Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Arhiva obaveštenja

Rezultati - dr Biljana Matić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza kod dr Biljane Matić - ovde

2018-01-19 15:27:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Termini polaganja predispitnih obaveza - ovde
Termini upisa predispitnih obaveza - ovde

2018-01-19 15:14:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2018-01-19 14:47:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1 ovde

2018-01-18 13:35:23

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 05.02.2018. godine do 21.02.2018. godine.

2018-01-17 10:25:16

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Matematika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste i Inženjerska matematika 2 održaće se 26.01.2018. godine od 9 časova u amfiteatru škole.
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1 održaće se 09.02.2018. godine od 9 časova u amfiteatru škole.

2018-01-17 10:17:58

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2018-01-17 10:09:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta ovde
Ponovno polaganje testova održaće se u sredu 31.01.2018. godine u 11 časova.

2018-01-17 10:07:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 ovde

2018-01-16 18:44:54

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Biljana Matić - ovde

2018-01-16 16:10:44

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza 2

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza 2 održaće se u sredu 17.01.2018. godine u 8:20 časova.

2018-01-16 08:32:56

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine biće održano 22.01.2018. godine sa početkom u 10 časova, učionica 94

2018-01-15 12:46:20

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Sandra Kasalica

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 i Transportne i komercijalne osobine robe održaće se u sredu 17.01.2018. godine u 12 časova i u petak 19.01.2018. godine u 14 časova.

2018-01-15 11:57:37

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje popravnog testa (MS Worda) biće organizovano 16.01.2018. godine sa početkom 16:00 časova
Polaganje popravnog testa (MS Excel) biće organizovano 17.01.2018. godine sa početkom 15:00 časova
Polaganje popravnog testa (brojni sistemi) biće organizovano 17.01.2018. godine sa početkom 16:00 časova

2018-01-13 19:52:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

Potpisi za overu semestra:
- 18.1.2018. u terminu predavanja: Nove računarske tehnologije, Uvod u statistiku
- 19.1.2018. u terminu predavanja: Računarstvo i informatika

2018-01-13 19:48:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
Dodatni termin za polaganje kolokvijuma i testa iz predmeta Železnički TK i SS uređaja 1 je utorak 16.01.2018. u 10 časova (učionica 93a).

2018-01-12 21:00:11

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vesna Pavelkić

Termini predispitnih obaveza za predmete koje predaje dr Vesna Pavelkić - ovde

2018-01-12 10:21:14

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa 2

Rezultate testa 2 rađenog 09.01.2018. godine iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta možete pogledati ovde.
Ponovno polaganje testova 1 i 2 održaće se u utorak 16.01.2018. godine u terminu časova vežbi.

2018-01-09 13:17:13

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - rezultati

Rezultati testova i kolokvijuma iz predmeta:
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Inženjerska matematika 2 ovde

2018-01-09 11:01:16

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji 1, Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

1. Poseta studenata druge godine (vežbe iz predmeta Železnička TK i SS postrojenja 1 i Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju) Makišu - Stanici Beograd Ranžirna 10.01.2018. - mapa i detalji
2. Poseta studenata druge godine (vežbe iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju) Topčideru - CDU 17.01.2018. - mapa i detalji

2018-01-02 10:52:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2017-12-29 13:32:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-12-29 13:24:56

-- -- -- -- -- -- --

Seminarski radovi - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Spisak tema za seminarske radove iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2017-12-29 10:41:41

-- -- -- -- -- -- --

Proslava - 60. godina rada

Proslava - 60. godina rada Visoke železničke škole strukovnih studija
- SLIKE
- MONOGRAFIJA

2017-12-28 15:20:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati testa - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela ovde

2017-12-28 14:14:36

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Test

Drugi test iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u utorak 9.1.2018. godine u terminu časova vežbi.

2017-12-27 11:35:44

-- -- -- -- -- -- --

Saobraćajno transportno pravo - Kolokvijum

Popravni kolokvijum iz predmeta Saobraćajno transportno pravo održaće se u utorak 16.1.2018. godine u 10:30 časova.

2017-12-27 11:34:05

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji 1

Popravni kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 će se održati u utorak 09.01.2018. u 11 časova (učionica 93a)

2017-12-26 22:58:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2017-12-26 22:56:19

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Neradni dani

Obaveštenje - Neradni dani ovde

2017-12-26 10:31:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Železničke pruge i stanice 1

Rezultati testa - Železničke pruge i stanice 1 ovde

2017-12-25 14:28:50

-- -- -- -- -- -- --

Vuča vozova - promena termina vežbi

Časovi vežbi iz predmeta Vuča vozova planirani za petak 22.12.2017. godine neće biti održani, vežbe će se održati u utorak 26.12.2017. godine u 8:20 časova.

2017-12-21 20:35:52

-- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - raspored nastave

Nastava iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja umesto u petak 22.12.2017. godine, održaće se u utorak 26.12.2017. godine u 11 časova.
Test iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela održaće se u utorak 26.12.2017. godine u 14 časova.

2017-12-21 14:22:27

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 (KPŽ)

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 (za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice) biće održana 21.12.2017. godine sa početkom u 12:00 časova u amfiteatru Škole. Prisustvo obavezno.

2017-12-20 12:25:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 2

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Organizacija prevoza 2 održaće se:
- 25.12.2017. u 11:50 časova za studijski program Železnički saobraćaj
- 27.12.2017. u 8:20 časova za studijski program Komercijalno poslovanje železnice

2017-12-20 10:20:02

-- -- -- -- -- -- --

Nadoknada vežbi - Savremene tehnologije robnog transporta

Časovi vežbi iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta održaće se:
- za studijski program Železnički saobraćaj u četvrtak 21.12.2017. godine u 10 časova
- za studijski program Javni gradski i industrijski saobraćaj u četvrtak 28.12.2017. godine u 9 časova

2017-12-19 13:57:10

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Elektronika

Drugi kolokvijum iz predmeta održaće se 25.12.2017. godine sa početkom u 12:00 časova. Prvi kolokvijum (popravni) održaće se 15.01.2018. godine sa početkom u 10:10 časova. Drugi kolokvijum (popravni) održaće se 15.01.2018. godine sa početkom u 12:00 časova.

2017-12-19 08:38:07

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Železnični Tk i SS uređaji 1

Kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 će se održati u petak 22.12.2017. u učionici 96 sa početkom u 11:50. Dodatni termin za polaganje kolokvijuma je u utorak 26.12.2017. u učionici 95 sa početkom u 10:10.

2017-12-19 08:33:48

-- -- -- -- -- -- --

GOSTUJUĆA PREDAVANJA

U susret obeležavanju 60 godina od osnivanja Škole pozivamo Vas da prisustvujete predavanjima Melite Rozman Dacar i Vladimira Voronina. Predavanja će se održati u amfiteatru Škole u četvrtak 21. 12. 2017. godine sa početkom u 12 časova. Detaljnije informacije o predavanjima možete pogledati ovde

2017-12-16 13:26:20

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina vežbi - Računarstvo i informatika

Časovi vežbi iz predmeta Računarstvo i informatika planirani za ponedeljak 18.12.2017. od 12:40 do 15:30 (studijski program JGIS), otkazuju se. Časovi će biti održani u utorak 19.12.2017. godine sa početkom u 13:55 časova u kabinetu 94a.

2017-12-15 18:56:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Motorna vozila

Polaganje testa iz predmeta Motorna vozila održaće se 11.01.2018. godine.

2017-12-15 14:40:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Kolokvijum iz predmeta Mehanika i otpornost materijala održaće se 10.01.2018. godine.

2017-12-15 14:03:39

-- -- -- -- -- -- --

Motorna vozila - rezultati testa

Motorna vozila - rezultati testa ovde

2017-12-15 13:59:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje popravnog testa (brojni sistemi) biće organizovano 26.12.2017. godine sa početkom 15:00 časova
Polaganje popravnog testa (MS Worda) biće organizovano 26.12.2017. godine sa početkom 16:00 časova
Polaganje testa iz MS Excela biće organizovano u redovnim terminima vežbi u periodu od 25-29.12.2017. godine
Prvi termin nadoknade za studente radnike koji nisu prisustvovali vežbama u redovnom terminu biće organizovan 20.12.2017. od 16:35 časova
Drugi termin nadoknade za studente radnike koji nisu prisustvovali vežbama u redovnom terminu biće organizovan 27.12.2017. od 16:35 časova

2017-12-15 11:46:40

-- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - rezultati kolokvijuma

Savremene tehnologije robnog transporta - rezultati kolokvijuma ovde

2017-12-14 12:59:26

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i stanice 1

Drugi test iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 odežaće se 22.12.2017. godine u 14 časova.

2017-12-12 13:04:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati testa iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2017-12-12 11:14:54

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Sistemi daljinjskog upravljanja u saobraćaju

Tema prvog seminarskog rada za sve studente, koji do sad nisu uzeli temu: Savremeni sistemi daljinskog upravljanja, kontrole i merenja u elektroenergetskim postrojenjima
Tema drugog seminarskog za sve studente: Savremeni evropski sistem kontrole vozova ETCS
Krajnji rok za predaju seminarskih radova je 27.12.2017.

2017-12-08 10:50:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati popravnog testa iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta od 05.12.2017. godine - ovde

2017-12-07 12:35:25

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - Obaveštenje

Raspored polaganja predispitnih obaveza iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste:
- 26.12.2017. godine u 13:30 h u amfiteatru, kolokvijum iz Primenjene matematike za ekonomiste
- 26.12.2017. godine u 14:00 h u amfiteatru, popravni test i kolokvijum iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste
- 27.12.2017. godine u 13:30 h u amfiteatru, kolokvijum iz Inženjerske matematike 1

2017-12-06 08:25:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati testova iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Termini popravnih testova biće naknadno objavljeni.

2017-12-01 14:38:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Motorna vozila

Polaganje testa iz predmeta Motorna vozila biće organizovano 14.12.2017. godine u 11 časova.

