaja - ovde

2021-05-31 11:11:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportna logistika - ovde

2021-05-31 11:10:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom biće organizovano u četvrtak 03.06.2021. sa početkom u 8:30.
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom, Organizacija robe železnicom 1, Tehnologija železničkog saobraćaka, Osnove saobraćaja i transporta i Vuča i šinski saobraćajni sistemi biće organizovano u utorak 15.06.2021. sa početkom u 9 časova

2021-05-29 09:54:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Popravni test iz Engleskog jezika 1 moze se polagati 2. juna u 13 casova.

2021-05-29 09:49:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi elektrotehnike

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi elektrotehnike - ovde

2021-05-29 09:48:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija i tehnologija drumskog transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog transporta - ovde

2021-05-29 09:46:27

-- -- -- -- -- -- -- --