Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Arhiva obaveštenja

Rezultati - Eksploatacija železnica

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2020-06-02 17:55:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2020-06-02 12:19:32

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Metodologija, Javni gradski putnički prevoz

Rezultati ispita - Metodologija, Javni gradski putnički prevoz ovde

2020-06-02 11:39:15

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Polaganje testa 1 iz predmeta Engleski jezik 1 biće organizovano 11. juna u 12.30 časova

2020-06-01 20:13:24

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Marija Vukšić Popović

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži mr Marija Vukšić Popović: 02.06 u 10h; 03.06. u 10h; 05.06. u 10h; 08.06. u 10h; 12.06. u 10h i 16.06. u 10h

2020-05-29 12:32:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Biljana Matić

Rezultati ispita - dr Biljana Matić ovde

2020-05-28 14:36:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2020-05-28 12:34:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Predispitne obaveze iz predmeta Osnove elektrotehnike i Stabilna postrojenja električne vuče (pored 29.05.2020.) održaće se u utorak 02.06.2020. godine u 12 časova, petak 05.06.2020. godine u 12 časova i petak 12.06.2020. godine u 12 časove. U navedenim terinima može se polagati samo jedna predispitna obaveza.

2020-05-28 10:58:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2020-05-26 12:57:50

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić: 01.06 u 10h; 03.06. u 10h; 10.06. u 10h i 12.06. u 10h

2020-05-26 11:31:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Kolokvijum 1 iz predmeta Osnove elektrotehnike i Stabilna postrojenja električne vuče održaće se u petak 29.05.2020. godine u 12 časova.

2020-05-25 12:10:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 ovde

2020-05-25 12:03:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1 od 22.05.2020. ovde

2020-05-25 12:00:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta od 22.05.2020. godine ovde

2020-05-22 13:35:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-05-22 12:17:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika ovde

2020-05-21 17:10:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2020-05-21 13:43:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 i Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 i Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-05-20 13:54:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-05-20 13:04:58

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnička fizika

Studenti koji nisu odradili sve laboratorijske vežbe iz tehničke fizike mogu da rade iste u četvrtak 21.05.2020. godine u 10 i 13 časova. Studenti koji ne mogu da se pojave u zakazanim terminima potrebno je da se jave predmetnom asistentu mr Dušku Tešanoviću na mejl tesanovic.dusko@yahoo.com radi daljeg dogovora.

2020-05-20 12:53:26

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Raspored popravnih predispitnih obaveza za predmete iz zimskog semestra sa osnovnih i master strukovnih studija ovde

2020-05-18 13:26:46

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Škola će početi sa redovnim radom u ponedeljak, 18.05.2020. godine. Radno vreme škole biće od 07:30 do 15:30 časova. Svi zaposleni i studenti dužni su da se pridržavaju mera bezbednosti i prilikom dolaska u školu nose zaštitne rukavice i maske. Studentima se preporučuje da se pre dolaska u školu najave predmetnim nastavnicima putem mejla u vezi sa konsultacijama i polaganjem predispitnih obaveza. Prijava ispita za aprilski ispitni rok obaviće se od 19.05. do 22.05.2020. godine.

2020-05-18 12:23:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Studenti koji su u studentskom domu a žele da prijave ispite za Aprilski ispitni rok mogu da se jave na milica20pavlovic@gmail.com radi podizanja potrebnih uverenja za regulisanje studentskog doma

2020-05-11 11:29:54

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Planiran početak rada Škole je 18.05.2020. ukoliko se do tada obavi dezinfekcija prostorija. U periodu od 18.05.2020. neće biti izvođenja nastave. Planirano je održavanje predispitnih obaveza i održavanje Aprilskog ispitnog roka. Odbrana diplomskih, završnih i specijalističkih radova biće organizovana prema dogovoru sa kandidatima, mentorima i stručnim službama škole.
Konačan datum početka rada nakon obavljene dezinfekcije prostorija biće objavljen na sajtu škole, kao i informacije o predispitnim obavezama, prijavi ispita i održavanju Aprilskog ispitnog roka.

2020-05-11 11:12:31

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Snežana Bešić

Studenti 3 godine, smera - Komercijalno poslovanje železnicom, koji nisu preuzeli temu i materijal za izradu seminarskog rad da se jave na mejl i
studenti 2 godine, smera - Komercijalno poslovanje železnicom i Železnički saobraćaj, koji nisu preuzeli temu i obrazac za seminarski rad da se jave na mejl.

2020-04-28 18:57:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija prevoza robe železnicom 2, Vuča i šinski saobraćajni sistemi, Simulacije u saobraćaju

Svi studenti koji slušaju predmete Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija prevoza robe železnicom 2, Vuča i šinski saobraćajni sistemi, Simulacije u saobraćaju potrebno je da se jave mejlom dr Zorici Milanović (sa naznakom koji predmet slušaju) zbog organizacije on line nastave.

2020-04-08 13:46:44

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Obaveštenje za studente - ovde
Obaveštenje za nastavno osoblje - ovde

2020-03-17 10:53:58

-- -- -- -- -- -- --

Rešenje o radu Škole za vreme trajanja vanrednog stanja

Rešenje o radu Škole za vreme trajanja vanrednog stanja - ovde

2020-03-17 10:45:14

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Svi studenti Visoke železničke škole strukovnih studija mogu kontaktirati predmetne nastavnika putem elektronske pošte u vezi nastavka obavljanja nastave elektronskim putem.
Adrese elektronske pošte nastavnika dostupne su ovde

2020-03-16 12:27:46

-- -- -- -- -- -- --

OBAVŠETENJE

U skladu sa odlukom o uvođenjem vanrednog stanja i zatvaranjem svih obrazovnih institucija, nastava se obustavlja daljnjeg. Nastava će se u narednom periodu obavljati na daljinu. O detaljima odvijanja nastave na daljinu biće objavljene dodatne informacije.

2020-03-15 21:31:59

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Telekomunikacioni sistemi 2

Termin prvog kolokvijuma iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 (osnovne strukovne studije) je utorak 18.03.2020 u 13:55, učionica 93a

2020-03-13 21:16:52

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - GIS

Prvi test iz predmeta GIS održaće se 26. marta 2020. godine u 10.10 sati u kabinetu 93A

2020-03-12 13:32:06

-- -- -- -- -- -- --

Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ovde

2020-03-12 13:30:40

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Master strukovne studije

- Nastava u letnjem semestru za studente master strukovnih studija počinje u petak 13.03.2020. godine prema rasporedu časova.
- Overa zimskog semestra za studente master strukovnih studija obaviće se u periodu od 13.3.2020. godine do 27.03.2020. godine. Studenti su u obavezi da imaju sve potpise predmetnih nastavnika za predmete koje su slušali u zimskom semestru i da popune anketni upitnik za zimski semestar.

2020-03-11 13:51:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Rezultati ispita iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) - ovde

2020-03-10 15:46:40

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Test 1 iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 24.03.2020. godine u 10:10 časova u amfiteatru škole.

2020-03-10 10:01:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarske simulacije

Rezultati ispita iz predmeta Računarske simulacije - ovde

2020-03-06 15:42:32

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Operaciona istraživanja u saobraćaju

Ispit iz predmeta Operaciona istraživanja u saobraćaju planiran za 06.03.2020. u 16 časova biće održan u 06.03.2020. u 17 časova

2020-03-05 13:28:13

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predavanja i konsultacije iz Engleskog jezika predvidjena za 4.mart, nece biti odrzana

2020-03-04 08:53:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2020-03-03 15:44:19

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Termin za nadoknade časova planiranih za 28.02.2020 iz predmeta Baze podataka je sreda (04.02.2020.) od 11 časova

2020-03-01 13:45:32

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) na master strukovnim studijama je ponedeljak 02.03.2020. u 13:25.

2020-02-28 22:44:30

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Časovi predavanja iz predmeta Baze podataka planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin nadoknade biće objavljen naknadno

2020-02-27 14:45:36

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Časovi vežbi iz predmeta Računarske mreže i Mikroprocesorski sistemi planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin za nadoknadu je sreda (04.02.2020.) od 11 časova
Časovi vežbi iz predmeta Baze podataka planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin za nadoknadu je sreda (04.02.2020.) od 9 časova

2020-02-27 13:30:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2020-02-27 13:07:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu - ovde

2020-02-20 14:26:08

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispit iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) održaće se 09.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-18 13:18:53

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispiti iz predmeta koje predaje profesor dr Biljana Matić održaće se u sledećim terminima:
- Proračun i analiza troškova transporta 10.03.2020. godine u 16 časova,
- Evropska regulativa u saobraćaju i transportu 11.03.2020. godine u 16 časova,
- Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje 12.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-13 09:36:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije ovde

2020-02-10 13:04:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2020-02-10 13:02:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Matematika

Rezultati ispita:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2020-02-07 21:46:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2020-02-07 08:12:57

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) u subotu 08.02.2020. u 14 h učionica 94

2020-02-05 16:43:23

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Master strukovne studije

Prijava ispita za studente master strukovnih studija obaviće se u periodu od 06.02.2020. godine do 12.02.2020. godine. Potrebno je izmiriti najmanje tri rate školarine kako bi ispitna prijava bila ispravna.

2020-02-05 14:33:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja ovde

2020-02-05 14:27:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2020-02-05 12:53:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2020-02-04 21:09:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati ispita iz predmeta Električna merenja - ovde

2020-02-04 21:08:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta:
- Transportne tehnologije ovde
- Metodologija istraživanja u saobraćaju ovde

2020-02-03 12:49:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-02-03 11:55:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza:
- Inženjerska matematika 1 i 2 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2020-01-31 16:23:28

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 04.02.2020. godine u 9:00 u amfiteatru

2020-01-31 13:03:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Železničke stanice

Rezultati ispita - Železničke stanice ovde

2020-01-31 12:38:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati kolokvijuma - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati kolokvijuma - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-01-30 14:11:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 3 - ovde

2020-01-29 12:28:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Vuča vozova

Rezultati testa - Vuča vozova ovde

2020-01-28 12:23:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-28 12:05:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz ovde

2020-01-28 12:02:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Pristupne i transportne mreže

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Pristupne i transportne mreže - ovde

2020-01-27 13:58:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati kolokvijuma - Transportne tehnologije

Rezultati kolokvijuma - Transportne tehnologije ovde

2020-01-27 10:18:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča vozova

Test iz predmeta Vuča vozova biće održan 28.1.2020. od 10h u ucionici 95. Polaganje testa je obavezna predispitna obaveza, odnosno uslov za izlazak na ispit. Materijal za pripremu testa možete da preuzmete na sledećem linku

2020-01-23 14:32:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 ovde

2020-01-23 13:12:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi ovde

2020-01-23 12:55:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita iz predmeta Internet tehnologije, Baze podataka, Web programiranje - ovde

2020-01-23 12:33:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-23 12:02:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza:
Telekomunikacioni sistemi 1
Železnički TK i SS uređaji
Evropski sistem kontrole vozova ETCS

2020-01-22 17:47:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-01-22 14:29:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija ovde

2020-01-22 14:26:26

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge održaće se u sredu, 29.01.2020. u 9 časova u učionici 96.

2020-01-22 09:56:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati testa iz predmeta Železničke pruge - ovde

2020-01-22 08:31:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Enlgleski jezik 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Enlgleski jezik 2 - ovde
Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 23.januara u 13.30.

2020-01-22 08:26:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-22 08:21:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-21 16:02:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 ovde

2020-01-21 16:00:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-20 12:01:47

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove statistike

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove statistike biće organizovano 20.01.2020. sa početkom u 10 časova i 21.01.2020. sa početkom u 16 časova.

2020-01-17 13:42:52

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano 20.01.2020. sa početkom u 10 časova i 21.01.2020. sa početkom u 16 časova.
Poneti indeks

2020-01-16 14:53:07

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se 21.01.2020. godine u 12 časova i 28.01.2020. godine u 9 časova.

2020-01-16 14:48:15

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 20.01.2020. godine u 13 časova i 29.01.2020. godine u 12 časova.

2020-01-16 14:46:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 2 - ovde
Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 21.januara u 17 casova.

2020-01-16 09:03:42

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Matematika

Polaganje predispitnih obaveza iz Primenjene matematike za ekonomiste, Inženjerske matematike 1 i 2 obaviće se 30.01.2020. godine u 13 časova u amfiteatru Škole

2020-01-15 14:17:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2020-01-15 14:15:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa 2 - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testa 2 - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-15 14:12:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić su:
ponedeljak 20.01.2020 u 9h
sreda 22.01.2020. u 12h

2020-01-15 09:44:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova ETCS

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova ETCS - ovde

2020-01-14 11:33:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-01-14 11:32:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Električna merenja - ovde

2020-01-13 13:39:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza na master strukovnim studijama - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza na master strukovnim studijama - dr Zoran Bundalo ovde

2020-01-13 12:21:18

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 mogu se polagati 15. januara u 15.30.

2020-01-11 20:23:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza za sve predmete kod dr Zorana Bundala za studente prethodnih generacija održaće se 15.01.2020. u 11:50 i 17.01.2020. u 11:50

2020-01-10 14:18:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava

Nastava iz predmeta Praktična nastava za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 13.01.2020. godine u Srbija vozu (Nemanjina 6, ulaz iz parka) sa početkom u 10h.

2020-01-10 14:00:00

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Predispitne obaveze iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se 20.01.2020. u 11h.

2020-01-10 13:58:39

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Test 2 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u terminima vežbi u periodu od 13. do 15. januara 2020.

2020-01-10 08:36:44

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza opasnih materija

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija održaće se u četvrtak, 16.01.2020. u 12 časova u učionici 94.

2020-01-10 08:35:53

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (MS Excel) obaviće se u periodu od 13-17.01.2020. u terminu grupa za vežbe.

2020-01-10 08:33:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

Drugi kolokvijum iz Osnova ststistike održaće se 16.01.2020. u terminu predavanja.
Odbrana seminarskih radova održaće se:
14.01.2020. iz predmeta: Web programiranje u terminu predavanja
15.01.2020. iz predmeta: Internet tehnologije u terminu predavanja

2020-01-09 13:45:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevrić

Termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta ETCS na master specijalističkim studijama je subota 11.01.2020. u 14h. učionica 95
U ovom terminu je moguće polagati i predisitne obaveze iz ostalih predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić

2020-01-09 13:43:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Test 2 iz predmeta Železničke pruge održaće se u četvrtak, 16.01.2020. u 12 časova u učionici 94.