2017-12-01 13:48:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Mehanika i otpornost materijala biće organizovano 13.12.2017. godine u 9 časova.

2017-12-01 13:47:42

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Obaveštenje

Polaganje popravnog testa 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u utorak 5.12.2017. godine u terminu časova vežbi.

2017-11-30 12:27:20

-- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave - specijalističke strukovne studije

Raspored nastave na specijalističkim strukovnim studijama - ovde

2017-11-29 15:30:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-11-29 14:30:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Železničke pruge i stanice 1

Rezultati testa iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 - ovde

2017-11-26 20:10:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska metematika 1 / Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati testa iz predmeta Inženjerska metematika 1 - ovde
Rezultati testa iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2017-11-25 09:13:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati popravnog testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2017-11-24 15:39:42

-- -- -- -- -- -- --

Raspodela mesta u studentskim domovima

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se u utorak 28.11.2017.godine u učionici 94:
- muškarci u 13:30 časova,
- devojke u 14:00 časova.

2017-11-24 10:50:34

-- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Početak nastave

Nastava na specijalističkim strukovnim studijama počinje u petak 24.11.2017. godine u 12 časova, održaće se nastava iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela. Studenti se takođe opredeljuju za izborne predmete koje će slušati u zimskom i letnjem semestru.

2017-11-23 14:14:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava (Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju)

Obaveštenje o terminima praktične nastave za studijski program Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2017-11-23 11:04:20

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza 2 - Obaveštenje

Polaganje popravnog testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 održaće se:
- 27.11.2017. u 11:50 časova za studijski program Železnički saobraćaj
- 29.11.2017. u 8:20 časova za studijski program Komercijalno poslovanje železnice

2017-11-22 13:01:10

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Popravni test (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika obaviće se u petak 24.11.2017. godine u 9:10 časova.

2017-11-21 16:51:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vesna Pavelkić

Termini predispitnih obaveza za predmete koje predaje dr Vesna Pavelkić - ovde

2017-11-21 16:48:36

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine

Rezultati testa iz predmeta Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2017-11-21 16:47:36

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa 1

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa 1 ovde

2017-11-21 16:37:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2017-11-20 08:23:25

-- -- -- -- -- -- --

Tehnička fizika - Laboratorijske vežbe

Raspored grupa za laboratorijske vežbe iz Tehničke fizike - ovde

2017-11-16 10:20:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Vežbe iz predmeta Računarstvo i informatika planirane za 17.11.2017. u periodu od 11:50 do 14:40 neće biti održane. Termin za nadoknadu je ponedeljak 20.11.2017. od 12:40 časova.

2017-11-16 09:19:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-11-15 15:25:27

-- -- -- -- -- -- --

Učešće u globalom istraživanju o kupovini studentskih radova

Molimo studente da u što većem broju popune ANKETU koju sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Anketa se sprovodi u svrhu istraživanja kupovine studentskih radova na internetu. Anketa je anonimna.

2017-11-15 12:52:58

-- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Početak nastave

Nastava na specijalističkim strukovnim studijama počinje u petak 24.11.2017. godine u 12 časova, održaće se nastava iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela.
Studenti se takođe opredeljuju za izborni predmet koji će slušati u zimskom semestru.

2017-11-15 11:55:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-11-14 18:39:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sakupljanje i reciklaža otpada

Rezultati testa Sakupljanje i reciklaža otpada - ovde

2017-11-14 18:38:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u utorak 21.11.2017. godine u terminu časova vežbi.

2017-11-14 15:36:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i stanice 1

Test 1 iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 održaće se dana 24.11.2017. godine u 14 časova.

2017-11-14 15:34:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2017-11-14 08:32:44

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji 1

Polaganje testa iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 održaće se u petak 17.11.2017. u učionici 96 sa početkom u 11:50 časova

2017-11-13 08:21:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 2

Polaganje testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 održaće se:
- 13.11.2017. godine u 11:50 časova za studijski program Železnički saobraćaj
- 15.11.2017. godine u 8:20 časova za studijski program Komercijalno poslovanje železnice

2017-11-10 14:49:32

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Test iz predmeta Računarstvo i informatika obaviće se u petak 10.11.2017. godine u terminu časova predavanja.

2017-11-07 15:49:06

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Polaganje testa iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste obaviće se u utorak 21.11.2017. godine u Amfiteatru Škole sa početkom u 13:30 časova.
Polaganje testa iz predmeta Inženjerska matematika 1 obaviće se u sredu 22.11.2017. godine u Amfiteatru Škole sa početkom u 13:30 časova.

2017-11-07 15:46:06

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vesna Pavelkić

Termini predispitnih obaveza za predmete koje predaje dr Vesna Pavelkić - ovde

2017-11-07 13:13:22

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Elektronika

Prvi kolokvijum iz predmeta Elektronika održaće se u ponedeljak 27.11.2017. godine sa početkom u 10:10 časova.

2017-11-06 09:42:35

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Materijali za spremanje testa (brojni sistemi) nalaze se ovde
Za pristup materijalima prijavite se kao gost

2017-11-05 19:13:44

-- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista za drugu godinu

Konačna rang lista za upis u drugu godinu osnovnih strukovnih studija - ovde

2017-11-02 15:32:44

-- -- -- -- -- -- --

Privremene rang liste za studentske domove

Privremene rang liste za studentske domove:
- devojke - ovde
- muskarci - ovde
Napomena: Prigovori na rang liste mogu da se uloze na salteru studentske sluzbe do ponedeljka 06.11.2017. godine u 11h

2017-11-02 12:35:13

-- -- -- -- -- -- --

Konacna rang lista za upis u drugu godinu

Konacna rang lista za upis u drugu godinu osnovnih strukovnih studija ovde
*Napomena: Konacna rang lista za studijski program Inzenjerstvo zastite zivotne sredine u saobracaju - druga godina bice objavljena nakon resavanja spornih pitanja.

2017-11-01 12:25:22

-- -- -- -- -- -- --

Konacna rang lista za upis u trecu godinu

Konacna rang lista za upis u trecu godinu osnovnih strukovnih studija ovde

2017-10-31 16:42:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mikroprocesorski sistemi

Nastava iz predmeta Mikroprocesorski sistemi (predavanja i vežbe) planirana za 01.11.2017. neće biti održana.

2017-10-31 13:07:26

-- -- -- -- -- -- --

ISPRAVKA Jedinstvene rang liste - Inzenjerstvo zastite zivotne sredine u saobracaju, druga godina

ISPRAVKA Jedinstvene rang liste - Inzenjerstvo zastite zivotne sredine u saobracaju, druga godina ovde

2017-10-27 12:40:57

-- -- -- -- -- -- --

Konacne rang liste za upis u narednu godinu studija

Konacne rang liste za upis u narednu godinu studija:
- druga godina - ovde
- treca godina - ovde
*Napomena: Konacne rang liste za ostale studijske programe bice naknadno objavljene nakon resavanja spornih pitanja.

2017-10-26 17:44:38

-- -- -- -- -- -- --

Upis - Konačne rang liste (specijalističke studije)

Konačne rang liste za upis na specijalističke strukovne studije - ovde

2017-10-26 09:46:33

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Prakticna nastava 1 i Vucna vozila 2

Vezbe iz predmeta Prakticna nastava 1 (ZM) i Vucna vozila 2 (ZM i ES) bice odrzane u TPS Zemun u ponedeljak 30.10.2017. godine od 9h.

2017-10-25 11:01:34

-- -- -- -- -- -- --

Jedinstvene rang liste za upis u narednu godinu studija

Jedinstvene rang liste za upis u narednu godinu studija:
- druga godina - ovde
- treca godina - ovde

2017-10-24 16:16:25

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Vuca vozova

Casovi vezbi iz predmeta Vuca vozova planirani za cetvrtak 26.10.2017. godine i petak 27.10.2017. godine nece biti odrzani.

2017-10-20 10:10:29

-- -- -- -- -- -- --

Lista primljenih kandidata - specijalističke studije

Lista primljenih kandidata na specijalističke studije - ovde

2017-10-20 10:05:26

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Upis u skolsku 2017/2018. godinu

Obavestenje - Upis u skolsku 2017/2018. godinu ovde

2017-10-17 21:41:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2017-10-16 12:03:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita - dr Zorica Milanović - ovde

2017-10-14 10:25:23

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - rezultati ispita

MATEMATIKA - rezultati ispita
ovde
ovde
ovde

2017-10-13 12:26:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2017-10-13 10:12:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne sredine - ovde

2017-10-13 09:47:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica

Rezultati ispita iz predmeta:
Eksploatacija železnica 1 - ovde
Eksploatacija železnica 2 - ovde

2017-10-12 13:47:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi programiranja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi programiranja - ovde

2017-10-11 10:54:33

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne prijave - OKTOBAR 2

Neispravne prijave - OKTOBAR 2 ovde
Studenti koji se nalaze na spisku ukoliko zele da polazu ispit treba da regulisu svoje obaveze u studentskoj sluzbi danas 11.10.2017. godine do 13 casova.

2017-10-11 10:15:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Raspored vežbi iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2017-10-10 08:28:39

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - rezultati ispita

MATEMATIKA - rezultati ispita
ovde
ovde
ovde

2017-10-09 15:30:55

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi programiranja, Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi programiranja i Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) biće organizovano 10.10.2017. u 14h u kabinetu 94a

2017-10-09 10:38:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija - ovde

2017-10-06 17:21:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2017-10-05 21:25:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi programiranja

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi programiranja - ovde

2017-10-05 13:55:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Korisnički programi

Rezultati ispita iz predmeta Korisnički programi - ovde

2017-10-05 13:53:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2017-10-05 13:52:23

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 2 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 2 - rezultati ispita ovde

2017-10-05 10:22:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe ovde

2017-10-03 20:44:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 ovde

2017-10-03 19:13:28

-- -- -- -- -- -- --

Oktobar 2 - termin ispita

Polaganje svih ispita u ispitnom roku Oktobar 2 obavice se u cetvrtak 12.10.2017. godine u 9h.

