Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Arhiva obaveštenja

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati ispita iz predmeta Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-04-20 08:02:11

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Plan rada i polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Algoritmi i programiranje - ovde

2018-04-19 13:32:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza za predmete koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-04-19 13:05:20

-- -- -- -- -- -- --

Neradni dani - Prvi maj

Neradni dani - Prvi maj ovde

2018-04-17 21:27:22

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Rezultati testa

Transportne osobine robe - Rezultati testa ovde

2018-04-17 21:25:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-04-17 13:13:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji 2

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 održaće se utorak 24.04.2018. u 11:50 u amfiteatru.

2018-04-17 13:12:42

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 18.04.2018. godine u železničkoj stanici Vukov spomenik.
Okupljanje studenata u parku kod spomenika Vuku Karaddžiću u 9:30 časova.

2018-04-17 10:06:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Nadoknada časova iz predmeta Algoritmi i programiranje biće održana 19.04.2018. od 14:00 do 15:30h, kabinet 93a (polaganje Testa 1)

2018-04-17 07:49:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 3 - ovde

2018-04-16 09:02:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2018-04-16 09:01:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne sredine - ovde

2018-04-16 08:59:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na ekosistem

Rezultati ispita iz predmeta Uticaj saobraćaja na ekosistem - ovde

2018-04-16 08:57:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2018-04-16 08:55:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela, Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika 2 - ovde

2018-04-14 14:22:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Industrijski i unutrašnji transport

Rezultati testa iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport - ovde

2018-04-14 14:20:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Motorna vozila

Rezultati ispita - Motorna vozila ovde

2018-04-13 15:24:37

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Korisnički programi

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Korisnički programi biće organizovano 17.04.2018. u 08:20 u kabinetu 94a

2018-04-13 13:56:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad, Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine

Obaveštenje o polaganju kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad i Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine - ovde

2018-04-13 10:34:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Osnove Mašinstva

Rezultate testa iz predmeta Osnove mašinstva možete pogledati ovde
Sledeći termin za polaganje testa iz predmeta Osnove mašinstva biće 24.04.2018. godine u 11.50h.

2018-04-12 18:34:30

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste održaće se 18.04.2018. godine u 12 časova, a iz predmeta Inženjerska matematika 2 20.04.2018. godine u 10 časova.

2018-04-12 13:11:10

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Polaganje predispitnih obaveza

Predispitne obaveze iz predmeta Organizacija prevoza 1 i 2 biće održane u ponedeljak 16.04.2018. godine sa početkom u 9 časova.

2018-04-12 13:06:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Međunarodno privredno pravo

Nadoknada časova iz predmeta Međunarodno privredno pravo održaće se:
- u četvrtak 12.04.2018. godine u 13:30 časova,
- u ponedeljak 16.04.2018. godine u 13:00 časova.

2018-04-10 15:18:01

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine svih studijskih programa održaće se u sredu 11. aprila 2018. godine na stanici Beograd ranžirna (Makiš).
Okupljanje studenata kod plavog solitera u stanici Beograd ranžirna u 9.30 časova.

2018-04-10 09:49:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2018-04-05 21:21:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2018-04-05 21:20:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Neradni dani

Obaveštenje - Neradni dani ovde

2018-04-03 15:41:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 2 - ovde

2018-04-03 08:26:40

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Sociologija rada

Ispit iz predmeta Sociologija rada pomera se za 4. april 2018. godine od 11 časova.

2018-04-03 08:19:08

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Obaveštenje

Popravni test 1 iz predmeta Transportne osobine robe održaće se u petak 13. aprila 2018. godine u 15.30 časova.

2018-04-03 08:17:41

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine svih studijskih programa održaće se u sredu 4. aprila 2018. godine na stanici Beograd ranžirna (Makiš).
Okupljanje studenata kod plavog solitera u stanici Beograd ranžirna u 9.30 časova.

2018-04-03 08:15:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 2 (dr Biljana Matić)

Studenti treće godine, studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice, dana 11.04.2014. godine, neće imati nastavu ni kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 2, zbog potrebnog termina za održavanje praktične nastave. O nadoknadi nastave, sledi naknadni dogovor.

2018-04-03 08:12:40

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Termini polaganja predispitnih obaveza kod prof. dr Zorana Bundala ovde

2018-04-03 08:12:06

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Predispitne obaveze iz predmeta Železničke tarife 1, Železničke tarife 2, Spedicija i carine, Poslovna ekonomija u saobraćaju i Poslovna ekonomija 2, odrzaće se 03.04.2018. u 8,20 u učionici 96

2018-04-03 08:10:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja testa iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-04-03 08:09:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-04-03 08:06:25

-- -- -- -- -- -- --