2020-01-08 12:20:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-12-27 13:11:26

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Druga predispitna obaveza (Kolokvijum) iz Engleskog 2 moze se polagati 14. januara u 17h

2019-12-27 08:04:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati - Matematika ovde

2019-12-26 17:21:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija ovde

2019-12-26 13:06:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta:
- Telekomunikacioni sistemi - ovde
- Železnički TK i SS uređaji - ovde
- Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-12-26 08:46:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati - Železničke tarife 1 ovde

2019-12-25 17:51:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2019-12-25 17:48:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz ovde

2019-12-25 14:09:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2019-12-25 14:01:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnologija železničkog saobraćaja

Časovi predavanja iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja planirani za petak 27.12.2019. godine neće biti održani.

2019-12-25 12:33:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju ovde

2019-12-23 12:15:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-12-21 12:19:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2019-12-20 11:38:47

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Prva predispitna obaveza (Test) moze se polagati 20. decembra u 15.30 u 94.

2019-12-19 08:00:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz:
Železničkih TK i SS uređaja utorak 24.12.2019. u periodu 11:00-12:35, učionica 93
Telekomunikacionih sistema 1 sreda 25.12.201.9 u pariodu 13:55-14:40, učionica 93a
u ovim terminima je moguće polagati i ostale predispitne obaveze iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić

2019-12-19 07:59:34

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Kolokvijum iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste održaće se 26.12.2019. u 13 časova u amfiteatru.

2019-12-18 14:16:19

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje popravnog kolokvijuma-testa iz predmeta Organizacija robe prevoza železnicom 1 biće organizovano 25.12.2019. u 08:20 u učionici 91.

2019-12-18 14:13:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se 24.12.2019. u 13:55 u učionici 94.

2019-12-18 14:09:37

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava

Nastava iz predmeta Praktična nastava za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 23.12.2019. godine u Srbija vozu (Nemanjina 6, ulaz iz parka) sa početkom u 10h.

2019-12-18 14:07:43

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vesna Božović

Konsultacije predvidjene za 25 decembar, bice odrzane 20 decembra od 14.30 do 16.30.

2019-12-18 08:29:34

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa brojni sistemi biće organizovano 27.12.2019. sa početkom u 9:10 u amfiteatru.
Polaganje testa MS Word biće organizovano 24.12.2019. sa početkom u 13:30 za studijske programe Komercijalno poslovanje železnice, Železničko mašinstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj i 24.12.2019. sa početkom u 14:30 za studijske programe Železnički saobraćaj i Elektrotehnika u saobraćaju

2019-12-17 15:17:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Popravni test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u terminima vežbi u periodu od 23. do 25. decembra 2019.

2019-12-17 12:29:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Popravni test iz predmeta Železničke pruge održaće se u četvrtak, 26.12.2019. u 12 časova u učionici 94.

2019-12-17 12:26:19

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza opasnih materija

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija održaće se u četvrtak, 26.12.2019. u 10 časova u učionici 96.

2019-12-17 12:25:35

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Prva predispitna obaveza (Test) iz Engleskog jezika 2 moze se polagati 18.decembra u 15.30 u 96.

2019-12-13 11:35:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 2 - ovde

2019-12-13 11:35:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2019-12-11 13:04:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Drugo polaganje predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 bice 11.decembra u 15.30 u 96.

2019-12-09 17:01:14

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 09.12.2019. godine u Srbija vozu (Nemanjina 6, ulaz iz parka) sa početkom u 10h.

2019-12-06 14:00:18

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 za studijski program Železnički saobraćaj održaće se 17.12.2019. u 13:55 u učionici 94

2019-12-06 13:56:38

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice održaće se 13.12.2019. u 11:50 u učionici 91

2019-12-06 13:55:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija ovde

2019-12-06 08:15:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati - Železničke pruge ovde

2019-12-06 08:09:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2019-12-04 17:53:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava

Obaveštenje za praktičnu nastavu (studijski programi Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju i Javni gradski i industrijski saobraćaj, III godina) - ovde

2019-12-03 16:14:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Električna merenja - ovde

2019-12-02 23:53:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi saobraćaja i trensporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi saobraćaja i trensporta - ovde

2019-11-29 14:12:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-11-29 14:06:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Nastava iz predmeta Praktična nastava za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 02.12.2019. godine u prostorijama Centra za kontrolu prihoda i Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije (Nemanjina 6, ulaz iz parka) sa početkom u 10h.

2019-11-29 14:00:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2019-11-29 09:47:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2019-11-28 09:54:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza opasnih materija

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija održaće se u četvrtak 5.12.2019. u 10 časova u učionici 96

2019-11-28 09:52:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-11-28 09:52:07

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje testa iz predmeta Organizacija robe prevoza železnicom 1 biće organizovano 04.12.2019. u 08:20 za studijski program Železnički saobraćaj i 06.12.2019. u 13:55 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice

2019-11-28 09:49:47

-- -- -- -- -- -- --

Raspodela mesta u studentskim domovima

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se u sredu 27.11.2019. godine u 12 časova u svečanoj sali Škole.

2019-11-25 13:54:05

-- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Konačna lista redosleda primljenih kandidata na master strukovne studije (III upisni rok) - ovde

2019-11-22 12:55:32

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje prvog testa iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se u periodu od 25. do 27. novembra 2019. godine u terminima časova vežbi.

2019-11-20 13:45:16

-- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Lista redosleda primljenih kandidata na master strukovne studije (III upisni rok) - ovde

2019-11-20 12:11:00

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 22.11.2019. u terminu predavanja.
Polaganje testa (MS Word) obaviće se u periodu od 25-29.11.2019. u terminu grupa za vežbe.

2019-11-20 10:44:06

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Prvi kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 za studente studijskog programa Železnički saobraćaj održaće se 26.11.2019. u 13:55, učionica 94

2019-11-20 10:41:31

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Nastava iz predmeta Praktična nastava za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 25.11.2019. godine sa početkom u 10h na stanici Beograd Centar - Prokop i Vukov spomenik

2019-11-20 10:40:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Matematika

Rezultati testa iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste i Inženjerska matematika 1 ovde

2019-11-19 16:17:22

-- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave [master strukovne studije]

Raspored nastave na master strukovnim studijama:
- Saobraćajno inženjerstvo
- Elektotehnika u saobraćaju
- Komercijalno poslovanje u saobraćaju

2019-11-19 14:48:17

-- -- -- -- -- -- --

Izmene rasporeda časova

Izmene rasporeda časova - II godina, studijski program Železnički saobraćaj - ovde

2019-11-19 14:40:03

-- -- -- -- -- -- --

Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta - ovde

2019-11-18 12:41:12

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Nastava iz predmeta Praktična nastava za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 18.11.2019. godine u Topčideru, u Sekciji Beograd (garaža Plavog voza) sa početkom u 10h.

2019-11-14 13:36:10

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Predavanja iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 planirana za 14.11.2019. neće biti održana. Termin za nadoknadu časova će biti naknadno utvrđen

2019-11-13 18:45:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti druge godine prvu predispitnu obavezu mogu polagati 26.novembra u 17.00.

2019-11-13 18:43:12

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Polaganje testa iz predmeta Železničke pruge održaće se u petak 29.11.2019. godine u 11 časova.

2019-11-19 14:38:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2019-11-13 09:06:16

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Polaganje testa iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se u utorak 19.11.2019. godine u 12 časova u amfiteatru.

2019-11-14 13:37:10

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Termini predispitnih obaveza ovde

2019-11-07 14:16:28

-- -- -- -- -- -- --

Početak nastave - master strukovne studije

Uvodni čas za studente upisane na master strukovne studije održaće se u petak 15.11.2019. godine u 14 časova u amfiteatru Škole.
Studenti koji slušaju predmete iz prve i druge godine studija u školskoj 2019/2020. godini vršiće odabir izbornih predmeta pa je njihovo prisustvo obavezno na uvodnom času.

2019-11-07 14:11:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Neradni dan

Obaveštenje - Neradni dan ovde

2019-11-07 12:11:31

-- -- -- -- -- -- --

Upis - master strukovne studije

Upis kandidata koji su konkurisali u drugom upisnom roku na master strukovne studije obaviće se u petak, 8.11.2019. godine i u utorak 12.11.2019. godine od 8 do 14 časova.

2019-11-07 12:08:00

-- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Konačna lista redosleda primljenih kandidata na master strukovne studije (II upisni rok) - ovde

2019-11-06 14:02:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predspitnih obaveza iz Telekomunikacionih sistema 1 će se održati u utorak 12.11.2019. u 13:55 u učionici 93a
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji, će se održati u petak 15.11.2019 u učionici 93a

2019-11-05 16:33:49

-- -- -- -- -- -- --

Bodovna lista studenata za konkurs u studentske domove

Bodovna lista studenata za konkurs u studentske domove:
- devojke ovde
- muškarci ovde

2019-11-04 12:11:19

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - I godina

Konačna rang lista za upis u I godinu ovde

2019-11-01 09:11:08

-- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Lista redosleda primljenih kandidata u prvu godinu studija na master strukovne studije (II upisni rok) - ovde

2019-10-31 15:29:20

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predaja dokumentacije za studentske stipendije i kredite vršiće se do petka 01.11.2019. godine

2019-10-31 08:03:20

-- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste za upis u II i III godinu

Konačne rang liste za upis u III godinu studija koje su nedostajale zbog prigovora studenata i korigovana rang lista za upis u II godinu za studijski program Železničko mašinstvo ovde

2019-10-30 14:55:54

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija ovde

2019-10-30 12:40:02

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvene rang liste za upis u 3. godinu studija

Jedinstvene rang liste za upis u 3. godinu studija - ovde

2019-10-29 14:38:33

-- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste za upis u 2. i 3. godinu studija

Konačne rang liste za upis u 2. i 3. godinu studija
II godina - ovde
III godina - ovde
Konačne rang liste za studijske programe koji nisu objavljeni biti objavljeni nakon rešavanja prigovora studenata

2019-10-28 14:15:02

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina nastave

Časovi predavanja iz predmeta Tehnička fizika planirani za petak 1. novembar 2019. godine biće održani u sredu 30. oktobra u 12,40 h.
Časovi vežbi iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta za prvu grupu planirani za sredu 30. oktobar 2019. godine biće održani u petak 1. novembra 2019. godine u 11,50 h.

2019-10-25 15:47:40

-- -- -- -- -- -- --

Konkurs za upis na master strukovne studije

Konkurs za upis na master strukovne studije - ovde

2019-10-25 15:30:20

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvene rang liste za upis u 2. i 3. godinu studija

Jedinstvene rang liste za upis u 2. i 3. godinu studija:
- II godina ovde
- III godina ovde

2019-10-25 10:49:15

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Dušan Vujović

Obaveštenje o održavanju časova vežbi - Dušan Vujović - ovde

2019-10-22 11:18:11

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje studentima osnovnih strukovnih studija

Predaja dokumenata za upis u drugu i treću godinu studija (molba, zahtev za rangiranje, prijavni list i indeks) vršiće se do ponedeljka 21.10.2019. godine. Studenti koji do tada ne podnesu zahtev za upis neće biti rangirani na listi za upis naredne godine studija.
Obaveštenje o uslovima studiranja na osnovnim strukovnim studijama u školskoj 2019/2020 godini ovde

2019-10-15 18:39:58

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Primenjena matematika za ekonomiste

Predavanja iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste planirana za 22.10.2019. u 9:10 biće održana istog dana od 13:30 časova.

2019-10-15 13:02:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati ispita - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja ovde

2019-10-14 12:43:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-10-14 12:39:30

-- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Konačna lista redosleda primljenih kandidata u prvu godinu studija na master strukovne studije (I upisni rok) - ovde

2019-10-14 11:59:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi - ovde

2019-10-14 08:15:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita - dr Zorica Milanović - ovde

2019-10-11 15:48:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 i 2

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 i 2 ovde

2019-10-11 13:00:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita - Tehničko crtanje primenom računara ovde

2019-10-11 12:54:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija i Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2019-10-11 12:47:56

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Drugi termin za polaganje ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 za septembarski, oktobarski i oktobar2 ispitni rok održaće se u utorak 15.10.2019. godine u 12 časova.
Ukoliko neko od studenata ne položi ispit u drugom terminu, može naknadno prijaviti ispit za treći termin u ispitnom roku oktobar2 (ako nema prijavljen neki drugi ispit) koji će se održati 18.10.2019. godine u 11 časova.

2019-10-11 12:01:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Polaganje ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 za ispitne rokove septembar, oktobar i oktobar 2 održaće se u petak 11.10.2019. godine u 9h.

2019-10-10 12:30:00

-- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Ispravka liste redosleda primljenih kandidata u prvu godinu studija na master strukovne studije (I upisni rok) - ovde

2019-10-09 19:38:18

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Oktobar 2

Svi ispiti u ispitnom roku Oktobar 2 održaće se u petak 11.10.2019. u 9:00 časova u učionici 95

2019-10-08 17:43:43

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Predispitne obaveze iz Inženjerske matematike 1, Inženjerske matematike 2 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se u sredu 09.10.2019. godine od 9 časova, kabinet 93.

2019-10-08 11:40:04

-- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Lista redosleda primljenih kandidata u prvu godinu studija na master strukovne studije (I upisni rok) - ovde

2019-10-08 11:12:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2019-10-04 13:45:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2019-10-04 13:09:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1, Železničke stanice i Železničke pruge i stanice 2 - ovde

2019-10-04 12:16:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2019-10-03 09:50:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati - dr Dragica Jovanović - ovde

2019-10-03 09:48:09

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 2 i 3 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 2 i 3 - Rezultati ispita ovde

2019-10-02 14:27:32

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija i tehnologija drugmskog saobraćaja, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija i tehnologija drugmskog saobraćaja i Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora - ovde

2019-10-02 11:51:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati - dr Sanja Jevtić - ovde

2019-10-01 13:16:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2019-10-01 12:35:25

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija (III upisni rok) - ovde

2019-10-01 11:45:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika, Transportna logistika 2 i Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Transportna logistika, Transportna logistika 2 i Bezbednost železničkog saobraćaja - ovde

2019-09-27 12:08:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati - Matematika - ovde

2019-09-26 15:06:06

-- -- -- -- -- -- --

Početak nastave

Nastava na za I, II i III godinu osnovnih strukovnih studija počinje u utorak (01.10.2019.) prema objavljenom rasporedu
Časovi vežbi za studente I godine počinju od 07.10.2019. prema rasporedu.