2017-10-03 12:59:24

-- -- -- -- -- -- --

Promene termina ispita - ispitni rok Oktobar 2017

- Inzenjerska matematika 1, umesto 03.10. u 9h odrzace se 06.10. u 10h
- Inzenjerska matematika 2, umesto 03.10. u 12h odrzace se 06.10. u 13h
- Primenjena matematika za ekonomiste, umesto 03.10. u 12h odrzace se 06.10. u 13h
- Matlab, umesto 03.10. u 9h odrzace se 06.10. u 10h
- Statistika i verovatnoca, umesto 03.10. u 9h odrzace se 06.10. u 10h

2017-10-02 15:01:48

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Matematika

Nastava iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste planirana za utorak 03.10.2017. i Inzenjerska matematika 1 planirana za sredu 04.10.2017. nece biti odrzana.

2017-10-02 14:48:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita radjenih 27. i 28. septembra 2017. godine ovde

2017-10-02 13:18:21

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Engleski jezik 2

Nastava iz predmeta Engleski jezik 2 planirana za 03.10.2017.godine nece biti odrzana.

2017-10-02 09:25:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe - ovde

2017-10-01 21:57:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 i Železničke pruge i stanice 2 - ovde

2017-09-28 23:11:25

-- -- -- -- -- -- --

UPIS 2017 (III upisni rok) - Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija (III upisni rok) - ovde

2017-09-28 13:04:09

-- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave

Raspored nastave za studente I, II i III godine osnovnih strukovnih studija (zimski semestar školske 2017/2018. godine) - ovde

2017-09-28 11:11:14

-- -- -- -- -- -- --

UPIS 2017 (III upisni rok) - Jedinstvena rang lista

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija (III upisni rok) - ovde

2017-09-27 13:18:00

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Oktobar 2

Obaveštenje u vezi vanrednog ispitnog roka (Oktobar II) - ovde

2017-09-27 13:15:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje sa primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje sa primenom računara - ovde

2017-09-27 12:54:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 3

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 3 - ovde

2017-09-27 10:40:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2017-09-27 10:24:50

-- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja - ovde

2017-09-26 15:18:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita radjenih 25.09.2017. godine - ovde

2017-09-26 11:49:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-09-22 12:59:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-09-21 12:17:35

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2017-09-21 10:40:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-09-20 14:55:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

U četvrtak, 21.09.2017. godine u 11 h u učionici 95, održaće se polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Železničke tarife 1 i 2, Špedicija, Poslovna ekonomija u saobraćaju

2017-09-20 12:55:28

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Dragica Jovanovic

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi informatickih tehnologija, Korisnicki programi, Racunarstvo i informatika i Osnovi programiranja obavice se u ponedeljak 25.09.2017. godine u 11h u kabinetu 94a.

2017-09-20 12:00:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde
Statistika i verovatnoća - ovde

2017-09-19 14:23:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi programiranja

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi programiranja - ovde

2017-09-19 10:43:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati - Ekologija ovde

2017-09-18 17:37:37

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - POCETAK NASTAVE U SKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

Obavestenje - POCETAK NASTAVE U SKOLSKOJ 2017/2018. GODINI ovde

2017-09-18 12:00:44

-- -- -- -- -- -- --

Osnove masinstva - rezultati ispita

Osnove masinstva - rezultati ispita ovde

2017-09-18 11:58:03

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Sandra Kasalica

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Zeleznicke pruge i stanice 1 i Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u petak 29.09.2017. godine u 10h.

2017-09-15 14:20:22

-- -- -- -- -- -- --

KONACNA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

KONACNA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ovde

2017-09-15 14:17:37

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-09-15 14:14:02

-- -- -- -- -- -- --

dr Zoran Bundalo - rezultati ispita

Rezultati ispita radjenih 13.9.2017. godine ovde

2017-09-14 15:30:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi saobraćaja i transporta, Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi saobraćaja i transporta, Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 održaće se u utorak (19.09.2017.) u 9 časova u učionici 95

2017-09-14 14:39:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 3

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 3 - ovde

2017-09-14 14:38:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe ovde

2017-09-14 14:27:16

-- -- -- -- -- -- --

Konkurs - III upisni rok

Konkurs za III upisni rok - ovde

2017-09-14 14:25:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2017-09-14 12:25:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2017-09-14 12:24:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-09-14 12:23:22

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2 ovde

2017-09-14 10:59:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 3

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 3 ovde

2017-09-14 10:52:37

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi saobraćaja i transporta, Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi saobraćaja i transporta, Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 biće organizovano 15.09. u 9 časova

2017-09-14 08:09:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2017-09-13 11:22:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka - ovde

2017-09-12 13:17:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta:
Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2017-09-12 12:45:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Ekologija, Uticaj saobraćaja na ekosistem

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija i Uticaj saobraćaja na ekosistem - ovde

2017-09-11 14:18:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2017-09-09 14:19:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Oragnizacija vuče vozova

Rezultati ispita iz predmeta Oragnizacija vuče vozova - ovde

2017-09-08 15:08:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2017-09-08 13:59:56

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u utorak 12.09.2017. godine u 9h u amfiteatru Skole.

2017-09-08 11:35:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Transportne osobine robe

Rezultati testova - Transportne osobine robe ovde

2017-09-07 18:14:38

-- -- -- -- -- -- --

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

Jedinstvenu rang listu za upis u prvu godinu mozete pogledati ovde

2017-09-07 16:41:08

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija rada robnih stanica i RTC

Rezultati ispita - Tehnologija rada robnih stanica i RTC ovde

2017-09-07 15:11:08

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Korisnicki programi

Rezultati ispita - Korisnicki programi ovde

2017-09-07 11:57:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Zeleznicke pruge i stanice 1 i 2

Rezultati ispita - Zeleznicke pruge i stanice 1 i 2 ovde

2017-09-07 11:25:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati sa polaganja ispita radjenih 04.09.2017. kod prof. dr Zorana Bundala ovde

2017-09-07 07:43:01

-- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja - ovde

2017-09-06 14:29:00

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka, Mikroprocesorski sistemi

Predmeti Baze podataka i Mikroprocesorski sistemi biće održani u 10h umesto u 9h kako je prikazano u rasporedu ispita.

2017-09-06 13:09:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2017-09-06 12:59:06

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara

Studenti koji su polagali predmet Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara 05.09.2017. potrebno je da se jave predmetnom nastavniku u petak 08.09.2017. godine u 12h.

2017-09-06 12:30:12

-- -- -- -- -- -- --

Opsta hemija sa uvodom u lab. rad - rezultati ispita

Opsta hemija sa uvodom u lab. rad - rezultati ispita ovde

2017-09-04 14:04:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-09-02 10:01:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Organizacija prevoza 1 i 2

Rezultati testova - Organizacija prevoza 1 i 2 ovde

2017-09-01 22:40:42

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne i komercijalne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe obavice se 06.09.2017. godine u 9 casova.

2017-09-01 10:52:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Ekologija i Tehnicki sistemi zastite zivotne i radne sredine

Rezultati ispita - Ekologija i Tehnicki sistemi zastite zivotne i radne sredine ovde

2017-08-31 14:50:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza radjenih 28.8.2017. godine ovde

2017-08-31 10:41:17

-- -- -- -- -- -- --

Promene termina ispita - ispitni rok Septembar 2017

- Eksploatacija vucnih vozila 1, umesto 31.08. u 9h odrzace se 06.09. u 9h
- Eksploatacija vucnih vozila 2, umesto 31.08. u 9h odrzace se 06.09. u 9h
- Protokoli i standardi u racunarskim mrezama, umesto 11.09. u 9h odrzace se 11.09. u 11h
- Zeleznicke tarife 1, umesto 31.08. u 9h odrzace se 18.09. u 9h
- Zeleznicke tarife 2, umesto 31.08. u 11h odrzace se 18.09. u 11h
- Poslovna ekonomija 2, umesto 01.09. u 9h odrzace se 18.09. u 9h
- Spedicija i carine, umesto 01.09. u 9h odrzace se 18.09. u 9h
- Poslovna ekonomija u saobracaju, umesto 01.09. u 9h odrzace se 18.09. u 9h

2017-08-29 12:52:32

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Dragica Jovanovic

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi informatickih tehnologija, Korisnicki programi, Racunarstvo i informatika i Osnovi programiranja obavice se u cetvrtak 31.08.2017. godine u 12h u kabinetu 94a.

2017-08-29 12:43:23

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove saobracaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobracaja i transporta obavice se u petak 1. septembra 2017. godine u 11 casova.

2017-08-29 09:36:01

-- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave - Ispitni rok septembar 2017

Neispravne ispitne prijave - Ispitni rok septembar 2017 ovde

2017-08-23 10:21:20

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zorica Milanovic

Polaganje predispitnih obaveza (testova i kolokvijuma) iz predmeta OP1 i OP2 odrzace se u petak 1. septembra u 9.00h.

2017-08-22 10:25:16

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Dragica Jovanovic

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi informatickih tehnologija, Korisnicki programi, Racunarstvo i informatika i Osnovi programiranja obavice se u utorak 29.08.2017. godine u 10h u kabinetu 94a.

2017-08-17 14:00:06

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-07-27 16:32:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica

Organizacija putnickog i teretnog saobracaja ovde
Bezbednost saobracaja na putnim prelazima ovde

2017-07-13 20:36:35

-- -- -- -- -- -- --

Radno vreme Skole

Radno vreme Skole ovde

2017-07-13 14:47:44

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - rezultati predispitnih obaveza

Inzenjerska matematika 1 ovde
Inzenjerska matematika 2 ovde
Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2017-07-13 09:10:57

-- -- -- -- -- -- --

Tehnologija rada robnih stanica i RTC - rezultati ispita

Tehnologija rada robnih stanica i RTC - rezultati ispita ovde

2017-07-10 09:49:24

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - dr Branislav Gavrilovic

U ponedeljak 28.08.2017. od 11 casova u amfiteatru Skole mogu se polagati bilo koji kolokvijumi iz sledecih predmeta: Tehnicka fizika, Osnovi elektrotehnike, Stabilna postrojenja elektricne vuce i Eksploatacija vucnih vozila 1.