2019-09-26 15:03:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2019-09-26 08:09:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati predispitnih obaveza - dr Sanja Jevtić - ovde

2019-09-24 20:59:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita - Organizacija prevoza robe železnicom 2 ovde

2019-09-24 14:37:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost saobraćaja - ovde

2019-09-24 13:13:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Budalo

Rezultati - dr Zoran Budalo - ovde

2019-09-24 13:12:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mehanika i otpornost materijala

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika i otpornost materijala - ovde

2019-09-24 12:39:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja ovde

2019-09-24 12:33:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2019-09-23 13:19:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz Matematika - ovde

2019-09-20 13:06:44

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita

Ispit iz predmeta Železničke pruge/Železničke pruge i stanice 1 održaće se 03.10.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Železničke stanice/Železničke pruge i stanice 2 održaće se 03.10.2019. godine u 11 časova.

2019-09-20 11:54:32

-- -- -- -- -- -- --

Železnički TK i SS uređaji

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-09-19 13:31:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Ispit iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom položila je:
- Suzana Krstović (31 poen)
Ostali studenti mogu da pogledaju svoje radove u četvrtak 19.09.2019. u periodu od 12.00 do 13.00

2019-09-18 21:00:20

-- -- -- -- -- -- --

Razultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Razultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja ovde

2019-09-18 13:43:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-09-18 13:38:24

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Predispitne obaveze iz Inženjerske matematike 1, Inženjerske matematike 2 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se u sredu 20.09.2019. godine od 10 časova, kabinet 96.

2019-09-17 11:35:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama, Računarske tehnologije u saobraćaju i Web programiranje - ovde

2019-09-17 11:09:54

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave - Oktobar 2019

Neispravne ispitne prijave - Oktobar 2019 - ovde

2019-09-17 09:54:28

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Železničke pruge i stanice, Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1 i 2 i Transportne osobine robe održaće se u četvrtak 19. septembra 2019. godine u 9 časova, učionica 93

2019-09-17 09:52:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić u četvrtak 19.09. u 9h i u ponedeljak 23.09. u 9h.

2019-09-16 13:59:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja ovde

2019-09-16 12:56:47

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2019-09-16 12:22:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Predispitne obaveze iz predmeta Organizacija prevoza putnika, Organizacija prevoza 1, Organizacija prevoza 2, Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacija prevoza robe železnicom 2 biće održane u utorak 17.09.2019. godine u 12h.

2019-09-14 21:28:50

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Predispitne obaveze iz predmeta koje drži profesorka Biljana Matić, biće održane u utorak 17.09.2019. u 12h.

2019-09-14 21:25:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 - ovde

2019-09-13 13:15:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Konstrukcija reda vožnje

Rezultati ispita iz predmeta Konstrukcija reda vožnje - ovde

2019-09-13 13:13:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1, Železničke pruge i stanice 2

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 i Železničke pruge i stanice 2 - ovde

2019-09-13 13:12:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Ispit iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara nije niko položio

2019-09-13 13:00:44

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se 16. i 18. septembra 2019. godine od 9 časova u učionici 95.

2019-09-12 13:54:52

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Polaganje predispitnih obaveza

Predispitne obaveze iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja, Organizacija prevoza opasnih materija, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Bezbednost saobraćaja, Javni gradski putnički prevoz, Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja i Regulisanje saobraćaja obaviće se 16. i 18. septembra 2019. godine u 9 časova u učionici 95.

2019-09-12 13:53:42

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-09-12 13:48:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Javni gradski putnički prevoz, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora

Rezultati ispita - Javni gradski putnički prevoz, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora ovde

2019-09-12 13:46:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-09-12 13:43:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita kod dr Sandre Kasalice:
- Eksploatacija železnica 1
- Eksploatacija železnica 2
- Eksploatacija železnica 3
- Transportne osobine robe

2019-09-12 12:25:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja ovde

2019-09-12 12:18:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Informacioni sistemi u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Informacioni sistemi u saobraćaju - ovde

2019-09-12 11:42:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-09-12 11:41:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati ispita kod dr Sanje Jevtić
Železnički TK i SS uređaji
Železnički TK i SS uređaji 1
Železnički TK i SS uređaji 2

2019-09-12 11:32:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2019-09-11 21:52:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2019-09-10 20:33:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Matematika

Rezultati ispita - Matematika ovde

2019-09-10 13:19:02

-- -- -- -- -- -- --

MASTER STRUKOVNE STUDIJE

Odluka o raspisivanju Konkursa za upis ustudenata u prvu godinu studija na master strukovne studije u školskoj 2019/2020 - ovde

2019-09-10 12:45:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

- Pružni i stanični SS uređaji
- Mreže železničkih TK i SS postrojenja
- Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

2019-09-10 12:39:46

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija (septembarski upisni rok) - ovde

2019-09-10 08:51:20

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju

Ispit iz predmeta Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju kod prof. dr Dragana Pamučara biće 12.09.2019. sa početkom u 15 časova

2019-09-09 13:14:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita (specijalističke strukovne studije) - dr Sandra Kasalica ovde

2019-09-09 12:45:13

-- -- -- -- -- -- --

Ispitni rok Oktobar II

Obaveštenje o ispitnom roku Oktobar II - ovde

2019-09-09 09:05:14

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Odlažu se ispiti iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 planirani za 09.09.2019. i 10.09.2019. Termin polaganja biće naknadno objavljen

2019-09-09 09:02:47

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja prijemnog ispita

Raspored polaganja prijemnog ispita ovde

2019-09-08 12:05:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2019-09-06 22:04:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati ispita iz predmeta:
- Telekomunikacioni sistemi 1
- Telekomunikacioni sistemi 2
- Mreže železničkih TK i SS postrojenja

2019-09-06 22:01:12

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jeftić

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta:
- Telekomunikacioni sistemi 1
- Železnički TK i SS uređaji 1
- Železnički TK i SS uređaji 2
- Železnički TK i SS uređaji
- Telekomunikacioni sistemi 2

2019-09-06 21:56:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta i Uticaj saobraćaja na eko sistem - ovde

2019-09-06 09:39:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost saobraćaja, Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja - ovde

2019-09-06 09:38:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati ispita - Organizacija prevoza putnika železnicom ovde

2019-09-06 08:20:18

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Računarstvo i informatika, Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD), Baze podataka, Internet tehnologije i Protokoli i standardi u računarskim mrežama biće organizovano u ponedeljak 09.09.2019. godine sa početkom u 10 časova

2019-09-05 10:24:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika ovde

2019-09-04 14:04:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-09-03 12:57:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić:
- 05.09.2019 u 9h
- 09.09.2019 u 9h
- 10.09.2019 u 9h

2019-09-03 10:48:13

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita Praktična nastava 1 i 2 - železničko mašinstvo

Ispit iz predmeta Praktična nastava 1 i 2 za smer železničko mašinstvo održaće se 09.9.2019. godine u 12 časova.

2019-09-03 10:46:47

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1 biće organizovano 03.09.2019. u 9 časova

2019-09-02 13:22:26

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita

Ispit iz predmeta Baze podataka održaće se 10.9.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Bezbednost saobraćaja održaće se 4.9.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Regulisanje saobraćaja održaće se 4.9.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja održaće se 4.9.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Železničke pruge/Železničke pruge i stanice 1 održaće se 10.9.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Železničke stanice/Železničke pruge i stanice 2 održaće se 10.9.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora održaće se 12.9.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Saobraćajno transportno pravo održaće se 13.9.2019. godine u 14 časova.
Ispit iz predmeta Internet pravo održaće se 13.9.2019. godine u 14 časova.

2019-09-02 12:39:59

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Železničke pruge i stanice

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1 i 2 održaće se u utorak 3. septembra 2019. godine u 10 časova.

2019-09-02 10:13:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza

Rezultati predispitnih obaveza rađenih 29.08.2019. godine ovde

2019-08-29 13:11:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza od 29.8.2019. godine ovde

2019-08-29 13:08:14

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Predispitne obaveze iz Inženjerske matematike 1, Inženjerske matematike 2 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se u sredu 4.9.2019. godine od 12 časova.

2019-08-29 13:06:15

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta koje predaje prof. Biljana Matić održaće se u ponedeljak 2. septembra 2019. godine od 12 časova.

2019-08-29 11:41:15

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić, četvrtak 29.08.2019 u 9h, ponedeljak 2.09.2019. u 9 h i utorak 03.09.2019. u 9h.

2019-08-27 17:22:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza

Rezultati predispitnih obaveza rađenih 27.8.2019. godine ovde

2019-08-27 13:25:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-08-27 13:24:01

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se 27. i 29. avgusta 2019. godine od 9 časova u učionici 95.

2019-08-21 20:18:39

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Polaganje predispitnih obaveza

Predispitne obaveze iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja, Organizacija prevoza opasnih materija, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Bezbednost saobraćaja, Javni gradski putnički prevoz, Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja i Regulisanje saobraćaja obaviće se 27. i 29. avgusta 2019. godine u 9 časova u učionici 95.

2019-08-21 12:51:46

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-08-13 10:00:59

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave - Septembar 2019

Neispravne ispitne prijave - Septembar 2019 - ovde

2019-08-01 08:30:27

-- -- -- -- -- -- --

Železnički transport u savremenom svetu

Prvi poziv za I međunarodnu konferenciju Železnički transport u savremenom svetu - ovde

2019-07-19 13:46:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Kvalitet i marketing prevoznih usluga

Rezultati ispita iz predmeta Kvalitet i marketing prevoznih usluga - ovde

2019-07-12 14:18:43

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i 2 mogu se polagati 17.jula u 12.30 u 95.

2019-07-12 12:17:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2019-07-12 10:37:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Еngleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Еngleski jezik - ovde

2019-07-11 14:12:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Konstrukcija reda vožnje

Rezultati ispita - Konstrukcija reda vožnje ovde

2019-07-11 11:58:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija vuče vozova

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija vuče vozova - ovde

2019-07-10 21:16:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Bezbednost saobraćaja

Rezultati ispita - Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Bezbednost saobraćaja ovde

2019-07-10 13:40:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-07-09 14:22:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica ovde

2019-07-08 20:09:25

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studija

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studija ovde

2019-07-08 12:50:43

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i 2 mogu se polagati 11.jula u 12.30.

2019-07-05 14:42:45

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Branislav Gavrilović

Polaganje predispitnih obaveza za sve predmete koje predaje profesor dr Branislav Gavrilović održaće se 29. avgusta 2019. godine u 10 časova.

2019-07-05 14:43:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija, Javni gradski prevoz putnika, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija, Javni gradski prevoz putnika, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja ovde

2019-07-05 09:23:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela, Operativno upravljanje u žs

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela, Operativno upravljanje u žs ovde

2019-07-05 09:19:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2019-07-04 11:09:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2019-07-04 08:07:06

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente specijalističkih strukovnih studija traje do 12.07.2019. godine.

2019-07-03 09:43:33

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija ovde

2019-07-01 14:06:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu

Rezultati ispita iz predmeta Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu - ovde

2019-07-01 14:05:35

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koja predaje dr Sanja Jevtić, utorak 02.07.2019 u 9h, učionica 93.

2019-07-01 07:51:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi ovde

2019-06-28 14:58:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita - Tehničko crtanje primenom računara ovde

2019-06-28 14:51:36

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja prijemnog ispita

Raspored polaganja prijemnog ispita ovde

2019-06-28 13:06:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati ispita iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2019-06-27 11:56:28

-- -- -- -- -- -- --

Neisprane prijave - Specijalističke strukovne studije

Neisprane prijave - Specijalističke strukovne studije ovde

2019-06-27 11:34:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2019-06-26 13:52:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Matematika

Rezultati ispita - Matematika ovde

2019-06-26 12:47:54

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 1 i 2 mogu se polagati 2. jula u 13 u ucionici 95.

2019-06-26 08:14:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

- Telekomunikacioni sistemi 1 (kolokvijum 2) - ovde
- Telekomunikacioni sistemi 2 (kolokvijum 1) - ovde
- Telekomunikacioni sistemi 2 (ispit) - ovde

2019-06-26 08:13:02

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - dr Ljubislav Vasin

Novi termini polaganja predispitnih obaveza i završnog dela ispita u junskom ispitnom roku za predmete:
- Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja, 02.07.2019. godine u 9 časova, učionica 93,
- Organizacija prevoza opasnih materija, 02.07.2019. godine u 9 časova, učionica 93,
- Javni gradski putnički prevoz, 04.07.2019. godine u 9 časova, učionica 93,
- Praktična nastava, 04.07.2019. godine u 11 časova, učionica 93,
- Stručna praksa, 04.07.2019. godine u 11 časova, učionica 93,
- Bezbednost saobraćaja, 09.07.2019. godine u 9 časova, učionica 93,
- Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, 09.07.2019. godine u 9 časova, učionica 93,
- Regulisanje saobraćaja, 11.07.2019. godine u 10 časova, učionica 91,
- Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja, 11.07.2019. godine u 10 časova, učionica 91.

2019-06-21 13:41:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka - ovde

2019-06-21 10:17:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2019-06-20 11:32:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sakulpljanje i reciklaža otpada

Rezultati ispita iz predmeta Sakulpljanje i reciklaža otpada - ovde

2019-06-20 08:24:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-06-19 14:26:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom / Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2019-06-18 15:16:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne osobine robe

Rezultati ispita - Transportne osobine robe ovde

2019-06-18 13:25:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2019-06-18 12:50:50

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija trajaće do petka 21.06.2019. godine.

2019-06-17 13:10:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-06-17 08:39:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2019-06-17 08:21:34

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - dr Ljubislav Vasin

Ispiti iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja, Organizacija prevoza opasnih materija, Praktična nastava JGIS i Stručna praksa JGIS neće biti održani u terminima predviđenim rasporedom polaganja ispita. Novi termini polaganja ispita za predhodno navedene predmete biće naknadno objavljeni.

2019-06-14 13:41:02

-- -- -- -- -- -- --

GIS u saobraćaju - Rezultati ispita

GIS u saobraćaju - Rezultati ispita ovde

2019-06-14 12:49:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Stručna praksa

Rezultati polaganja stručne prakse (Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju) - ovde

2019-06-13 13:27:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2019-06-12 12:59:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2019-06-12 12:58:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i programiranje - ovde

2019-06-12 12:57:01

-- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice - Rezultati ispita

Železničke pruge i stanice - Rezultati ispita ovde

2019-06-12 11:35:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-06-12 11:34:27

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 14. juna u 13.00 u 95.