2017-07-07 07:43:09

-- -- -- -- -- -- --

Kombinovani transport i logistika i Bezbednost zeleznickog saobracaja - rezultati ispita

Kombinovani transport i logistika i Bezbednost zeleznickog saobracaja - rezultati ispita ovde

2017-07-06 09:58:53

-- -- -- -- -- -- --

UPIS 2017 - Konacna rang lista

Konacna rang lista za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija - ovde

2017-07-05 14:10:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela i Operativno upravljanje u zeleznickom saobracaju ovde

2017-07-05 09:43:14

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - rezultati predispitnih obaveza

MATEMATIKA - rezultati predispitnih obaveza
Inzenjerska matematika 1 ovde
Inzenjerska matematika 2 ovde
Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2017-07-05 08:36:06

-- -- -- -- -- -- --

UPIS 2017 - Jedinstvena rang lista

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija - ovde

2017-07-04 09:47:11

-- -- -- -- -- -- --

Transportna logistika - rezultati ispita

Transportna logistika - rezultati ispita ovde

2017-07-03 14:40:29

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati ispita

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati ispita ovde

2017-07-02 23:17:15

-- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja ovde

2017-06-30 12:43:46

-- -- -- -- -- -- --

Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara i Tehnicko crtanje primenom racunara - rezultati ispita

Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara i Tehnicko crtanje primenom racunara - rezultati ispita ovde

2017-06-29 15:08:12

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - rezultati testova

Inzenjerska matematika 2 ovde
Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2017-06-27 16:18:41

-- -- -- -- -- -- --

Bezbednost i zastita u saobracaju - rezultati ispita

Bezbednost i zastita u saobracaju - rezultati ispita ovde

2017-06-27 15:09:48

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza 3 - rezultati ispita

Organizacija prevoza 3 - rezultati ispita ovde

2017-06-26 17:51:49

-- -- -- -- -- -- --

Tehnologija zeleznickog saobracaja - rezultati ispita

Tehnologija zeleznickog saobracaja - rezultati ispita obde

2017-06-26 17:48:15

-- -- -- -- -- -- --

Zagadjivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine - rezultati ispita

Zagadjivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine - rezultati ispita ovde

2017-06-25 09:14:39

-- -- -- -- -- -- --

Baze podataka - rezultati ispita

Baze podataka - rezultati ispita ovde

2017-06-25 09:10:05

-- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - rezultati ispita ovde

2017-06-23 16:20:19

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - rezultati ispita

Inzenjerska matematika 1 ovde
Inzenjerska matematika 2 ovde
Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2017-06-23 14:36:57

-- -- -- -- -- -- --

Предиспитне обавезе - мр Срђан Стојичић

Термини полагања тестова и колоквијума из предмета: Основи машинства и Вучна возила 1:
- 29.06.2017. године у 12 часова у учионици 94
- 06.07.2017. године у 12 часова у учионици 94
- 13.07.2017. године у 12 часова у учионици 94

2017-06-21 12:35:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-06-20 20:10:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2017-06-20 20:08:36

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2017-06-19 15:09:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija - ovde

2017-06-19 12:17:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza radjenih 16.06.2017. godine - dr Zoran Bundalo ovde

2017-06-19 11:33:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe - ovde

2017-06-19 08:00:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2017-06-17 17:25:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Osnovi programiranja

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Osnovi programiranja - ovde

2017-06-16 12:26:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2017-06-15 13:30:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-06-15 11:16:08

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija, Ekološko inženjerstvo, Uticaj saobraćaja na ekosistem, Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija, Ekološko inženjerstvo, Uticaj saobraćaja na ekosistem, Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2017-06-15 11:13:50

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić

Raspored polaganja predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić - ovde

2017-06-15 09:04:10

-- -- -- -- -- -- --

Promena termina polaganja predispitnih obaveza - dr Sandra Kasalica

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe i Zeleznicke pruge i stanice 1 odrzace se u cetvrtak 15.06.2017. godine u 11 casova u ucionici 95 umesto planiranog termina u 12 casova.

2017-06-14 14:28:55

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 i 2 - rezultati ispita

Zeleznicke pruge i stanice 1 i 2 - rezultati ispita ovde

2017-06-14 12:44:47

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova ovde

2017-06-13 21:58:05

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 1 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 1 - rezultati ispita ovde

2017-06-13 20:20:07

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 3 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 3 - rezultati ispita ovde

2017-06-13 20:18:38

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja predispitnih obaveza - dr Špiro Gopčević

Raspored polaganja predispitnih obaveza - dr Špiro Gopčević - ovde

2017-06-13 13:33:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Korisnički programi

Rezultati ispita iz predmeta Korisnički programi - ovde

2017-06-13 11:14:40

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja predispitnih obaveza - dr Dragica Jovanović

Raspored polaganja predispitnih obaveza - dr Dragica Jovanović - ovde

2017-06-12 13:00:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2017-06-12 12:55:28

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Dragica Jovanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta:
1. Osnovi informatičkih tehnologija
2. Računarstvo i informatika
3. Osnovi programiranja
4. Protokoli i standardi u računarskim mrežama
5. Korisnički programi
biće organizvano u sredu 14.06.2017. godine sa početkom u 12:00 u kabinetu 94a

2017-06-12 11:54:52

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta:
- Osnovi informatičkih tehnologija
- Korisnički programi
- Računarstvo i informatika
- Osnovi programiranja
- Protokoli i standardi u računarskim mrežama
biće održano 14.06.2017. godine sa početkom u 10 časova

2017-06-12 11:40:24

-- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalisticke strukovne studije

Prijava ispita za ispitni rok JUN 2017. za studente specijalistickih strukovnih studija trajace do petka 23.06.2017. godine

2017-06-12 11:32:34

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova ovde

2017-06-11 17:00:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Špedicija i carine

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Špedicija i carine - ovde

2017-06-09 14:59:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Poslovna ekonomija 2

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna ekonomija 2 - ovde

2017-06-09 10:16:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta - ovde

2017-06-08 10:19:39

-- -- -- -- -- -- --

Korisnicki programi - rezultati predispitnih obaveza

Korisnicki programi - rezultati predispitnih obaveza ovde
Upisivanje poena za prisustvo na nastavi i sa polozenih testova vrsice se u cetvrtak 08.06.2017. godine od 10 do 12 casova u kabinetu 79 (internet sala).

2017-06-07 15:24:34

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Marija Vukšić Popović

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Marija Vukšić Popović - ovde

2017-06-07 15:15:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Oragnizacija prevoza

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Oragnizacija prevoza 1 i Oragnizacija prevoza 2 - ovde

2017-06-07 14:40:00

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Ivanka Miljakovic-Jevtic

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Ivanka Miljakovic-Jevtic ovde

2017-06-07 14:27:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2017-06-07 10:38:14

-- -- -- -- -- -- --

Raspored predispitnih obaveza - dr Sandra Kasalica

Raspored predispitnih obaveza - dr Sandra Kasalica ovde

2017-06-07 10:16:55

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - rezultati

Matematika - rezultati predispitnih obaveza ovde

2017-06-07 09:17:12

-- -- -- -- -- -- --

Termini polaganja predispitnih obaveza - dr Aleksandra Vukovic

Termini polaganja predispitnih obaveza - dr Aleksandra Vukovic ovde

2017-06-06 11:25:45

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta:
1. Osnovi informatičkih tehnologija
2. Računarstvo i informatika
3. Osnovi programiranja
4. Protokoli i standardi u računarskim mrežama
5. Baze podataka
6. Tehničko crtanje primenom računara
biće organizvano u petak 09.06.2017. godine sa početkom u 13:00 u kabinetu 94a

2017-06-06 10:37:23

-- -- -- -- -- -- --

Engleski jezik - raspored polaganja predispitnih obaveza

Engleski jezik - raspored polaganja predispitnih obaveza ovde

2017-06-06 10:26:41

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - dr Branislav Gavrilovic

U ponedeljak 19.06.2017. od 12 casova u amfiteatru Skole mogu se polagati bilo koji kolokvijumi iz sledecih predmeta: Tehnicka fizika, Osnovi elektrotehnike, Stabilna postrojenja elektricne vuce i Eksploatacija vucnih vozila 1.

2017-06-06 09:54:12

-- -- -- -- -- -- --

KONKURS za upis prvu godinu

Konkurs za upis prvu godinu studija u školskoj 2017/2018. godini - Konkurs

2017-06-06 09:40:37

-- -- -- -- -- -- --

Vuca i sinski saobracajni sistemi - Obavestenje

Ponovljeni termin za odbranu seminarskog rada, za studente koji su doneli svoje radove u prvom terminu, ali nisu odbranili, bice u cetvrtak 08.06.2017. godine u 12 casova u ucionici 94.

2017-06-05 08:52:30

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 2 - pitanja za ispit

Zeleznicke pruge i stanice 2 - pitanja za ispit ovde

2017-06-03 22:17:08

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - predispitne obaveze

Matematika - ostvareni poeni na predispitnim obavezama do 02.06.2017. ovde

2017-06-03 14:07:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Korisnički programi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Korisnički programi - ovde
Ponovno polaganje testova obaviće se 07.06.2017. sa početkom u 12h u učionici 94a.
Materijali za pripremu ispita nalaze se u kabinetu 79 (internet sala).

2017-06-02 14:15:45

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u cetvrtak 08.06.2017. godine od 14:00 u ucionici 95.

2017-06-02 13:00:53

-- -- -- -- -- -- --

Ispitna pitanja - Poslovna ekonomija 2

Ispitna pitanja iz predmeta Poslovna ekonomija 2 - ovde

2017-06-01 14:51:25

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Inzenjerska matematika 1, 2 i Primenjena matematika za ekonomiste obavice se u utorak 06.06.2017. godine od 12:00 casova u ucionici 95.