2019-06-11 20:29:56

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Marija Vukšić Popović

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Marija Vukšić Popović ovde

2019-06-10 13:32:44

-- -- -- -- -- -- --

Ekologija - Rezultati predispitnih obaveza

Ekologija - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-06-10 13:07:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-06-10 10:44:22

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita ovde

2019-06-07 14:45:02

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita ovde

2019-06-07 14:43:06

-- -- -- -- -- -- --

Termini polaganja predispitnih obaveza - dr Dragica Jovanović

Termini polaganja predispitnih obaveza kod predmeta koje predaje dr Dragica Jovanović - ovde

2019-06-07 14:37:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-06-07 12:24:43

-- -- -- -- -- -- --

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta dr Sanje Jevtić u toku juna

Testovi/kolokvijumi:
10.06.2019 u 9h (učionica 93)
17.06.2019 u 9h (učionica 95)
20.06.2019 u 9h (učionica 93)
Seminarski/domaći radovi
10.06.2019 u 11h (kabinet 61)
17.06.2019 u 11h (kabinet 61)
20.06.2019 u 11h (kabinet 61)

2019-06-07 12:21:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti prve godine mogu polagati predispitne obaveze 7. juna u 12, u ucionici 95.

2019-06-06 08:11:21

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita

Ispit iz predmeta Železnički TK i SS uređaji i Železnički TK i SS uređaji 1 održaće se 07.06.2019. godine u 10:30 časova.

2019-06-05 12:59:29

-- -- -- -- -- -- --

Bezbednost železničkog saobraćaja - Rezultati ispita

Bezbednost železničkog saobraćaja - Rezultati ispita ovde

2019-06-05 12:55:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-06-04 14:32:48

-- -- -- -- -- -- --

Termini za polaganje predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić

Termini za polaganje predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić ovde

2019-06-04 13:24:55

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave - Jun 2019

Neispravne ispitne prijave - Jun 2019 ovde

2019-06-03 14:21:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 07.06.2019. godine u 09:00 časova u učionici 95

2019-06-03 12:30:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka - ovde

2019-06-03 12:27:57

-- -- -- -- -- -- --

Industrijski i unutrašnji transport - Predispitne obaveze

Industrijski i unutrašnji transport - Predispitne obaveze ovde

2019-06-03 09:25:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti prve godine predispitne obaveze mogu polagati 4. juna u 13, u ucionici 95.
Studenti druge i trece godine predispitne obaveze mogu polagati 5. juna u 12, u ucionici 95.

2019-05-31 13:16:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2019-05-31 09:36:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-05-31 13:10:21

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati predispitnih obaveza

Matematika - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-05-30 12:32:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) - ovde

2019-05-30 08:40:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Električna merenja - ovde

2019-05-30 08:22:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2019-05-30 08:21:19

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 31.05.2019. godine u 10:00 časova u učionici 96

2019-05-30 08:16:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2019-05-29 20:18:52

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo ovde

2019-05-28 11:05:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2019-05-27 13:57:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predistpinih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde
Popravni test za studente prve godine bice odrzan 30.maja u 15.30.

2019-05-27 10:10:21

-- -- -- -- -- -- --

Sakupljanje i reciklaža otpada - Rezultati

Sakupljanje i reciklaža otpada - Rezultati ovde

2019-05-24 14:36:31

-- -- -- -- -- -- --

Prezentacija firme EURORAIL LOGISTICS

Firma EURORAIL LOGISTICS koja je priznata kao privatni operater za železnički transport robe ima potrebu za zapošljavanjem stručnog kadra.
Pozivaju se studenti završne godine osnovnih i specijalističkih strukovnih studija da prisustvuju prezentaciji i upoznavanju firme EURORAIL LOGISTICS u utorak 28.05.2019. godine od 12 časova.

2019-05-24 14:01:09

-- -- -- -- -- -- --

Ekologija - Rezultati

Ekologija - Rezultati ovde

2019-05-24 14:00:37

-- -- -- -- -- -- --

Ergonomija u saobraćaju - Rezultati

Ergonomija u saobraćaju - Rezultati ovde

2019-05-24 13:59:16

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta, Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacija prevoza 2 održaće se 29.05.2019. godine u 10:10 časova u učionici 95.

2019-05-24 13:10:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1, Železničke tarife 2, Špedicija i carine, Poslovna ekonomija u saobraćaju i Transportno računovodstvo održaće se 28.05.2019. godine u 10:10 časova u učionici 93.

2019-05-24 13:06:51

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova ovde

2019-05-23 17:02:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polagnja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-05-23 15:45:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka, Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Vežbe iz predmeta Baze podataka i Protokoli i standardi u računarskim mrežama planirani za 24.05.2019. neće biti održani. Časovi nadoknade biće naknadno organizovani.

2019-05-23 12:13:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika - ovde

2019-05-22 20:58:14

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

RAČUNARSKE MREŽE – predavanja 30.05.2019. se otkazuju, nadoknada se organizuje 27.05.2019. od 13:55 i tada će se deliti potpisi za overu semestra.
BAZE PODATAKA – predavanja 31.05.2019. se otkazuju, nadoknada se organizuje 28.05.2019. od 10:10 i tada će se deliti potpisi za overu semestra.
Administriranje i održavanje računarskih mreža u saobraćaju – predavanja 31.05.2019. se otkazuju, nadoknada se organizuje 24.05.2019. od 13:55.

2019-05-22 20:55:21

-- -- -- -- -- -- --

Praktična nastava - Javni gradski i industrijski saobraćaj

Praktična nastava - Javni gradski i industrijski saobraćaj - ovde

2019-05-22 22:56:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde
Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde
Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2019-05-22 20:50:00

-- -- -- -- -- -- --

GIS u saobraćaju - Rezultati testa

GIS u saobraćaju - Rezultati testa ovde

2019-05-22 19:39:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 22.05.2019. godine u železničkoj stanici Beograd Centar - ovde

2019-05-20 14:05:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić:
četvrtak 23.05.2019 u 11:50, učionica 93a
ponedeljak 27.05.2019 u 11:50, učionica 93a
četvrtak 30.05.2019 u 11:50, učionica 93a

2019-05-20 14:03:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveta iz predmeta Engleski jezik - ovde
Studenti prve godine Kolokvijum mogu polagati u amfiteatru 27.maja u 10.30 ili 29.maja u 14.30(termin po izboru).
Studenti druge i trece godine predispitne obaveze za Engleski 1 i 2 mogu polagati 23.maja u 16.00 u ucionici 95.

2019-05-19 12:54:28

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u utorak 21.5.2019. godine u 8:20 časova i u četvrtak 23.5.2019. godine u 13:55 časova.

2019-05-18 12:05:07

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 24.05.2019. godine u 10:00 časova u učionici 96

2019-05-17 11:13:37

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Obaveštenje - Matematika ovde

2019-05-16 11:37:48

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Polaganja testova (test 1, test 2 - treći put) iz predmeta Algoritmi i programiranje biće organizovano 21.05.2019. od 15:30

2019-05-15 15:13:53

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Vesna Pavelkić - ovde

2019-05-15 15:11:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 i Železničke tarife 2 održaće se 21.05.2019. sa početkom u 08:20 za studijski program Železnički saobraćaj i 21.05.2019. sa početkom u 10:10 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice

2019-05-14 13:33:36

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa KPŽ

Nastava iz predmeta Stručna praksa za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 16.05.2019. godine u Centru za nabavke i centralna skladišta i Sektoru za upravljanje kvalitetom poslovanja i sistemima bezbednosti, Nemanjina 6 sa početkom u 10h. Skup studenata ispred trećeg ulaza u poslovnu zgradu (ulaz iz parka).

2019-05-14 13:30:07

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo obaviće se u sredu 15.05.2019. godine u železničkoj stanici Beograd Centar - ovde

2019-05-13 13:48:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Industrijski i unutrašnji tansport

Drugi test iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport će biti održan 17.05.2019. godine sa početkom u 11h,

2019-05-10 16:34:34

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

II kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 će se održati u petak 17.05.2019 u učionici 93a u 10:10.
II kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji će se održati u četvrtak 23.05.2019. u učionici 93a u 11:50.

2019-05-09 12:58:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - specijalistička praksa

Obaveštenje studentima specijalističkih strukovnih studija na programima Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo, Komercijalno poslovanje železnice i Javni gradski i industrijski saobraćaj, za obavljanje prakse u domenu informacionih sistema i tehnologija, baza podataka i računarskih mreža.
U skladu sa programima obavljanja specijalističke stručne prakse za studente na pomenutim programima u sredu 15.05.2019. organizovana je poseta Infrasatrukturi železnica Srbije a.d. (Nemanjina 6) ulaz III (sa Hajduk Veljkovog venca) u 9 h (okupljanje u 8:45).
Posetiće se Sektor za IT i studenti će se upoznati sa organizacijom glavne Server sale kao i domenom rada Sektora za IT.

2019-05-09 12:57:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Termin polaganja testa 1 (drugi put) biće organizovano u 14.05.2019. od 10:10
Termin polaganja testa 2 (drugi put) biće organizovano u 14.05.2019. od 11:50

2019-05-09 12:55:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-05-09 09:35:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa KPŽ

Nastava iz predmeta Stručna praksa za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 09.05.2019. godine u Sektoru za komercijalno-transportne poslove, društva "Srbija Kargo", u Beogradu, Nemanjina 6 sa početkom u 10h. Skup studenata ispred trećeg ulaza u poslovnu zgradu (ulaz iz parka).

2019-05-08 14:23:27

-- -- -- -- -- -- --

Praktična nastava - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje o održavanju praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2019-05-07 11:41:16

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

II kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 će se održati u petak 17.05.2019 u učionici 93a u 10:10.
II kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji će se održati u četvrtak 23.05.2019. u učionici 93a u 11:50.

2019-05-09 12:58:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo obaviće se u sredu 08.05.2019. godine na železničkoj stanici Resnik - ovde

2019-05-07 11:43:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Apsolventsko veče

Obaveštenje - Apsolventsko veče ovde

2019-05-07 08:54:12

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica - ovde

2019-04-25 15:05:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge - ovde

2019-04-25 13:34:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2019-04-25 11:25:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2019-04-25 11:24:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Drugo polaganje testa za studente prve godine zakazano je za 16.maj u 16.00 u amfiteatru.

2019-04-24 16:31:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2019-04-24 16:30:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 24.04.2019. godine na železničkoj stanici Topčider - ovde

2019-04-23 15:07:15

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati ispita

Matematika - Rezultati ispita ovde

2019-04-23 11:43:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-04-22 15:18:32

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita ovde

2019-04-19 22:40:05

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati

Matematika - Rezultati ovde

2019-04-19 13:04:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Otkazivanje časova vežbi

Časovi vežbi iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama i Baze podataka planirani za petak 19.04.2019. godine neće biti održani. Termin nadoknade tih časova biće naknadno objavljen.

2019-04-18 11:22:24

-- -- -- -- -- -- --

Kombinovani transport i logistika - Rezultati ispita

Kombinovani transport i logistika - Rezultati ispita ovde

2019-04-18 10:57:12

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati - dr Vesna Pavelkić - ovde

2019-04-17 14:25:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2019-04-17 14:23:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2019-04-17 14:22:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2019-04-15 21:24:54

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 18.04.2019. godine na železničkom stajalištu Vukov spomenik - obaveštenje

2019-04-15 13:26:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Obaveštenje za studente treće godine studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice da će se nastava iz predmeta Stručna praksa obaviti 18.04.2019. godine u Sektoru za saobraćaj i transport društva "Srbija Kargo" u Beogradu, Nemanjina 6, sa početkom u 10 časova. Skup studenataje u 9:45 časova ispred trećeg ulaza poslovne zgrade (ulaz iz parka)

2019-04-15 11:53:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Vesne Pavelkić - ovde

2019-04-15 11:45:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi - ovde

2019-04-15 11:43:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-04-15 11:42:20

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita ovde

2019-04-15 10:04:10

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 2 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 2 - Rezultati ispita ovde

2019-04-15 10:02:46

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita ovde

2019-04-15 10:01:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2019-04-13 12:16:59

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 23.04.2019. godine u 13:30 časova.

2019-04-12 09:56:20

-- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge - Rezultati testa

Železničke pruge - Rezultati testa ovde

2019-04-11 20:09:54

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Rezultati testa

Transportne osobine robe - Rezultati testa ovde

2019-04-11 19:19:13

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne prijave - Specijalističke strukovne studije

Neispravne prijave - Specijalističke strukovne studije ovde

2019-04-11 11:42:45

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - dr Siniša Domazet

Ispiti iz predmeta Internet pravo i Saobraćajno transportno pravo održaće se u petak 12.04.2019. godine od 16 časova.

2019-04-11 11:01:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-04-09 09:58:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-04-09 08:01:54

-- -- -- -- -- -- --

Stručna poseta - St. Polten

U okviru saradnje Visoke železničke škole strukovnih studija i Univerziteta u St. Poltenu obavljena je stručna poseta sa ciljem unapređenja saradnje i učestvovanja na zajedničkim projektima - Izveštaj Univerziteta u St. Poltenu

2019-04-08 15:16:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Engleski jezik 2

Rezultati predispitnih obaveza - Engleski jezik 2 ovde

2019-04-08 13:36:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Prolećni raspust

Obaveštenje - Prolećni raspust ovde

2019-04-08 10:29:21

-- -- -- -- -- -- --

Industrijski i unutrašnji transport - Rezultati predispitnih obaveza

Industrijski i unutrašnji transport - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-04-08 10:27:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo, Komercijalno poslovanje železnice i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 10.04.2019. godine u železničkoj stanici Beograd ranžirna (Makiš) - ovde

2019-04-08 08:24:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati - Engleski jezik 1 - ovde

2019-04-07 22:09:37

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se u sredu 10.04.2019. godine u 10 časova.

2019-04-05 12:45:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati - dr Zorica Milanović - ovde

2019-04-05 08:10:56

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-04-04 14:38:38

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Nastava iz predmeta Bezbednost železničkog saobraćaja i Tehnologija rada robnih stanica i RTC na specijalističkim strukovnim studijama planirana za petak 5.4.2019.godine neće biti održana.