2017-06-01 11:33:33

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Pripremna nastava za upis

Termini pripremne nastave za upis na osnovne strukovne studije - ovde

2017-06-01 10:01:01

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vučna vozila 1

Polaganje predispitnih obaveza (test, kolokvijum) iz predmeta Vučna vozila 1 biće organizovano 15.06.2017. u 13h, učionica 94.

2017-05-31 23:04:38

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi mašinstva

Polaganje predispitnih obaveza (test 1, test 2) iz predmeta Osnovi mašinstva biće organizovano 13.06.2017. u 13h, učionica 94.

2017-05-31 23:03:01

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati predispitnih obaveza

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati predispitnih obaveza ovde

2017-05-31 11:28:03

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 2 - Pitanja za ispit

Eksploatacija zeleznica 2 - Pitanja za ispit ovde

2017-05-31 11:13:41

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa ovde

2017-05-30 21:42:11

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Zeleznicke pruge i stanice 1 odrzace se u petak 09.06.2017. godine od 12 casova u ucionici 96.

2017-05-30 18:33:01

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u cetvrtak 15.06.2017. godine od 12:00 u amfiteatru Skole.

2017-05-30 18:08:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja popravnog kolokvijuma iz predmeta Ekologija - ovde

2017-05-30 14:43:22

-- -- -- -- -- -- --

Osnovi saobracaja i transporta - Obavestenje

Polaganje testova iz predmeta Osnovi saobracaja i transporta odrzace se u utorak 06.06.2017. godine od 10:00 casova u ucionici 93

2017-05-30 14:24:29

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-05-30 14:22:03

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Korisnicki programi

Popravni test 3 i podela potpisa iz predmeta Korisnicki programi obavice se u petak 02.06.2017. godine od 8:20 casova u kabinetu 94a.

2017-05-30 12:41:51

-- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - obaveštenje

Sedmi termin Stručne prakse za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj održaće se u sredu 31.05.2017. godine u 08:00 časova. Okupljanje studenata je na peronu železničkog stajališta Pančevački most.

2017-05-29 14:41:43

-- -- -- -- -- -- --

Korisnicki programi - rezultati predispitnih obaveza

Korisnicki programi - rezultati predispitnih obaveza ovde

2017-05-29 14:21:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa, Praktična nastava

Termini i mesto održavanja Stručne prakse i Praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2017-05-29 13:10:04

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - dr Branislav Gavrilovic

U ponedeljak 05.06.2017. od 9 casova u amfiteatru Skole mogu se polagati bilo koji kolokvijumi iz sledecih predmeta: Tehnicka fizika, Osnovi elektrotehnike, Stabilna postrojenja elektricne vuce i Eksploatacija vucnih vozila 1.

2017-05-29 10:59:56

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - rezultati

Inženjerska matematika 1 i 2, Primenjena matematika za ekonomiste
Rezultati testova, kolokvijuma i domaćih radova ovde

2017-05-27 21:09:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka - ovde

2017-05-26 14:43:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Korisnički programi

Rezultati testa 3 iz predmeta Korisnički programi - ovde

2017-05-26 14:16:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportna logistika 2 - ovde

2017-05-26 11:27:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2017-05-26 11:26:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2017-05-26 11:24:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Opšta hemija sa uvodom sa laboratorijski rad

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Opšta hemija sa uvodom sa laboratorijski rad - ovde

2017-05-26 11:23:35

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom sa laboratorijski rad

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza iz predmeta Opšta hemija sa uvodom sa laboratorijski rad - ovde

2017-05-26 11:22:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Oranizacija prevoza 1, Oranizacija prevoza 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Oranizacija prevoza 1 i Oranizacija prevoza 2 - ovde
Ponovno polaganje testova iz OP-1 odrzaće se u četvrtak 1. juna 2017. godine sa početkom u 9.00 u učionici 95
Ponovno polaganje predispitnih obaveza iz predmeta OP-1 i OP-2 odrzaće se u sredu 7. juna 2017. godine sa početkom u 9.00 u učionici 95

2017-05-26 11:19:16

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Zeleznicke pruge i stanice 1 odrzace se u utorak 30.05.2017. godine od 8:20 casova u amfiteatru Skole

2017-05-25 17:27:52

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u utorak 30.05.2017. godine od 8:20 u amfiteatru Skole.

2017-05-25 17:24:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2017-05-25 14:01:36

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati ovde

2017-05-23 20:36:57

-- -- -- -- -- -- --

Apsolventsko veče - Obaveštenje

Apsolventsko veče - Obaveštenje ovde

2017-05-23 13:25:36

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad

Obaveštenje za studente prve godine studijskog pregrama Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2017-05-23 12:34:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2017-05-22 17:22:49

-- -- -- -- -- -- --

Tehnoekonomske analize u saobracaju - rezultati ispita

Tehnoekonomske analize u saobracaju - rezultati ispita ovde

2017-05-22 17:06:26

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Korisnički programi

Test 2 iz predmeta Korisnički programi održaće se u periodu od 23.05.2017. do 29.05.2017. u redovnim terminima vežbi.
Termin polaganja Testa 3 je 26.05.2017. u redovnom terminu predavanja (kabinet 94a), dok će se popravni Test 1 polagati 01.06.2017. od 15:35 časova u kabinetu 94a.

2017-05-22 14:26:19

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Šesti termin Stručne prakse za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo održaće se u sredu 24.05.2017. godine u 09:30 časova u Železničkoj stanici Beograd Centar. Okupljanje studenata na peronu pored III koloseka.
Stručna praksa za studente studijskog programa Javni gradski i industrijski saobraćaj održaće se u GSP pogonu Novi Beograd u sredu 24.05.2017. godine u 09:45.

2017-05-22 11:49:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2017-05-18 18:33:43

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Inzenjerska matematika 1, 2 i Primenjena matematika za ekonomiste obavice se u cetvrtak 25.05.2017. godine od 8:20 casova u amfiteatru Skole.

2017-05-18 09:37:01

-- -- -- -- -- -- --

Kombinovani transport i logistika - rezultati ispita

Kombinovani transport i logistika - rezultati ispita ovde

2017-05-18 09:12:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2017-05-17 15:36:26

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1, Železničke tarife 2 i Špedicija i carine

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1, Železničke tarife 2 i Špedicija i carine - ovde

2017-05-17 15:34:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2017-05-17 15:31:47

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad

Obaveštenje o polaganju popravnog kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad - ovde

2017-05-17 15:28:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati testa iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe - ovde

2017-05-15 22:23:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju i Tehnologija rada robnih stanica i robno-transportnih centara

Rezultati ispita iz predmeta Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju i Tehnologija rada robnih stanica i robno-transportnih centara - ovde

2017-05-15 14:54:03

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Peti termin Stručne prakse za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju održaće se u sredu 17.05.2017. godine u 09:30 casova u EVP Resnik.
Okupljanje studenata je ispred železnicke stanice Resnik u 9:30 časova.
Stručna praksa za studente studijskog programa Javni gradski i industrijski saobraćaj održaće se u GSP pogonu Dorćol (Knjeginje Ljubice 29) u sredu 17.05.2017. godine u 09:00.

2017-05-15 11:44:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - ovde

2017-05-12 14:01:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnička kola 2

Predavanja i vežbe iz predmeta Železnička kola 2, smer Železničko mašinstvo, koje po rasporedu nastave treba da se održe u ponedeljak 15.05.2017. godine sa početkom u 13:55 h, pomereni su zbog nadoknade iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi i biće održani i ponedeljak 15.05.2017. godine ali sa početkom u 10:15 h

2017-05-11 16:43:20

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 1

Polaganja predispitnih obaveza (Test 1, Test 2) iz predmeta Organizacija prevoza 1 održaće se 17.05.2017. sa početkom u 08:20 u učionici 95
Popravni Test 2 iz Organizacija prevoza 1 odrzaće se u sredu 24.05.2017. sa početkom u 11:00 u učionici 95

2017-05-11 14:30:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportna logistika 2 - ovde

2017-05-11 14:25:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati testa iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2017-05-11 14:24:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Opšta hemija sa uvodomu laboratorijski rad

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodomu laboratorijski rad - ovde

2017-05-10 15:43:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati popravnog testa iz Ekologije - ovde

2017-05-08 15:17:51

-- -- -- -- -- -- --

Vuca i sinski saobracajni sistemi - Obavestenje

Casovi vezbi iz predmeta Vuca i sinski saobracajni sistemi, koji po rasporedu nastave treba da budu odrzani u utorak 9. maja 2017. godine, bice odrzani u ponedeljak 15. maja 2017. godine od 8:20 casova.

2017-05-08 09:44:04

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - test 2

Test 2 iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u utorak 23.05.2017. godine od 8:20 casova u amfiteatru Skole.

2017-05-05 17:26:35

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Strucna praksa

Cetvrti termin Strucne prakse za studente svih studijskih programa trece godine, osim studijskog programa Komercijalno poslovanje zeleznice, odrzace se u sredu 10.05.2017. godine u 10:00 casova u CDU Topcider.
Okupljanje studenata je ispred zeleznicke stanice Topcider u 9:30 casova.

2017-05-05 09:53:16

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Prakticna nastava

Prakticna nastava za studente trece godine studijskog programa Zeleznicki saobracaj odrzace se u ponedeljak 8. maja 2017. godine od 14 casova u zeleznickoj stanici Rakovica.
Okupljanje studenata je na peronu stanice.

2017-05-04 10:22:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Obaveštenje za studente III godine studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice da će se stručna praksa održati 04.05.2017. godine u preduzeću "Srbija Kargo" A.D. (Nemanjina br. 6) sa početkom u 09:30 časova.

2017-05-03 12:34:18

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad

Termin polaganja drugog kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad je 10.05.2017. godine u redovnom terminu vežbi.

2017-05-03 12:26:24

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne i komercijalne osobine robe

Ponovno polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe održaće se 11.05.2017. godine u 14:45 u učionici 96.