2019-04-04 13:34:05

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Termini kolokvijuma iz predmeta Algoritmi i programiranje:
Kolokvijum 1- 16.04.2019. u terminu predavanja
Kolokvijum 2- 07.05.2019. u terminu predavanja
Priprema za kolokvijume će se održati, 09.04.2019. za prvi kolokvijum i 23.04.2019. za drugi kolokvijum

2019-04-04 12:55:44

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić -ponedeljak 08.04.2019, 11:50, učionica 93a i petak 12.04.2019, 10:10, učionica 93a

2019-04-03 21:30:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-04-02 15:08:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati testa iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2019-04-02 13:49:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2019-04-02 11:10:44

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Rezultati predispitnih obaveza

Organizacija prevoza - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-04-01 15:58:29

-- -- -- -- -- -- --

Železničke tarife - Rezultati predispitnih obaveza

Železničke tarife - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-04-01 15:56:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo, Komercijalno poslovanje železnice i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 03.04.2019. godine u železničkoj stanici Beograd ranžirna (Makiš) - obaveštenje

2019-04-01 10:38:03

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati predispitnih obaveza

Matematika - Rezultati predispitnih obaveza:
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Inženjerska matematika 2 ovde

2019-04-01 10:16:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2019-03-29 15:02:37

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave - Aprilski rok

Neispravne ispitne prijave - Aprilski rok ovde

2019-03-28 09:49:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Kombinovani transport i logistika

Rezultati ispita - Kombinovani transport i logistika ovde

2019-03-28 08:09:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-03-26 14:08:10

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Železničke pruge

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u sredu 10.04.2019. godine u 10 časova.

2019-03-26 13:58:41

-- -- -- -- -- -- --

GIS u saobraćaju - Rezultati testa

GIS u saobraćaju - Rezultati testa ovde

2019-03-26 13:56:22

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-03-25 14:37:41

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se 2. i 4. aprila 2019. godine u 11:50 časova.

2019-03-25 13:36:28

-- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave (letnji semestar) - specijalističke strukovne studije

Raspored nastave (letnji semestar) za studente specijalističkih strukovnih studija - ovde

2019-03-25 13:14:43

-- -- -- -- -- -- --

Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica - Rezultati ispita

Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica - Rezultati ispita ovde

2019-03-25 12:59:39

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 2

Prvi kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 održaće se u petak 12.4.2019. u 10:10, učionica 93a.

2019-03-25 12:30:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Prvi kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji (Elektrotehnika u saobraćaju) održaće se u ponedeljak 8.4.2019 u 11:50, učionica 93a.

2019-03-25 12:29:52

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za aprilski ispitni rok za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 29.03.2019. godine do 05.04.2019. godine.

2019-03-25 12:24:17

-- -- -- -- -- -- --

Tehnoekonomske analize u saobraćaju - rezultati ispita

Tehnoekonomske analize u saobraćaju - rezultati ispita ovde

2019-03-25 12:15:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Železničke tarife 1, Železničke tarife 2, Organizacija prevoza putnika i Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se u terminima: 29.03.2019. u 11h i 01.04.2019. u 10h

2019-03-22 13:08:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Test 1 iz predmeta Transportne osobine robe biće održan u petak 29.03.2019. godine u učionici 96

2019-03-22 10:10:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vučni proračuni

Rezultati ispita iz predmeta Vučni proračuni - ovde

2019-03-22 08:04:43

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić - sreda 27.03.2019, 11:00, učionica 93a

2019-03-21 11:53:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - rezultati ispita ovde

2019-03-20 11:46:46

-- -- -- -- -- -- --

Inženjerska matematika 2 - Domaći rad

Šablon, uputstvo i zadaci za domaći rad iz predmeta Inženjerska matematika 2:
- šablon ovde
- uputstvo ovde
- zadaci ovde

2019-03-19 11:51:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Popravni test i kolokvijum iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste, kao i test i popravni test iz Inženjerske matematike 2 održaće se 28.03.2019. u 10 sati u amfiteatru Škole.

2019-03-19 11:40:32

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika održaće se u ponedeljak 25.03.2019. godine od 13 časova u kabinetu 94a.

2019-03-19 09:01:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti druge i treće godine mogu polagati predispitne obaveze 27. marta u 16.00

2019-03-19 08:00:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2019-03-18 10:07:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Elektrotehnika u saobraćaju obaviće se u sredu 20.03.2019. godine u firmi Galeb signalizacije - obaveštenje

2019-03-18 08:52:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju - ovde

2019-03-14 13:06:01

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Obaveštenje o predispitnim obavezama iz predmeta koje drži dr Vesna Pavelkić - ovde

2019-03-13 14:17:17

-- -- -- -- -- -- --

Praktična nastava - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje o održavanju praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2019-03-13 14:16:01

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča i šinski sistemi, Organizacija prevoza putnika železnicom

Predavanja iz predmeta Vuča i šinski sistemi i Organizacija prevoza putnika železnicom planirana za utorak (12.03.2019.) neće biti održana.
Vežbe iz predmeta Organizacije prevoza putnika železnicom planirane za sredu (13.03.2019.) neće biti održane.
Termini nadoknade biće naknadno objavljeni.

2019-03-11 21:44:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Časovi iz predmeta Algoritmi i programiranje planirani za utorak (12.03.2019.) neće biti održani. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

2019-03-10 18:26:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2019-03-08 13:08:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Transportna logistika 2

Rezultati predispitnih obaveza - Transportna logistika 2 ovde

2019-03-08 13:06:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2019-03-04 14:20:39

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina vežbi - Tehničko crtanje primenom računara

Auditorne vežbe iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara planirane za četvrtak 7.3.2019. u 15:35 časova održaće se u utorak 5.3.2019. godine u 8:20 časova (studijski programi ŽM i ES).

2019-03-04 10:48:07

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić ponedeljak 04.03.2019. 10h (učionica 93) i četvrtak 07.03.2019 u 10h.

2019-03-01 13:08:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela ovde

2019-02-25 09:29:32

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 20.02.2019. godine do 27.02.2019. godine.

2019-02-19 09:25:23

-- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita ovde

2019-02-13 09:35:23

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Inženjerska matematika 2 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2019-02-12 12:39:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - ovde

2019-02-12 12:21:33

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju

Nastava iz predmeta Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju planirana za sredu 13.02.2019. godine neće biti održana.

2019-02-12 10:23:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati ispita iz predmeta Električna merenja - ovde

2019-02-06 22:09:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju - ovde

2019-02-06 22:08:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2019-02-06 22:07:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultatu - Vuča vozova

Rezultatu ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2019-02-06 22:06:24

-- -- -- -- -- -- --

Tehnologija železničkog saobraćaja - Rezultati ispita

Tehnologija železničkog saobraćaja - Rezultati ispita ovde

2019-02-06 16:50:04

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita ovde

2019-02-06 16:48:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati iz predmeta:
- Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
- Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde
- Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-02-04 12:44:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Upis poena u petak (08.02.2019.) od 10-12h u kabinetu 79 (internet sala)

2019-02-04 11:26:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Internet tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Internet tehnologije - ovde
Upis poena u petak (08.02.2019.) od 10-12h u kabinetu 79 (internet sala)

2019-02-04 11:25:02

-- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita

Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita ovde

2019-02-03 20:19:45

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacije prevoza 2 održaće se 05.02.2019. godine u 11 časova.

2019-02-01 16:14:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Praktična nastava 1, Praktična nastava 2, Stručna praksa

Rezultati polaganja ispita iz Praktične nastave 1, Praktične nastave 2 i Stručne prakse (Komercijalno poslovanje železnice) - ovde

2019-02-01 09:20:57

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita ovde

2019-01-31 15:01:13

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacije prevoza 2 održaće se 01.02.2019. godine u 11 časova.

2019-01-30 15:01:54

-- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Termini polaganja završnog ispita

Termini polaganja završnog ispita iz predmeta Računarstvo i informatika:
- studijski program Komercijalno poslovanje železnice, 31.01.2019. godine u 9 časova, kabinet 94a
- studijski programi Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, 31.01.2019. godine u 10 časova, kabinet 94a
- studijski program Javni gradski i industrijski saobraćaj, 31.01.2019. godine u 11 časova, kabinet 94a

2019-01-30 14:11:51

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-30 14:03:37

-- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Rezultati predispitnih obaveza

Računarstvo i informatika - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-30 10:46:44

-- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Raspored nastave za februar

Specijalističke strukovne studije - Raspored nastave za februar ovde

2019-01-29 15:48:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita - Mikroprocesorski sistemi ovde

2019-01-29 13:53:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1

Rezultati testa iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - ovde

2019-01-28 13:27:06

-- -- -- -- -- -- --

Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - Rezultati predispitnih obaveza

Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-28 13:02:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2019-01-28 12:33:44

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - Rezultati predispitnih obaveza

Rezultati predispitnih obaveza:
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Inženjerska matematika 2 ovde

2019-01-25 15:29:29

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se u utorak 29.01.2019. godine u 16 časova u učionici 93.

2019-01-25 13:00:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati iz predmeta:
Železnički TK i SS uređaji - ovde
Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-01-25 12:24:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine

Usmeni deo ispita iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine održaće se 30.01.2019. u 10h, učionica 93a

2019-01-25 12:16:12

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2019-01-25 11:05:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polagnja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2019-01-25 11:04:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2019-01-25 11:03:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-01-25 11:01:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-01-25 10:59:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-01-24 14:29:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Vesne Pavelkić - ovde

2019-01-23 15:05:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2019-01-22 13:21:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-01-21 15:02:24

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić - sreda 23.01.2019. 10:30h, učionica 93, i petak 25.1.2019. 10:30h, učionica 94

2019-01-21 14:58:57

-- -- -- -- -- -- --

Seobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati predispitnih obaveza

Seobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-21 12:36:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-01-18 18:13:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-01-18 18:12:28

-- -- -- -- -- -- --

Saobraćajno transportno pravo - Obaveštenje

Završni ispit iz predmeta Saobraćajno transportno pravo mogu da polažu studenti koji su na predispitnim obavezama ostvarili 30 i više poena.

2019-01-18 15:44:11

-- -- -- -- -- -- --

Železničke tarife 1 - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se 22.01.2019. godine u 11 časova.

2019-01-18 15:40:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Internet tehnologije

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Internet tehnologije - ovde

2019-01-18 14:02:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-01-18 14:01:09

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza (test 1 ili test 2) održaće se 23.01.2019. godine od 9:00 časova u amfiteatru.

2019-01-18 12:26:59

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje popravnog testa (MS Excel) biće otganizovano 22.01.2019. sa početkom u 14h, kabinet 94a
Polaganje popravnih testova (Brojni sistemi, MS Word, MS Excel) biće organizovano 29.01.2019. sa početkom u 17h, kab 94a

2019-01-18 11:44:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Popravni testovi iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u sredu 23.01.2019. godine u 9 časova u učionici 94

2019-01-17 13:17:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-01-17 11:40:33

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova ovde

2019-01-16 10:22:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 - ovde
Popravni Test i Kolokvijum bice odrzani 17. januara u 15.30

2019-01-16 09:05:30

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Polaganje predispitnih obaveza

Popravni test i kolokvijum iz:
- Inženjerske matematike 1
- Inženjerske matematike 2
- Primenjene matematike za ekonomiste
održaće se 24.01.2019 u 10 sati u amfiteatru

2019-01-15 14:23:39

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (MS Word) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak od 10h u kabinetu 94a

2019-01-15 12:58:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Popravni Test i popravni Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 17. januara u 14.30 u slusaonici 96.

2019-01-15 12:56:12

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-01-15 12:55:30

-- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge - Rezultati testa

Železničke pruge - Rezultati testa ovde

2019-01-15 11:38:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji:
- prvi termin polaganja - ovde
- drugi termin polaganja - ovde

2019-01-15 11:14:18

-- -- -- -- -- -- --

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa ovde

2019-01-14 09:59:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Železničke tarife 1
- 15.01.2019. u 12:40 za studijski program Železnički saobraćaj
- 16.01.2018. u 11:50 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice (2. godine)
- 17.01.2018. u 11:00 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice (3. godine)
Organizacija prevoza robe železnicom (Organizacija prevoza 2)
- 16.01.2018. u 08:20 za studijski program Železnički saobraćaj
- 16.01.2018. u 10:10 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice
Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice održaće se 14.01.2019. u "Srbija Vozu", Nemanjina 6 sa početkom u 11 časova.

2019-01-14 08:08:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Električna merenja - ovde

2019-01-11 14:42:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2019-01-11 14:40:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-01-11 14:37:57

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 (KPŽ)

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice održaće se 14.01.2019. u "Srbija Vozu", Nemanjina 6 sa početkom u 11 časova.

2019-01-11 15:10:32

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektrotehnički materijali

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektrotehnički materijali - ovde

2019-01-09 15:05:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu - ovde

2019-01-09 15:03:04

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa 2

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa 2 ovde

2019-01-09 10:55:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Predispitne obaveze iz svih predmeta koje drži dr Sanja Jevtić moguće je polagati u sledećim terminima:
- petak 11.1.2019 u 11 h, učionica 93,
- ponedeljak 14.1.2019. u 14h, učionica 93 i
- petak 18.1.2019. u 11 h, učionica 93.

2019-01-08 15:16:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti druge godine mogu polagati Test 10. januara u 11.30, a Kolokvijum u 12.30.
Studenti starijih generacija mogu polagati, po programu prof. Delic, Test i Kolokvijum za drugu godinu 10 januara u 13.30, a Test i Kolokvijum za prvu godinu u 14.30 u slusaonici 96.

2019-01-08 12:22:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-01-08 12:21:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1

Popravni testovi iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u petak 11.01.2019. godine u 14 časova u učionici 96

2019-01-05 22:30:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 - ovde

2018-12-30 21:35:57

-- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Test Microsoft excel

Test iz predmeta Računarstvo i informatika (microsoft excel) održaće se u periodu od 08.01.2019. godine do 11.01.2019. godine u terminu vežbi.

2018-12-28 15:47:02

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Test 2

Test 2 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u sledećim terminima:
- utorak 08.01.2019. godine, amfiteatar, u 11:50 časova, studijski programi Železnički saobraćaj, Komercijalno poslovanje železnice
- utorak 08.01.2019. godine, učionica 93, u 14:45 časova, studijski programi Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Komercijalno poslovanje železnice i Javni gradski i industrijski saobraćaj.

2018-12-28 15:42:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati kolokvijuma - Matematika

Rezultati kolokvijuma - Matematika ovde

2018-12-28 13:05:36

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu - ovde

2018-12-26 19:50:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo ovde

2018-12-25 13:00:12

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE - NERADNI DANI

ZA VREME NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNJEG PRAZNIКA ŠКOLA NEĆE RADITI SA STUDENTIMA U PERIODU OD 31.12.2018. GODINE DO 07.01.2019. GODINE (zaključno).
ŠКOLA NASTAVLJA SA REDOVNIM RADOM I NASTAVOM PREMA POSTOJEĆEM RASPOREDU ČASOVA POČEV OD 08.01.2019. GODINE.

2018-12-24 11:26:41

-- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati kolokvijuma

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati kolokvijuma ovde

2018-12-24 09:00:52

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 28.12.2018. u terminu predavanja.

2018-12-24 07:48:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Metodologija istraživanja i iyrade stručnih dela

Rezultati testa - Metodologija istraživanja i iyrade stručnih dela ovde

2018-12-23 17:46:56

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Obaveštenje

Kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 26.12.2018. godine u 8:20h - ŽS i 10:10h - KPŽ.

2018-12-21 15:52:25

-- -- -- -- -- -- --

Železničke tarife 1 - Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza (test i kolokvijum) obaviće se 25.12.2018. u 12:40h - ŽS, 26.12.2018. u 8:20h - 2. godina KPŽ, 27.12.2018. u 11h - 3. godina KPŽ.

2018-12-21 15:50:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u Srbija vozu u Nemanjinoj 6, 24.12.2018. godine sa početkom u 11časova.

2018-12-21 15:45:20

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Termini praktične nastave za studente III godine studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2018-12-21 15:05:39

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine, Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine i Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu - ovde

2018-12-21 15:03:37

-- -- -- -- -- -- --

Kolokvijum - Engleski jezik

Kolokvijum za studente druge godine zakazan je za 24. decembar. U utorak 25. decembra časovi neće biti održani.
Kolokvijum se polaze u tri grupe, prema početnom slovu prezimena.
- u 11.30 polažu studenti čije prezime počinje slovima od A do DJ
- u 12.00 polažu studenti čije prezime počinje slovima od E-NJ
- u 12.30 svi ostali studenti
Obavezno doneti indeks.

2018-12-20 14:43:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2018-12-20 14:18:31

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Specijalističke strukovne studije

Konačna rang lista - Specijalističke strukovne studije ovde

2018-12-19 09:17:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Motorna vozila

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Motorna vozila - ovde

2018-12-18 16:31:27

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Kolokvijum iz predmeta Mehanika i otpornost materijala održaće se 08.01.2019. godine sa početkom u 12h.

2018-12-18 16:29:28

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Motorna vozila

Test iz predmeta Motorna vozila održaće se 14.01.2019. godine sa početkom u 12h.

2018-12-18 16:28:44

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 1

Drugi kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 održaće se u sredu, 26.12.2018. sa početkom u 12:40, učionica 93a. U ovom terminu je moguće raditi i prvi kolokvijum

2018-12-18 11:02:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Drugi kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji održaće se u sredu, 26.12.2018. sa početkom u 10:10, učionica 94a . U ovom terminu je moguće raditi i prvi kolokvijum.

2018-12-18 11:01:55

-- -- -- -- -- -- --

Rang lista - Specijalističke strukovne studije

Rang lista - Specijalističke strukovne studije ovde

2018-12-17 10:31:13

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u utorak 25.12.2018. godine u 12:40 časova u učionici 94.

2018-12-16 19:37:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Električna merenja - ovde

2018-12-14 21:33:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektrotehnički materijali

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Elektrotehnički materijali - ovde

2018-12-14 21:32:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2018-12-12 11:35:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Kolokvijum iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se 27.12.2018 u 10 časova u amfiteatru. Kolokvijum se radi u radnim sveskama koje mogu da se kupe u studentskoj službi.

2018-12-12 11:22:26

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Popravni kolokvijumi iz predmeta Železnički TK i SS uređaji i Telekomunikacioni sistemi 1 biće održani u petak 15.12.2018. u 12h, učionica 93.

2018-12-12 10:09:41

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa ovde

2018-12-12 09:21:57

-- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Promena termina vežbi

Časovi vežbi iz predmeta Računarstvo i informatika planirani za petak 14.12.2018. godine od 11:50 časova održaće se u četvrtak 13.12.2018. godine od 11:50 časova u kabinetu 94a.

2018-12-11 12:46:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati popravnog testa - Železničke pruge

Rezultati popravnog testa - Železničke pruge ovde

2018-12-09 00:30:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-12-07 14:32:40

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Popravni test 1

Popravni test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u sledećim terminima:
- ponedeljak 10.12.2018. godine, amfiteatar, u 8:20 časova, studijski program Komercijalno poslovanje železnice,
- utorak 11.12.2018. godine, amfiteatar, u 11:50 časova, studijski program Železnički saobraćaj,
- utorak 11.12.2018. godine, učionica 93, u 14:45 časova, studijski programi Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Javni gradski i industrijski saobraćaj.

2018-12-06 14:08:58

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u Centru kontrole prihoda i Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije u prostorijama bivše glavne železničke stanice Beograd 10.12.2018. godine sa početkom u 11časova.

2018-12-06 14:06:14

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Motorna vozila

Polaganje testa iz predmeta Motorna vozila biće organizovano 17.12.2018. u 14h

2018-12-05 14:50:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Kinematika i Dinamika

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Kinematika i Dinamika biće organizovano 12.12.2018. u 10h

2018-12-05 14:49:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Mehanika i otpornost materijala biće organizovano 18.12.2018. u 11h

2018-12-05 14:49:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Studenti starijih generacija koji nisu polozili Test iz Engleskoj jezika 1 kod profesorke Blage Delic, mogu polagati 13. decembra u 13.30 u ucionici 96. Polaganje Kolokvijuma bice naknadno zakazano. Doneti indeks.

2018-12-05 14:09:15

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza (test - MS Word) obaviće se u periodu od 04-07.12.2018. u terminu grupa za vežbe.

2018-12-03 14:22:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-12-03 12:05:14

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Prva godina

Konačna rang lista - Prva godina ovde

2018-12-03 10:11:26

-- -- -- -- -- -- --

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa ovde

2018-12-02 13:50:42

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u železničkoj stanici Beograd centar - Prokop, 03.12.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-30 14:42:28

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2018-11-30 14:39:58

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Konsultacije i nastava iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja kod dr Sanje Jevtić planirani za petak 30.11.2018. godine neće biti održani.

2018-11-29 15:06:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 30.11.2018. u terminu predavanja.

2018-11-29 12:00:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na ekosistem

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Uticaj saobraćaja na ekosistem - ovde

2018-11-29 11:59:42

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski

Popravni Test iz Engleskog zakazan je za 13. decembar u 13.00 u ucionici 96. Na test doneti indeks.

2018-11-29 07:36:24

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Popravni test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u utorak 4.12.2018. godine u 12:40 časova u učionici 94.

2018-11-28 12:49:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testa - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2018-11-28 11:10:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice - ovde

2018-11-27 11:54:12

-- -- -- -- -- -- --

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa ovde

2018-11-25 12:47:28

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u Topčideru u garaži plavog voza 26.11.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-23 15:17:09

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Test

Test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u sledećim terminima:
- ponedeljak 26.11.2018. godine, amfiteatar, u 8:20 časova, studijski program Komercijalno poslovanje železnice,
- utorak 27.11.2018. godine, amfiteatar, u 11:50 časova, studijski program Železnički saobraćaj,
- utorak 27.11.2018. godine, učionica 93, u 14:45 časova, studijski programi Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Javni gradski i industrijski saobraćaj.

2018-11-23 11:53:01

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Raspodela mesta u studentskim domovima

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se dana 27.11.2018. godine
- za muškarce u 13:30 časova u učionici 95,
- za devojke u 14:00 časova u učionici 95.

2018-11-23 11:44:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Zagađivanje i kontrola životne i radne sredine

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola životne i radne sredine biće organizovano 23.11.2018. u kabinetu 93

2018-11-21 14:26:36

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Računarstvo i informatika - ovde

2018-11-19 09:44:10

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u prostorijama bivše glavne železničke stanice Beograd 19.11.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-16 14:21:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2018-11-16 14:05:15

-- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Početak nastave

Početak nastave na specijalističkim strukovnim studijama planiran je za petak 23.11.2018. godine u 14 časova. Održaće se nastava iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela. Studenti, takođe popunjavaju Prijavni list za izborne predmete u zimskom i letnjem semestru.

2018-11-16 13:21:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Matematika

Rezultati testa:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2018-11-16 13:15:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2018-11-14 15:22:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-11-14 15:21:42

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 16.11.2018. u terminu predavanja

2018-11-14 14:43:57

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski

Rezultati testa i upis poena u indeks biće organizovan 15.11.2018. godine u 13:30 u učionici 96

2018-11-14 14:06:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje za polaganje predispitnih obaveza na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2018-11-14 12:34:36

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Saobraćajno transportno pravo

Nastava iz predmeta Saobraćajno transportno pravo planirana za 30.11.2018. godine održaće se 15.11.2018. godine od 16 časova.

2018-11-13 10:31:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se 23.11.2018. godine u 14 časova.

2018-11-09 18:21:24

-- -- -- -- -- -- --

Test - Geotehnika

Test 1 iz Geotehnike održaće se 15.11.2018. u 12 sati u kabinetu 71.

2018-11-08 13:06:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Polaganje I kolokvijuma iz predmeta Železnički TK i SS uređaji biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 94a u 10:10

2018-11-08 07:48:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 1

Polaganje I kolokvijma iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 93a u 12:40

2018-11-08 07:46:54

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Specijalističke strukovne studije

Konačna rang lista za upis na specijalističke strukovne studije - ovde

2018-11-07 12:30:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava

Obaveštenje za praktičnu nastavu (Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju) - ovde

2018-11-07 08:57:48

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Test iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se 15.11.2018 u 10 časova u amfiteatru.
Test se radi u radnim sveskama koje mogu da se kupe u studentskoj službi.

2018-11-06 22:28:43

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE ZAPOSLENI I STUDENTI DA ŠKOLA NEĆE RADITI 12.11.2018. GODINE (ponedeljak) ZBOG PROSLAVE DRŽAVNOG PRAZNIKA – DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU.
POŠTO PRAZNOVANjE DRŽAVNOG PRAZNIKA PADA ZA DAN VIKENDA (11.11.2018. GODINE), NE RADI SE PRVI NAREDNI RADNI DAN (12.11.2018. GODINE).
ŠKOLA NASTAVLjA SA REDOVNIM RADOM 13.11.2018. GODINE, PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU NASTAVE.

2018-11-06 11:50:30

-- -- -- -- -- -- --

Lista redosleda primljenih kandidata - Specijalisticke strukovne studije

Lista redosleda primljenih kandidata - Specijalisticke strukovne studije ovde

2018-11-05 12:31:38

-- -- -- -- -- -- --

Preliminarna rang lista za studentske domove

Preliminarna rang lista za studentske domove:
- devojke ovde
- muškarci ovde
Primedbe na rang liste kandidati mogu podneti na šalteru studentske službe do ponedeljka 5.11.2018. godine do 11 časova.

2018-11-01 10:44:31

-- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste za upis u drugu i treću godinu studija

Konačne rang liste:
- druga godina ovde
- treća godina ovde

2018-10-25 14:59:50

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studija

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studija ovde

2018-10-24 10:17:05

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvene rang liste

Jedinstvene rang liste za upis u:
drugu godinu
treću godinu

2018-10-23 18:22:55

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista - Nastavak studija

Jedinstvena rang lista - Nastavak studija ovde

2018-10-22 15:30:33

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu ovde

2018-10-19 14:49:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Prijava za studentske domove

Rok za prijavljivanje za studentske domove za studente viših godina studija je od 22.10.2018. do 30.10.2018. godine na šalteru studentske službe Škole.
Potrebna dokumentacija:
- Prijava za prijem u studentski dom (kupuje se na šalteru studentske službe Škole prilikom konkurisanja),
- Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za period od 1.1.2018. do 30.6.2018. godine (izdaje nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata, a obrazac se može kupiti na blagajni studentskog doma Karaburma, ul. Mije kovačevića 7a),
- Indeks i lična karta (na uvid).

2018-10-19 10:45:11

-- -- -- -- -- -- --

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE - KONKURS

Konkurs za upis na specijalističke strukovne studije - ovde

2018-10-17 15:17:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Matematika

Inženjerska matematika 1 ovde
Inženjerska matematika 2 - niko nije položio

2018-10-16 20:18:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi - ovde

2018-10-15 15:18:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2018-10-15 15:16:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2018-10-15 15:15:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati - dr Dragica Jovanović - ovde

2018-10-15 15:07:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati - dr Zorica Milanović - ovde

2018-10-12 22:31:20

-- -- -- -- -- -- --

Tehnologija železničkog saobraćaja - Obaveštenje

Časovi vežbi iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja planirani za četvrtak 11.10.2018.godine neće biti održani.

2018-10-10 13:08:54

-- -- -- -- -- -- --

Vuča vozova - Obaveštenje

Časovi vežbi iz predmeta Vuča vozova planirani za četvrtak 11.10.2018.godine i petak 12.10.2018.godine neće biti održani.

2018-10-10 13:06:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2018-10-08 13:48:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2018-10-08 13:46:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - SS sistemi u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta SS sistemi u saobraćaju - ovde

2018-10-08 13:43:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektrotehnički materijali

Rezultati ispita iz predmeta Elektrotehnički materijali - ovde

2018-10-08 13:42:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2018-10-04 21:47:48

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE - OKTOBAR 2

Informacije vezane za održavanje vanrednog ispitnog roka Oktobar 2 možete pogledati ovde

2018-10-03 18:37:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 2 ovde

2018-10-03 15:05:57

-- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste za upis studenata

Konačne rang liste za upis studenata:
- osnovne strukovne studije ovde
- nastavak studija ovde
- specijalističke strukovne studije ovde

2018-10-03 12:57:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita - dr Dragica Jovanović - ovde

2018-10-03 12:56:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2018-10-02 14:20:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 3 - ovde

2018-10-02 14:19:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2018-10-02 14:18:38

-- -- -- -- -- -- --

Rang liste

Rang liste za upis nastavka osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija
Nastavak studija
Specijalističke strukovne studije

2018-10-01 14:00:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmta Vuča vozova - ovde

2018-10-01 13:54:15

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista - Upis 2018 (III upisni rok)

Jedinstvena rang lista - Upis 2018 (III upisni rok) - ovde

2018-09-28 20:47:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, Inženjerska matematika 2 i Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2018-09-28 20:44:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2018-09-28 20:40:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2018-09-28 20:35:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2018-09-28 20:34:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mreže železničkih SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Mreže železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2018-09-27 12:14:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati dr Vesna Pavelkić - ovde

2018-09-26 13:24:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati predispitnih obaveza dr Dragica Jovanović - ovde

2018-09-26 13:20:36

-- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI ŠKOLE DA ĆE NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI POČETI 01.10.2018. GODINE.
ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA SVEČANI POČETAK ŠKOLSKE GODINE ODRŽAĆE SE 01.10.2018. GODINE U AMFITEATRU ŠKOLE SA POČETKOM U 10,00 ČASOVA.
NASTAVA ZA STUDENTE DRUGE I TREĆE GODINE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ODRŽAĆE SE PREMA OBJAVLjENOM RASPORADU ČASOVA.