2017-04-29 15:51:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge i stanice - ovde

2017-04-29 15:49:57

-- -- -- -- -- -- --

Strucna praksa - obavestenje

Treci termin Strucne prakse za studente svih studijskih programa trece godine, osim studijskog programa Komercijalno poslovanje zeleznice, odrzace se u sredu 03.05.2017. godine u 10:00 casova na zeleznickom stajalistu Vukov spomenik.
Okupljanje studenata je u holu (vestibilu) stajalista.

2017-04-28 14:31:15

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Drzavni praznik

Obavestenje - Drzavni praznik ovde

2017-04-28 14:23:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2017-04-28 13:27:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportna logistika 2 - ovde

2017-04-28 13:25:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost i zaštita u saobraćaju

Rezultati testa iz predmeta Bezbednost i zaštita u saobraćaju - ovde

2017-04-28 13:24:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Ekologija, Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija i Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2017-04-28 13:22:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati polaganja testa iz predmeta Ekologija - ovde

2017-04-26 19:16:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2017-04-26 15:09:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi informatičkih tehnologija, Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta:
- Osnovi informatičkih tehnologija - ovde
- Računarstvo i informatika - ovde

2017-04-25 14:21:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa, Praktična nastava

Termini i mesto održavanja Stručne prakse i Praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2017-04-25 11:31:23

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Strucna praksa

Obavestenje studentima zavrsne godine ovde

2017-04-24 12:24:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika 2, Industrijski i unutrašnji transport, Tehnologije rukovanja teretom i Tehnologije kombinovanog prevoza - ovde

2017-04-24 12:10:06

-- -- -- -- -- -- --

Vucna vozila 1 - rezultati testova

Vucna vozila 1 - rezultati testova ovde

2017-04-24 10:45:14

-- -- -- -- -- -- --

Osnovi masinstva - rezultati testova

Osnovi masinstva - rezultati testova ovde

2017-04-24 10:43:19

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - rezultati ispita

Rezultati ispita:
- Inzenjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste ovde
- Inzenjerska matematika 2 ovde

2017-04-24 08:43:24

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati testova

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati testova ovde

2017-04-22 17:57:08

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa ovde

2017-04-22 17:55:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-04-20 21:10:25

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa, Praktična nastava

Termini i mesto održavanja Stručne prakse i Praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2017-04-20 12:07:36

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Vuca i sinski saobracajni sistemi

Obavestenje - Vuca i sinski saobracajni sistemi ovde

2017-04-18 14:51:31

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica - rezultati ispita

Rezultati ispita:
Eksploatacija zeleznica 1 ovde
Eksploatacija zeleznica 2 ovde
Eksploatacija zeleznica 3 ovde

2017-04-18 14:47:58

-- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Ekologija, Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Obeveštenje o polaganju predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija i Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2017-04-18 12:05:38

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Obaveštenje studentima završnih godina ovde

2017-04-18 08:20:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1, Organizacija prevoza 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-04-12 18:07:52

-- -- -- -- -- -- --

Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara - rezultati ispita

Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara - rezultati ispita ovde

2017-04-12 12:32:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-04-12 08:39:01

-- -- -- -- -- -- --

Motorna vozila - rezultati ispita

Motorna vozila - rezultati ispita ovde

2017-04-11 19:55:36

-- -- -- -- -- -- --

Vucna vozila 1 - rezultati testa

Vucna vozila 1 - rezultati testa ovde

2017-04-10 19:54:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ergonomija u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Ergonomija u saobraćaju - ovde

2017-04-10 18:12:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorksi sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorksi sistemi - ovde

2017-04-10 18:10:59

-- -- -- -- -- -- --

Popravni test - Železničke pruge i stanice 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 odrzaće se 19.04.2017. godine u 9 casova u ucionici 96.

2017-04-10 12:15:44

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Inženjerska matematika / Primenjena matematika za ekonomiste

Uvid u radove (testove, kolokvijume) biće organizovan 11.04.2017. od 14:45 do 15:30

2017-04-10 08:07:43

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - REZULTATI

MATEMATIKA - REZULTATI ovde

2017-04-09 00:21:48

-- -- -- -- -- -- --

ОБАВЕШТЕЊЕ - СТРУЧНА ПРАКСА

Обавештавају се студенти треће године основних струковних студија да ће уводни час из предмета Стручна пракса бити одржан у среду 12.04.2017. године у 9 часова у учионици 96. Присуство првом уводном часу је обавезно за све студенте треће године.

2017-04-08 16:49:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 2

Obaveštenje za studente II godine (studijski program Železnički saobraćaj) da se menja termin održavanja vežbi iz predmeta Organizacija prevoza 2 koje se po rasporedu nastave održava četvrtkom u 10:10, novi do kraja semestra biće utorkom u 13:55, počev od 11.04.2017. godine

2017-04-07 13:46:02

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 2

Predispitne obaveze iz predmeta Organizacija prevoza 2 održaće se 12.04.2017. godine (sreda) sa početkom u 8:20 u učionici 95.

2017-04-07 13:43:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza (test 1) iz predmeta Organizacija prevoza 1 održaće se 12.04.2017. (sreda) sa početkom u 08:20 (učionica 95)
Ponovno polaganje testa 1 biće organizovano 19.04.2017. od 11:00 (učionica 95)

2017-04-07 07:58:23

-- -- -- -- -- -- --

Inzenjerska matematika 2 - Domaci rad

Uputstvo, zadatke i sablon domaceg rada iz predmeta Inzenjerska matematika 2 mozete pogledati na sledecim fajlovima:
- uputstvo ovde
- zadaci ovde
- sablon za rad ovde

2017-04-06 17:51:06

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2017-04-06 14:13:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2017-04-06 14:11:59

-- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave - specijalističke strukovne studije

Raspored nastave (letnji semestar) za studente specijalističkih strukovnih studija [dopuna] - ovde

2017-04-06 13:01:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobracaja i transporta

Rezultati - Osnove saobracaja i transporta ovde

2017-04-04 16:45:48

-- -- -- -- -- -- --

Kolokvijum - Osnovi masinstva

Kolokvijum iz predmeta Osnovi masinstva odrzace se 18.04.2017. godine u 11:50 casova u ucionici 94.

2017-04-04 14:52:44

-- -- -- -- -- -- --

Popravni test - Transportne i komercijalne osobine robe

Popravni test 1 iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se 19.04.2017. godine u 9 casova u ucionici 96.

2017-04-04 14:51:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zeleznicke pruge i stanice 1

Rezultati - Zeleznicke pruge i stanice 1 ovde

2017-04-03 17:01:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2017-04-03 08:35:41

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Prolecni raspust

Obavestenje - Prolecni raspust ovde

2017-03-31 09:05:13

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta:
Računarstvo i informatika, Osnovi informatičkih tehnologija, Korisnički programi, Tehničko sporazumevanje sa primenom računara (AutoCAD), Osnovi programiranja i Protokoli i standardi u računarskim mrežama održaće se u ponedeljak (03.04.2017.) sa početkom u 10 časova

2017-03-31 08:24:38

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - obavestenje

Popravni testovi iz Osnova saobracaja i transporta odrzace se u utorak 04.04.2017. godine od 11:50 casova u ucionici 96

2017-03-30 18:49:04

-- -- -- -- -- -- --

Bezbednost i zastita u saobracaju - obavestenje

Casovi iz Bezbednosti i zastite u saobracaju planirani za petak 31.03.2017. godine nece biti odrzani.

2017-03-30 18:45:02

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa ovde

2017-03-30 18:38:20

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - rezultati testova

Osnove saobracaja i transporta - rezultati testova ovde

2017-03-30 15:46:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2017-03-30 13:35:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 održaće se u ponedeljak (03.04.2016.) sa početkom u 10 časova u kabinetu 95.

2017-03-30 13:00:33

-- -- -- -- -- -- --

Vucna vozila 1 - obavestenje

Test iz predmeta Vucna vozila 1 odrzace se 06.04.2017. godine u 10 casova u ucionici 94.

2017-03-30 11:16:51

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - Obavestenje

Polaganje predispitnih obaveza iz Inzenjerske matematike 1, 2 i Primenjene matematike za ekonomiste obavice se u cetvrtak 06.04.2017. godine od 8,20 casova u amfiteatru Skole

2017-03-30 10:26:19

-- -- -- -- -- -- --

Tehnicka fizika - nadoknada i odbrana laboratorijskih vezbi

Tehnicka fizika - termini nadoknada i odbrana laboratorijskih vezbi ovde

2017-03-29 19:12:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad - ovde

2017-03-29 13:59:48

-- -- -- -- -- -- --

Raspored - specijalističke strukovne studije

Raspored nastave (letnji semestar) za studente specijalističkih strukovnih studija - ovde

2017-03-28 14:58:38

-- -- -- -- -- -- --

Osnove elektrotehnike - laboratorijske vezbe

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Osnova elektrotehnike ovde

2017-03-28 14:41:17

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - predispitne obaveze

Popravni testovi iz predmeta Osnove saobracaja i transporta odrzace se u cetvrtak 30.03.2017. godine u 12 casova.

2017-03-27 13:50:21

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Vuca i sinski saobracajni sistemi

Casovi vezbi iz predmeta Vuca i sinski saobracajni sistemi planirani za utorak 28.03.2017. godine odrzace se u drugom terminu, prema sledecem rasporedu:
- studijski program Zeleznicko masinstvo u cetvrtak 30.03.2017. godine od 13:55 casova,
- studijski program Elektrotehnika u saobracaju u cetvrtak 30.03.2017. godine od 8:20 casova ili od 13:55 casova,
- studijski programi Zeleznicko gradjevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobracaj u cetvrtak 30.03.2017. godine od 8:20 casova.

2017-03-25 10:56:36

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i stanice 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 održaće se u sredu (29.03.2017.) sa početkom u 10 časova

2017-03-23 13:37:17

-- -- -- -- -- -- --

Transportna logistika 2 - rezultati testa

Transportna logistika 2 - rezultati testa ovde

2017-03-23 09:52:48

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad

Obaveštenje - Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad - ovde

2017-03-22 13:23:46

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testa ovde

2017-03-22 12:54:20

-- -- -- -- -- -- --

Tehoekonomske analize u saobracaju - rezultati ispita

Tehoekonomske analize u saobracaju - rezultati ispita ovde

2017-03-21 16:44:09

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - popravni test

Popravni test iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u utorak 28.03.2017.godine od 8:20 casova u amfiteatru Skole

2017-03-21 12:31:19

-- -- -- -- -- -- --

Termini polaganja predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić

Termini polaganja predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić - ovde

2017-03-20 22:18:43

-- -- -- -- -- -- --

Osnove elektrotehnike - laboratorijske vezbe

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Osnova elektrotehnike ovde

2017-03-20 16:37:41

-- -- -- -- -- -- --

Tehnicka fizika - predispitne obaveze

Polaganje popravnih kolokvijuma iz predmeta Tehnicka fizika za studente koji predmet slusaju kod profesora dr Branislava Gavrilovica odrzace se u cetvrtak 23.03.2017. godine od 10 casova u amfiteatru Skole.

2017-03-20 09:15:43

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-03-16 10:30:46

-- -- -- -- -- -- --

Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela - rzultati ispita

Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela - rzultati ispita ovde

2017-03-16 10:27:59

-- -- -- -- -- -- --

Test 1 - Transportne i komercijalne osobine robe

Test 1 iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzaće se 21.03.2017. godine u 08:20 časova.

2017-03-14 10:59:59

-- -- -- -- -- -- --

Kombinovani transport i logistika - rezultati ispita

Kombinovani transport i logistika - rezultati ispita ovde

2017-03-13 09:09:28

-- -- -- -- -- -- --

Raspored grupa - Laboratorijske vezbe iz Osnova elektrotehnike

Raspored grupa - Laboratorijske vezbe iz Osnova elektrotehnike ovde

2017-03-10 17:30:10

-- -- -- -- -- -- --

Bezbednost zeleznickog saobracaja - rezultati ispita

Bezbednost zeleznickog saobracaja - rezultati ispita ovde

2017-03-08 19:04:07

-- -- -- -- -- -- --

Operativno upravljanje u zeleznickom saobracaju - rezultati ispita

Operativno upravljanje u zeleznickom saobracaju - rezultati ispita ovde

2017-03-08 09:57:10

-- -- -- -- -- -- --

Tehnoekonomske analize u saobracaju - pitanja

Tehnoekonomske analize u saobracaju - oblasti za zavrsni ispit ovde

2017-03-07 19:49:03

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - pitanja za testove i zavrsni ispit

Transportne i komercijalne osobine robe - pitanja za testove i zavrsni ispit ovde

2017-03-07 13:24:38

-- -- -- -- -- -- --

Inzenjerska matematika 2 - upis ocena

Upis ocena iz predmeta Inzenjerska matematika 2 vrsice se u sredu 08.03.2017. godine u periodu od 11 do 12 casova u kabinetu 71.

2017-03-04 08:44:34

-- -- -- -- -- -- --

Raspored ispita - specijalističke strukovne studije

Raspored ispita za studente specijalističkih strukovnih studija - ovde

2017-03-01 13:27:40

-- -- -- -- -- -- --

Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela - rezultati predispitnih obaveza

Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela - rezultati predispitnih obaveza ovde

2017-02-27 09:11:53

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - OVERA SEMESTRA

Overa zimskog i upis letnjeg semestra za studente osnovnih strukovnih studija obavice se u periodu od 20.02.2017. godine do 28.02.2017. godine.
Za overu zimskog i upis letnjeg semestra potrebno je:
- prikupiti potpise predmetnih nastavnika,
- popuniti prijavni semestralni list,
- popuniti anketne upitnike.
Svi obrasci uzimaju se na salteru studentske sluzbe.

2017-02-14 11:25:11

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati ispita

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati ispita ovde

2017-02-10 13:30:15

-- -- -- -- -- -- --

Raspored - letnji semestar

Raspored nastave za školsku 2016/2017. godinu - letnji semestar - ovde

2017-02-10 11:50:02

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 3 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 3 - rezultati ispita ovde

2017-02-09 14:46:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ergonomija u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Ergonomija u saobraćaju - ovde

2017-02-09 11:13:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2017-02-08 15:11:26

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 2 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 2 - rezultati ispita ovde

2017-02-08 14:28:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita - Organizacija prevoza 2 ovde

2017-02-07 18:04:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara

Rezultati ispita - Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara ovde

2017-02-07 17:38:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2017-02-07 15:03:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Motorna vozila

Rezultati ispita - Motorna vozila ovde

2017-02-07 13:22:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Mehanika i otpornost materijala

Rezultati ispita - Mehanika i otpornost materijala ovde

2017-02-07 13:20:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela

Rezultati - Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela ovde

2017-02-06 09:16:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Inzenjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati ispita - Inzenjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2017-02-06 07:42:12

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati predispitnih obsveza

Zeleznicke pruge i stanice 1 - rezultati predispitnih obaveza ovde

2017-02-03 23:05:41

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Drzavni praznik

Obavestenje - Drzavni praznik ovde

2017-02-03 19:52:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na ekosistem

Rezultati ispita iz predmeta Uticaj saobraćaja na ekosistem - ovde

2017-02-03 14:50:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi informaričkih tehnologija / Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi informaričkih tehnologija - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2017-02-03 14:06:24

-- -- -- -- -- -- --

Tehnologija zeleznickog saobracaja - rezultati ispita

Tehnologija zeleznickog saobracaja - rezultati ispita ovde

2017-02-02 17:29:27

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - rezultati predispitnih obaveza

Osnove saobracaja i transporta - rezultati predispitnih obaveza ovde

2017-02-02 17:27:32

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 1 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 1 - rezultati ispita ovde

2017-02-02 09:37:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta ovde

2017-02-01 18:45:06

-- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave - Specijalisticke strukovne studije

Raspored nastave - Specijalisticke strukovne studije ovde

2017-02-01 09:35:38

-- -- -- -- -- -- --

Specijalisticke strukovne studije - prijava ispita

Prijava ispita za studente specijalistickih strukovnih studija traje do 14.02.2017. godine

2017-01-31 17:06:27

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Zeleznicke pruge i stanice 1

Predispitne obaveze iz predmeta Zeleznicke pruge i stanice 1 kod saradnika Milivoja Vukovica mogu da se obave u sredu 01.02.2017. godine i u petak 03.02.2017. godine od 10 casova

2017-01-31 17:05:12

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - popravni testovi

Popravni testovi iz predmeta Osnove saobracaja i transporta odrzace se u cetvrtak 02.02.2017. godine u 9 casova u ucionici 95

2017-01-31 13:02:50

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - rezultati predispitnih obaveza

MATEMATIKA - rezultati predispitnih obaveza ovde

2017-01-31 00:04:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Osnove saobracaja i transporta

Rezultati testova - Osnove saobracaja i transporta ovde

2017-01-30 14:36:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Korisnički programi

Rezultati ispita iz predmeta Korisnički programi - ovde

2017-01-30 14:28:37

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - obavestenje

Pitanja za zavrsni deo ispita iz predmeta Zeleznicke pruge i stanice 1 ovde

2017-01-30 11:40:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorksi sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorksi sistemi - ovde

2017-01-29 19:55:45

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju, Zagađivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine, Ekološko inženjerstvo u saobraćaju - ovde

2017-01-27 10:03:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita iz predmeta Transportna logistika 1 i 2, Industrijski i unutrasnji transport, Logistika distribucije ovde

2017-01-26 21:02:15

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - MATEMATIKA

Pregled poena sa predispitnih obaveza iz predmeta Inzenjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2017-01-25 14:55:57

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 1 - Obavestenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Zeleznicke pruge i stanice 1 obavice se u utorak 31.01.2017. godine od 12 casova u ucionici 93

2017-01-24 19:18:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Zeleznicke pruge i stanice 1

Rezultati testova - Zeleznicke pruge i stanice 1 ovde

2017-01-23 14:36:32

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - obavestenje

Popravni testovi iz predmeta Osnove saobracaja i transporta odrzace se u ponedeljak 30.01.2017. godine u 11 casova u ucionici 95.

2017-01-23 14:20:52

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Matematika

Popravni test i kolokvijum iz Inzenjerske matematike 1, Inzenjerske matematike 2 i Primenjene matematike za ekonomiste odrzace se u petak 27.01.2017. godine od 10 casova u amfiteatru Skole

2017-01-23 14:07:12

-- -- -- -- -- -- --

Transportno pravo - obavestenje

Prijem i odbrana seminarskih radova iz predmeta Transportno pravo obavice se 26.01.2017. godine u 13 casova

2017-01-23 11:26:56

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - OIT, RI, KP

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija (test 1, test 2) biće organizovano u utorak (24.01.2017.) od 10h
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika (test 1, test 2) i Korisnički programi (test 1, test 2, test 3) biće organizovano u utorak (24.01.2017.) od 13h

2017-01-21 21:09:05

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - rezultati testova

Osnove saobracaja i transporta - rezultati testova ovde

2017-01-20 15:36:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza iz Inzenjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste ovde

2017-01-20 15:34:01

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 1 / Organizacija prevoza 2

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 / Organizacija prevoza 2 održaće se 25.01.2017. u 10h.

2017-01-20 15:30:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza:
Industrijski i unutrasnji transport ovde
Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika 1 i 2 ovde

2017-01-19 17:14:32

-- -- -- -- -- -- --

Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara - obavestenje

Casovi vezbi planirani za petak 20.1.2017. godine u terminu od 18,15 do 19,50 casova odrzace se istog dana u terminu od 10,10 do 11,45 casova u amfiteatru Skole.