2018-09-26 10:15:06

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava, Stručna praksa (Komercijalno poslovanje železnice) - promena termina

Polaganje Praktične nastave 1, Praktične nastave 2 i Stručne prakse za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice zakazano za 26.09.2018. sa početkom u 11 časova biće organizovano 26.09.2018. sa početkom u 13 časova u kabinetu 95.

2018-09-25 23:00:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 3

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 3 - ovde

2018-09-25 17:09:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2018-09-25 14:57:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2018-09-25 11:49:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2018-09-24 13:58:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2018-09-21 14:20:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2018-09-21 12:35:36

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ergonomija u saobraćaju, Ekološko inženjerstvo u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Ergonomija u saobraćaju i Ekološko inženjerstvo u saobraćaju - ovde

2018-09-20 13:49:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2018-09-19 19:09:43

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Dragica Jovanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Algoritmi i programiranje i Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju biće organizovano 25.09.2018. u 12h, kabinet 94a
Studenti specijalističkih studija predispitne obaveze iz predmeta koje drži dr Dragica Jovanović mogu polagati u terminu konsultacija uz prethodnu najavu na mail dr.dragicajovanovic@gmail.com.

2018-09-19 13:45:39

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Biljana Matić

Polaganje predispitnih obaveza za predmete koje drži dr Biljana Matić održaće se u petak 21. septembra 2018. godine od 9 časova u učionici 95.

2018-09-19 12:21:13

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika, Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika i Protokoli i standardi u računarskim mrežama biće organizovano 25.09.2018. u 12h, kabinet 94a

2018-09-19 08:51:39

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza (AutoCAD) iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara biće organizovano 20.09.2018. u 12h, kabinet 94a

2018-09-19 08:49:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka biće organizovano 20.09.2018. u 12h, kabinet 94a

2018-09-19 08:49:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita - dr Dragica Jovanović - ovde

2018-09-18 12:27:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka - ovde

2018-09-18 10:43:49

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave (oktobarski ispitni rok 2018)

Neispravne ispitne prijave (oktobarski ispitni rok 2018) - ovde

2018-09-18 10:18:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2018-09-17 15:06:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2018-09-17 15:04:42

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se 19. i 21. septembra od 9 časova u učionici 95.

2018-09-17 11:44:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2018-09-14 15:07:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2018-09-14 15:04:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-09-14 15:02:58

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Upis 2018

Konačna rang lista - Upis 2018 (II upisni rok) - ovde

2018-09-14 15:00:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita rađenih 12.9.2018. - dr Zoran Bundalo ovde

2018-09-13 14:25:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza (za oktobarski rok) na predmetima koje predaje dr Sanja Jevtić, na osnovnim i specijalističkim studijama su ponedeljak-četvrtak u terminu od 10h.

2018-09-13 13:36:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezulteti - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezulteti ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2018-09-13 13:34:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2018-09-13 12:33:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezulteti - Organizacija prevoza 3

Rezulteti ispit iz predmeta Organizacija prevoza 3 - ovde

2018-09-13 12:33:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, Inženjerska matematika 2 i Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2018-09-12 20:46:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Obaveštenje o terminima polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-09-12 10:14:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2018-09-12 07:59:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2018-09-12 07:58:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2018-09-12 07:57:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1, Železnički TK i SS uređaji 2 i Mreže železničkih TK i SS postrojenja - ovde

2018-09-11 13:44:30

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Ekologija

Polaganje predispitnih obaveza (test/kolokvijum) iz predmeta Ekologija i odbrana seminarskog rada biće organizovana 14.09.2018. u 12.00 časova, kabinet 75

2018-09-11 12:38:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 ovde

2018-09-11 12:15:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne osobine robe

Rezultati ispita - Transportne osobine robe ovde

2018-09-11 11:20:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Železničke pruge i stanice 1 i 2

Rezultati:
- Železničke pruge i stanice 1 ovde - Železničke pruge i stanice 2 ovde

2018-09-07 13:32:39

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista - Upis 2018 (II upisni rok)

Jedinstvena rang lista - Upis 2018 (II upisni rok) - ovde

2018-09-07 13:20:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2018-09-07 13:18:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-09-07 13:17:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekološko inženjerstvo u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Ekološko inženjerstvo u saobraćaju - ovde

2018-09-07 11:23:19

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Ekologija

Polaganje predispitnih obaveza (popravni test/kolokvijum) iz predmeta Ekologija biće organizovan 10.09.2018. sa početkom u 11 časova, kabinet 75
Odbrana seminarskih radova iz predmeta Ekologija biće organizovano 14.09.2018. sa početkom u 12 časova, kabinet 75

2018-09-07 11:21:12

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja prijemnog ispita - Septembar 2018

Raspored polaganja prijemnog ispita - Septembar 2018 ovde

2018-09-06 13:55:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2018-09-05 13:01:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija - ovde

2018-09-05 12:59:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati ispita iz predmeta Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-09-05 12:52:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2018-09-05 12:50:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2018-09-05 10:36:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova, Vučni proračuni i predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2018-09-05 10:15:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mreže železničkih TK i SS postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Mreže železničkih TK i SS postrojenja - ovde

2018-09-04 14:37:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2018-09-04 14:35:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - SS sistemi u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta SS sistemi u saobraćaju - ovde

2018-09-04 13:02:56

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Poslovna ekonomija 1, Poslovne finansije, Poslovne finansije železnice 1

Polaganje ispita iz predmeta Poslovna ekonomija 1, Poslovne finansije i Poslovne finansije železnice 1 planirano za 05.09.2018. sa početkom u 11:00 časova održaće se 05.09.2018. sa početkom u 14:00 časova

2018-09-04 11:17:40

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka, Protokoli i standardni u računarskim mrežama biće organizovano 06.09.2018. godine sa početkom u 13:30 časova u kabinetu 94a.

2018-09-03 14:40:53

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara biće organizovano 06.09.2018. godine sa početkom u 13:30 časova u kabinetu 94a.

2018-09-03 14:40:42

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Korisnički programi i Algoritmi i programiranja biće organizovano 06.09.2018. godine sa početkom u 12 časova u kabinetu 94a.

2018-09-03 14:40:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja, Transportna logistika 2 i Industrijski i unutrašnji transport:
- predispitne obaveze rađene 27.08.2018. ovde
- predispitne obaveze rađene 30.08.2018. ovde

2018-08-31 13:35:06

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1, Organizacija prevoza 2 i Organizacija prevoza putnika železnicom održaće se 03.09.2018. godine u 12 časova i 04.09.2018. godine u 9 časova.

2018-08-31 10:43:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Transportne osobine robe

Rezultati testova - Transportne osobine robe ovde

2018-08-31 10:31:59

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Sanja Jevtić

Železnički TK i SS uređaji 1 i 2 termin za polaganje predispitnih obaveza je u ponedeljak 10.09.2018 u 10h, učionica 93
Mreže železničkih TK i SS postrojenja ponedeljak 03.09.2018 u 10 h, učionica 93
Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju u četvrtak 30.08.2018. u10h, učionica 93 i petak 31.08.2018 u 10h, učionica 93

Železnički TK i SS sistemi, Železnički TK i SS sistemi 1, Železnički TK i SS sistemi 2, Mreže železničkih TK i SS potrojenja i Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju (odbrana seminarskog) moći će da se polažu svakog dana ponedeljak - četvrtak u 10h.

2018-08-30 15:35:12

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Biljana Matić

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1, Železničke tarife 2, Poslovna ekonomija u saobraćaju, Poslovna ekonomija 2 i Špedicija i carine održaće se u ponedeljak 03.09.2018. godine u 12 časova.

2018-08-29 14:08:31

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Branislav Gavrilović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehnička fizika, Osnove elektrotehnike, Stabilna postrojenja električne vuče i Eksploatacija vučnih vozila 1 obaviće se u petak 31.08.2018. godine od 10 časova u učionici 95.

2018-08-28 10:28:21

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Predispitne obaveze

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se 27. i 30. avgusta 2018. godine u 9 časova.

2018-08-24 11:30:10

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Sandra Kasalica

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe i Železničke pruge i stanice 1 obaviće se u četvrtak 30.08.2018. godine u 9 časova.

2018-08-23 11:30:01

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave (septembarski ispitni rok 2018)

Neispravne ispitne prijave (septembarski ispitni rok 2018) - ovde

2018-07-25 12:59:28

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Obaveštenje o terminima polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-07-19 11:47:07

-- -- -- -- -- -- --

Bezbednost železničkog saobraćaja - Rezultati ispita

Bezbednost železničkog saobraćaja - Rezultati ispita ovde

2018-07-12 22:08:19

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija putničkog i teretnog saobraćaja - Rezultati ispita

Organizacija putničkog i teretnog saobraćaja - Rezultati ispita ovde

2018-07-11 23:19:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Marketing i kvalitet prevoznih usluga

Rezultati ispita iz predmeta Marketing i kvalitet prevoznih usluga - ovde

2018-07-11 13:21:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2018-07-10 12:01:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela ovde

2018-07-06 14:11:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vučni proračuni

Rezultati ispita iz predmeta Vučni proračuni - ovde

2018-07-06 13:01:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobraćaju ovde

2018-07-05 11:26:49

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente specijalističkih strukovnih studija traje od 9. do 13. jula 2018. godine.

2018-07-05 10:50:18

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Upis 2018

Konačna rang lista - Upis 2018 - ovde

2018-07-04 15:11:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2018-07-04 15:09:44

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

Predispitne obaveze za studente specijalističkih studija kod profesora dr Dragice Jovanović, studenti mogu realizovati utorkom, sredom, četvrtkom i petkom od 10 do 13 časova, uz prethodnu najavu predmetnom profesoru, a najkasnije jedan dan pre ispita!

2018-07-03 11:20:13

-- -- -- -- -- -- --

UPIS 2018 (II konkursni rok)

Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju u septembarskom (II konkursnom roku) biće OMOGUĆEN upis na osnovne strukovne studije.

2018-07-03 08:29:42

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista - Upis 2018

Jedinstvena rang lista - Upis 2018 - ovde

2018-07-02 14:34:52

-- -- -- -- -- -- --

Upisivanje ocena - Matematika

Upisivanje ocena iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste obaviće se u sredu 4.7.2108. godine od 11 časova.
Upisivanje ocena iz Inženjerske matematike 2 obaviće se u sredu 4.7.2108. godine od 12 časova.

2018-07-02 10:48:12

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 2

Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 - ovde

2018-07-01 15:40:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2018-06-30 14:56:55

-- -- -- -- -- -- --

Prijemni ispit - Raspored polaganja

Prijemni ispit - Raspored polaganja ovde

2018-06-29 13:30:50

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se 6, 10. i 11. jula 2018. godine od 10 časova u učionici 94.

2018-06-29 13:29:25

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova ovde

2018-06-29 13:26:32

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekološko inženjerstvo u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Ekološko inženjerstvo u saobraćaju - ovde

2018-06-29 09:21:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 1

Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 - ovde

2018-06-29 09:20:04

-- -- -- -- -- -- --

Tehničko crtanje primenom računara - Rezultati ispita

Tehničko crtanje primenom računara - Rezultati ispita ovde

2018-06-28 15:16:53

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne prijave - Specijalističke strukovne studije

Neispravne prijave - Specijalističke strukovne studije ovde

2018-06-28 11:46:08

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2018-06-28 07:41:46

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2018-06-27 11:20:55

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Rezultati ispita

Transportne osobine robe - Rezultati ispita ovde

2018-06-26 22:09:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija - ovde

2018-06-21 13:22:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2018-06-21 13:21:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja ovde

2018-06-21 12:07:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Popravni testovi iz Osnova saobraćaja i transporta održaće se 27. i 29. juna u 9 časova.

2018-06-21 11:25:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-06-21 10:46:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi mašinstva

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi mašinstva - ovde

2018-06-20 13:45:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati ispita iz predmeta Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-06-20 08:28:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2018-06-20 08:27:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagadjivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Zagadjivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2018-06-20 08:26:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na eko sistem

Rezultati ispita iz predmeta Uticaj saobraćaja na eko sistem - ovde

2018-06-20 08:25:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu

Rezultati ispita iz predmeta Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu - ovde

2018-06-20 08:10:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sakupljanje i reciklaža otpada

Rezultati ispita iz predmeta Sakupljanje i reciklaža otpada - ovde

2018-06-20 08:06:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ergonimija u saobraćaju

Rezultati ispita iz predemeta Ergonimija u saobraćaju - ovde

2018-06-20 08:04:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija - ovde

2018-06-20 08:03:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2018-06-15 14:44:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2018-06-15 14:42:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati polagnja ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2018-06-15 13:33:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2018-06-15 10:08:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-06-14 11:32:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mreže železničkih TK i SS postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Mreže železničkih TK i SS postrojenja - ovde

2018-06-14 09:19:33

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Termin polaganja predistpinih obaveza (AutoCAD) iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara biće organizovano 14.06.2018. sa početkom u 10 časova, kabinet 94a.

2018-06-13 10:48:28

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Termin polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano 14.06.2018. godine sa početkom u 10 časova, kabinet 94a.

2018-06-13 10:46:20

-- -- -- -- -- -- --

Transportna logistika 2 - Rezultati ispita

Transportna logistika 2 - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 15:00:13

-- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 14:58:43

-- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 2 - Rezultati ispita

Železničke pruge i stanice 2 - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 14:42:23

-- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 14:40:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-06-12 10:02:12

-- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Prijava ispita

Prijava ispita za junski ispitni rok za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 18. do 22. juna 2018. godine.

2018-06-12 07:35:12

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza iz Organizacije prevoza putnika železnicom i Organizacije prevoza 2 obaviće se 12.06.2018. godine u 11 časova.

2018-06-12 07:32:54

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Rezultati testova

Transportne osobine robe - Rezultati testova ovde

2018-06-11 22:18:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Dragice Jovanović
Algoritmi i programiranje - ovde
Baze podataka - ovde
Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2018-06-08 13:41:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mreže železničkih TK i SS postrojenja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mreže železničkih TK i SS postrojenja - ovde

2018-06-08 13:36:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-06-08 13:35:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2018-06-08 13:33:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-06-08 13:31:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-06-08 13:30:08

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita ovde

2018-06-08 12:17:42

-- -- -- -- -- -- --

Prijemni ispit - Pripremna konsultativna nastava

Prijemni ispit - Pripremna konsultativna nastava ovde

2018-06-08 10:38:39

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Miroslav Pavlović

Polaganje popravnih kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad i Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine održaće se u ponedeljak 11.06.2018. godine u 10 časova u kabinetu 75.

2018-06-07 10:23:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita rađenih 06.06.2018. godine ovde

2018-06-06 14:35:05

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova ovde

2018-06-06 14:29:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2018-06-06 14:26:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-06-04 11:10:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2018-06-01 19:59:30

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Obaveštavaju se studenti prve i treće godine studija, da ce se polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Špedicija i carina, Železničke tarife 1 i 2, Poslovne ekonomije 2 i Poslovne ekonomije u saobraćaju ; održati dana 05.06.2018. godine u učionici 96 sa početkom u 11,30 h

2018-06-01 19:55:58

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Dragica Jovanović - ovde

2018-06-01 11:00:59

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Marija Vukšić Popović

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje mr Marija Vukšić Popović - ovde

2018-06-01 08:33:06

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Branislav Gavrilović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehnička fizika i Osnove elektrotehnike obaviće se u ponedeljak 11.06.2018. godine od 10 časova u amfiteatru škole.

2018-05-31 11:35:42

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju

Termin odbrane seminarskih radova iz predmeta Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju - 04.06.2018. u 15h

2018-05-31 11:26:15

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Evidencija dosadašnjih predispitnih obaveza iz predmeta -
Železnički TK i SS uređaji i mreže 2 - ovde
Mreže železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2018-05-31 10:28:45

-- -- -- -- -- -- --

Apsolventsko veče - Obaveštenje

Apsolventsko veče - Obaveštenje ovde

2018-05-31 09:43:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sandra Kasalica

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sandre Kasalice - ovde

2018-05-29 13:22:56

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Popravni testovi iz predmeta Transportne osobine robe biće održani 31.05.2018. godine u 14 časova u Amfiteatru škole

2018-05-29 12:25:13

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Vesna Pavelkić - ovde

2018-05-29 10:42:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati kolokvijum iz predmeta Baze podataka - ovde

2018-05-29 10:25:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1, Železnički TK i SS uređaji 2 i Mreže železničkih SS i TK postrojenja - petak 01.06.2018. u 12h u amfiteatru Škole.

2018-05-28 20:58:43

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Srđan Stojičić

Polaganja predispitnih obaveza iz predmeta
- Osnove inženjerske mehanike, Mehanika i otpornost materijala:
05.06.2018. u 10h učionica 94
07.06.2018. u 10h učionica 94.
12.06.2018. u 10h učionica 94.
- Osnovi mašinstva:
05.06.2018. u 10h učionica 94.
07.06.2018. u 10h učionica 94.
12.06.2018. u 10h učionica 94.
14.06.2018. u 10h učionica 94.

2018-05-28 20:57:26

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo, Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 30.05.2018. godine u 9:15 na stajalištu Pančevački most.

2018-05-28 11:54:43

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Termin praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2018-05-28 09:47:57

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Obaveštenje

Polaganje testova iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se 29.05.2018. godine u 14 časova i 05.06.2018. godine u 14 časova.

2018-05-25 18:53:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Obaveštenje o terminima polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-05-25 13:38:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-05-25 13:36:20

-- -- -- -- -- -- --

Transportna logistika 2 - rezultati predispitnih obaveza

Transportna logistika 2 - rezultati predispitnih obaveza ovde

2018-05-24 10:26:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2018-05-24 00:00:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi mašinstva

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi mašinstva - ovde

2018-05-22 22:02:35

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Odbrana seminarskih radova - utorak 29.05.2018. od 11:30 do 14:00 časova
Potpisi i rezime gradiva - utorak 29.05.2018. od14 do 16:20 časova
Seminarske radove, ukoliko nisu završeni, neophodno je da donesete radnu verziju. Za konačnu odbranu pripremiti Power point prezentaciju!

2018-05-22 22:01:24

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo obaviće se u sredu 23.05.2018. godine u Nemanjinoj 6. Okupljanje studenata u parku ispred zgrade Železnica Srbije u 9:30 časova.

2018-05-22 09:50:36

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Industrijski i unutrašnji transport

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport - ovde

2018-05-21 13:36:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine - ovde

2018-05-21 11:47:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2018-05-21 11:45:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-05-21 11:43:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2018-05-21 11:42:28

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - stručna praksa (specijalističke strukovne studije)

Obaveštenje studentima specijalističkih strukovnih studija na programima Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo, Komercijalno poslovanje železnice i Javni gradski i industrijski saobraćaj, za obavljanje prakse u domenu informacionih sistema i tehnologija, baza podataka i računarskih mreža U skladu sa programima obavljanja specijalističke stručne prakse za studente na pomenutim programima u ponedeljak 21.05.2018. organizovana je poseta Infrasatrukturi železnica Srbije a.d. (Nemanjina 6) ulaz III (sa Hajduk Veljkovog venca) u 14h. Posetiće se Sektor za IT i studenti će se upoznati sa organizacijom glavne Server sale kao i domenom rada Sektora za IT.

2018-05-18 20:36:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati kolokvijum iz predmeta Baze podataka - ovde

2018-05-18 20:33:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) - ovde

2018-05-18 15:56:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2018-05-17 17:59:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i odražvanje elektrotehničkh postrojenja

Rezultati ispita iz predmet Ugradnja, remont i odražvanje elektrotehničkh postrojenja - ovde

2018-05-17 13:16:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportna logistika - ovde

2018-05-17 13:10:35

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Kolokvijum iz predmeta Baze podataka održaće se u petak 18.05.2018. godine sa početkom u 13:55

2018-05-15 14:32:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Termini polaganja kolokvijuma iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) - ovde

2018-05-15 14:30:28

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaja - ovde

2018-05-14 10:35:21

-- -- -- -- -- -- --

Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju - Rezultati ispita

Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju - Rezultati ispita ovde

2018-05-14 09:33:10

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Obaveštenje

Polaganje testa 2 iz predmeta Transportne osobine robe održaće se u četvrtak 17.05.2018. godine u 14 časova u amfiteatru škole.

2018-05-14 09:18:10

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 16.05.2018. godine u železničkoj stanici Beograd centar (Prokop). Okupljanje studenata na peronu pored trećeg koloseka železničke stanice Beograd centar u 9:30 časova.

2018-05-14 09:16:09

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Obaveštenje

Kolokvijum i popravni test iz predmeta Inženjerska matematika 2 održaće se 16.05.2018. godine u 13 časova.

2018-05-14 09:13:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela i Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela i Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2018-05-11 16:17:15

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi mašinstva

Polaganje drugog testa iz predmeta Osnovi mašinstva biće organizovano 22.05.2018. sa početkom u 11:50 časova u učionici 94.
Pitanja za pripremu polaganja ispita iz predmeta Osnovi mašinstva - ovde

2018-05-10 17:04:43

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 i Železnički TK i SS uređaji 2 biće održano u petak 11.05.2018. u amfiteatru u 12h.

2018-05-10 10:46:36

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Termini polaganja predispitnih obaveza kod dr Vesne Pavelkić - ovde

2018-05-10 10:45:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mreže železničkih TK i SS postrojenja

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Mreže železničkih TK i SS postrojenja - sreda 09.05.2018. Učionica 93a, u 11:00h.

2018-05-07 14:14:24

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 09.05.2018. godine u železničkoj stanici Resnik (EVP Resnik).
Okupljanje studenata na peronu železničke stanice Resnik u 9:30 časova.

2018-05-07 12:47:57

-- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita ovde

2018-04-27 09:33:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sakupljanje i reciklaža otpada

Rezultati ispita iz predmeta Sakupljanje i reciklaža otpada - ovde

2018-04-27 08:02:21

-- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 1 - rezultati ispita

Železničke pruge i stanice 1 - rezultati ispita ovde

2018-04-26 10:42:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati ispita iz predmeta
- Inženjerska matematika 1 - ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2018-04-25 13:49:27

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - mr Srđan Stojičić

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Osnovi inženjerske mehanike i Mehanika i otpornosti materijala održaće se 15.05.2018. godine u 13,55h u učionici 93A.

2018-04-24 19:05:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Osnove mašinstva

Rezultati testa - Osnove mašinstva ovde

2018-04-24 19:02:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-04-23 15:09:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportna logistika 2 i Bezbednost i zaštita u saobraćaju

Rezultati ispita - Transportna logistika 2 i Bezbednost i zaštita u saobraćaju ovde

2018-04-23 11:26:16

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo obaviće se u sredu 25.04.2018. godine u CDU Topčider.
Okupljanje studenata ispred železničke Topčider u 9:30 časova.

2018-04-23 11:20:44

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija traje do 27. aprila 2018. godine.

2018-04-23 08:49:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispit iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2018-04-20 13:37:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta:
Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-04-20 13:35:05

-- -- -- -- -- -- --

Osnove elektrotehnike - raspored grupa za laboratorijske vežbe

Osnove elektrotehnike - raspored grupa za laboratorijske vežbe ovde

2018-04-20 13:10:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati ispita iz predmeta Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-04-20 08:02:11

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Plan rada i polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Algoritmi i programiranje - ovde

2018-04-19 13:32:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza za predmete koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-04-19 13:05:20

-- -- -- -- -- -- --

Neradni dani - Prvi maj

Neradni dani - Prvi maj ovde

2018-04-17 21:27:22

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Rezultati testa

Transportne osobine robe - Rezultati testa ovde

2018-04-17 21:25:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-04-17 13:13:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji 2

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 održaće se utorak 24.04.2018. u 11:50 u amfiteatru.

2018-04-17 13:12:42

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 18.04.2018. godine u železničkoj stanici Vukov spomenik.
Okupljanje studenata u parku kod spomenika Vuku Karaddžiću u 9:30 časova.

2018-04-17 10:06:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Nadoknada časova iz predmeta Algoritmi i programiranje biće održana 19.04.2018. od 14:00 do 15:30h, kabinet 93a (polaganje Testa 1)

2018-04-17 07:49:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 3 - ovde

2018-04-16 09:02:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2018-04-16 09:01:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne sredine - ovde

2018-04-16 08:59:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na ekosistem

Rezultati ispita iz predmeta Uticaj saobraćaja na ekosistem - ovde

2018-04-16 08:57:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2018-04-16 08:55:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela, Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika 2 - ovde

2018-04-14 14:22:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Industrijski i unutrašnji transport

Rezultati testa iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport - ovde

2018-04-14 14:20:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Motorna vozila

Rezultati ispita - Motorna vozila ovde

2018-04-13 15:24:37

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Korisnički programi

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Korisnički programi biće organizovano 17.04.2018. u 08:20 u kabinetu 94a

2018-04-13 13:56:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad, Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine

Obaveštenje o polaganju kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad i Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine - ovde

2018-04-13 10:34:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Osnove Mašinstva

Rezultate testa iz predmeta Osnove mašinstva možete pogledati ovde
Sledeći termin za polaganje testa iz predmeta Osnove mašinstva biće 24.04.2018. godine u 11.50h.

2018-04-12 18:34:30

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste održaće se 18.04.2018. godine u 12 časova, a iz predmeta Inženjerska matematika 2 20.04.2018. godine u 10 časova.

2018-04-12 13:11:10

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Polaganje predispitnih obaveza

Predispitne obaveze iz predmeta Organizacija prevoza 1 i 2 biće održane u ponedeljak 16.04.2018. godine sa početkom u 9 časova.

2018-04-12 13:06:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Međunarodno privredno pravo

Nadoknada časova iz predmeta Međunarodno privredno pravo održaće se:
- u četvrtak 12.04.2018. godine u 13:30 časova,
- u ponedeljak 16.04.2018. godine u 13:00 časova.

2018-04-10 15:18:01

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine svih studijskih programa održaće se u sredu 11. aprila 2018. godine na stanici Beograd ranžirna (Makiš).
Okupljanje studenata kod plavog solitera u stanici Beograd ranžirna u 9.30 časova.

2018-04-10 09:49:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2018-04-05 21:21:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2018-04-05 21:20:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Neradni dani

Obaveštenje - Neradni dani ovde

2018-04-03 15:41:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 2 - ovde

2018-04-03 08:26:40

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Sociologija rada

Ispit iz predmeta Sociologija rada pomera se za 4. april 2018. godine od 11 časova.

2018-04-03 08:19:08

-- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Obaveštenje

Popravni test 1 iz predmeta Transportne osobine robe održaće se u petak 13. aprila 2018. godine u 15.30 časova.

2018-04-03 08:17:41

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine svih studijskih programa održaće se u sredu 4. aprila 2018. godine na stanici Beograd ranžirna (Makiš).
Okupljanje studenata kod plavog solitera u stanici Beograd ranžirna u 9.30 časova.

2018-04-03 08:15:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 2 (dr Biljana Matić)

Studenti treće godine, studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice, dana 11.04.2014. godine, neće imati nastavu ni kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 2, zbog potrebnog termina za održavanje praktične nastave. O nadoknadi nastave, sledi naknadni dogovor.

2018-04-03 08:12:40

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Termini polaganja predispitnih obaveza kod prof. dr Zorana Bundala ovde

2018-04-03 08:12:06

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Predispitne obaveze iz predmeta Železničke tarife 1, Železničke tarife 2, Spedicija i carine, Poslovna ekonomija u saobraćaju i Poslovna ekonomija 2, odrzaće se 03.04.2018. u 8,20 u učionici 96

2018-04-03 08:10:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železni?ki TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja testa iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-09-26 13:19:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-04-03 08:06:25

-- -- -- -- -- -- --