2017-01-18 11:31:15

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - obavestenje

Popravni test i kolokvijum iz Inzenjerske matematike 1, Inzenjerske matematike 2 i Primenjene matematike za ekonomiste odrzace se u cetvrtak 19.01.2017. godine od 10 casova u amfiteatru Skole

2017-01-18 11:25:56

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 3 - pitanja za ispit

Eksploatacija zeleznica 3 - pitanja za ispit ovde

2017-01-17 18:30:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika / Tehničko sporazumevanje sa primenom računara

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta:
- Računarstvo i informatika - ovde
- Tehničko sporazumevanje sa primenom računara - ovde

2017-01-17 11:16:47

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 1 - pitanja za ispit

Eksploatacija zeleznica 1 - pitanja za ispit ovde

2017-01-17 10:40:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mehanika i otpornost materijala

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mehanika i otpornost materijala - ovde

2017-01-16 17:20:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija / Računarstvo i informatika

Nadoknada predavanja iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija održaće se: 1. 19.01.2017. od 16:35 do 18:10 časova (za predavanja utorkom) 2. 19.01.2017. od 11:55 do13:30 časova (za predavanja petkom) Nadoknada predavanja iz predmeta Računarstvo i informatika održaće se: 1. 16.01.2016. od 15:30 do 17:45 kabinet 93a

2017-01-16 17:17:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Zeleznicke pruge i stanice 1

Rezultati testova - Zeleznicke pruge i stanice 1 ovde

2017-01-16 15:50:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati sa polaganja testa i kolokvijuma iz predmeta Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela ovde

2017-01-16 10:52:49

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Oragnizacija prevoza 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2017-01-14 13:28:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa 2 - Osnove saobracaja i transporta

Rezultati testa 2 - Osnove saobracaja i transporta ovde

2017-01-13 16:10:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2017-01-12 17:23:11

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - obavestenje

Popravni test i kolokvijum iz Inzenjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste odrzace se u cetvrtak 19.01.2017. godine od 10 casova u amfiteatru Skole

2017-01-11 11:00:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2017-01-09 19:02:07

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Vuca vozova

U utorak 10.01.2017. godine u terminu predavanja iz predmeta Vuca vozova odrzace se vezbe iz istog predmeta.

2017-01-09 11:57:42

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa 2 (Excel) biće održano u ponedeljak, 09.01.2017. od 13:55. Popravni test 1 (Word) - ponedeljak, 09.01.2017 od 15:00.

2017-01-05 19:58:59

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija

Polaganje predispitnih obaveza (test 1, test 2) iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija održaće se 11.01.2017. od 08:20.

2017-01-05 19:58:31

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko sporazumevanje sa primenom računara

Popravni kolokvijum iz predmeta Tehnicko sporazumevanje sa primenom računara (AutoCAD) za studente studijskih programa: Železnički saobraćaj i Železničko mašinstvo biće održan u utorak, 10.01.2017. od 13:55 u kabinetu 94a.

2017-01-05 13:41:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika, Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati polaganja predispitinih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika, Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2016-12-30 10:47:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-12-29 14:04:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Obaveštenje o polaganju predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić - ovde

2016-12-29 11:49:38

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 2

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza:
09.01.2017. Železnički saobraćaj
11.01.2017. Komercijalno poslovanje železnice

2016-12-28 16:00:56

-- -- -- -- -- -- --

Matematika - obavestenje

Popravni test i kolokvijum iz Inzenjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste odrzace se u cetvrtak 29.12.2016. godine od 10 casova u amfiteatru Skole

2016-12-27 13:55:19

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - dr Zoran Bundalo

Obavestenje - dr Zoran Bundalo ovde

2016-12-27 13:48:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Industrijski i unutrasnji transport

Rezultati testa - Industrijski i unutrasnji transport ovde

2016-12-27 13:45:24

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija

Predavanja iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija koja se po rasporedu održavaju u
utorak (27.12.2016.) od 10:10 do 11:45 i
petak (30.12.2016.) od 14:45 do 16:20
NEĆE SE ODRŽATI!
Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

2016-12-26 19:40:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela

Rezultati polaganja testa iz predmeta Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela ovde

2016-12-26 10:37:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Zeleznicke pruge i stanice 1

Rezultati testova - Zeleznicke pruge i stanice 1 ovde

2016-12-25 19:03:49

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - promena termina vezbi

Vezbe iz predmeta Osnove saobracaja i transporta planirane za petak 30.12.2016. godine od 14,45 casova (studijski program Inzenjerstvo zastite zivotne sredine u saobracaju) odrzace se u utorak 27.12.2016. godine od 10,30 casova.

2016-12-23 17:05:16

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča vozova

Vežbe iz predmeta Vuča vozova koje se po rasporedu časova održavaju u petak (30.12.2016.) biće održane u utorak (27.12.2016.) od 08:20 do 09:55

2016-12-23 14:23:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta:
- Savremene tehnologije robnog transporta ovde
- Industrijski i unutrasnji transport ovde

2016-12-23 12:56:16

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza 2 - kolokvijum

Kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza 2 odrzace se:
- 26.12.2016. godine za st. program Zeleznicki saobracaj
- 28.12.2016. godine za st. program Komercijalno poslovanje zeleznice

2016-12-21 14:28:34

-- -- -- -- -- -- --

Tehnologija zeleznickog saobracaja - promena termina vezbi

Casovi vezbi iz predmeta Tehnologija zeleznickog saobracaja planirani za petak 30.12.2016.godine odrzace se u ponedeljak 26.12.2016.godine od 13,30 casova u ucionici 94.

2016-12-21 10:32:08

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Kolokvijum iz predmeta Mehanika i otpornost materijala održaće se 13.01.2017. godine sa početkom u 11.50 časova.

2016-12-20 13:03:30

-- -- -- -- -- -- --

Tehnicka fizika - laboratorijske vezbe

Raspored grupa ovde
Spisak studenata po grupama ovde

2016-12-19 12:50:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-12-16 20:37:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati popravnog testa - Osnove saobracaja i transporta

Rezultati popravnog testa - Osnove saobracaja i transporta ovde

2016-12-16 15:58:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi informatičkih tehnologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza (test 1, test 2) iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija - ovde

2016-12-14 12:32:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2016-12-13 14:51:00

-- -- -- -- -- -- --

Pitanja - Železničke pruge i stanice 1

Pitanja za polaganje testa 2 iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 - ovde

2016-12-12 20:23:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2016-12-12 20:21:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testa iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta - ovde

2016-12-12 13:49:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2016-12-12 09:55:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja testova iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2016-12-08 10:06:14

-- -- -- -- -- -- --

Prakticna nastava 1 - komercijalno poslovanje zeleznice

Casovi Prakticne nastave 1 za studijski program komercijalno poslovanje zeleznice odrzace se u cetvrtak 8.12.2016. godine sa pocetkom u 10 casova na zeleznickom stajalistu Vukov spomenik

2016-12-07 14:59:33

-- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza 2 - popravni test

Popravni test iz Organizacije prevoza 2 odrzace se:
12.12.2016. godine za studijski program Zeleznicki saobracaj
14.12.2016. godine za studijski program Komercijalno poslovanje zeleznice

2016-12-07 14:56:30

-- -- -- -- -- -- --

Osnove saobracaja i transporta - test 1

Test 1 iz predmeta Osnove saobracaja i transporta odrzace se u petak 9.12.2016. godine od 8,20 casova u ucionici 95.

2016-12-05 11:06:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Zeleznicke pruge i stanice 1

Rezultati testa - Zeleznicke pruge i stanice 1 ovde

2016-12-05 09:31:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-12-02 23:52:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2016-12-02 10:14:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Industrijski i unutrašnji transport

Rezultati testa iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport - ovde

2016-12-02 10:12:23

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi informatičkih tehnologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza (test 1, test 2) iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija - ovde

2016-12-01 13:17:12

-- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave - specijalističke strukovne studije

Raspored nastave za studente specijalističkih strukovnih studija - ovde

2016-11-30 22:07:09

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 2

Otkazuju se dodatna predavanja iz Organizacija prevoza 2 zakazana za 01.12.2016. godine. Novi termin dodatnih predavanja je 08.12.2016. godine.

2016-11-29 16:26:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi informatičkih tehnologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza (test 1, test 2) iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija - ovde

2016-11-29 15:29:58

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija

Vežbe iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija planirane za sredu (30.11.2016.) od 08:20-09:55 NEĆE se održati. Termin nadoknade biće objavljen.

2016-11-29 15:28:21

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i stanice 1

Ponovljeni Test 1 iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 održaće se u petak (02.12.2016.) u 15:30 časova.

2016-11-28 14:36:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2016-11-28 09:48:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi informatičkih tehnologija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza (test 2) iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija - ovde

2016-11-25 21:16:06

-- -- -- -- -- -- --

RASPORED GRUPA ZA LABORATORIJSKE VEZBE IZ TEHNICKE FIZIKE

RASPORED GRUPA ZA LABORATORIJSKE VEZBE IZ TEHNICKE FIZIKE ovde

2016-11-25 15:44:52

-- -- -- -- -- -- --

RASPODELA MESTA U STUDENTSKIM DOMOVIMA

Raspodela mesta u studentskim domovima obavice se u cetvrtak 1.12.2016. godine u amfiteatru Skole od 10 casova za muskarce i od 11 casova za devojke.

2016-11-25 15:40:19

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice biće organizovana 24.11.2016. godine u 10:00 na glavnoj železničkoj stanici Beograd.

2016-11-23 10:36:56

-- -- -- -- -- -- --

Konacne rang liste za STUDENTSKE DOMOVE visih godina studija

Konacne rang liste za STUDENTSKE DOMOVE visih godina studija ovde

2016-11-23 09:33:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko sporazumevanje sa primenom računara

Rezultati polaganja predispitnih obaveza (AutoCAD) iz predmeta Tehničko sporazumevanje sa primenom računara - ovde

2016-11-22 18:28:34

-- -- -- -- -- -- --

Raspored - specijalističke strukovne studije

Raspored nastave - specijalističke strukovne studije - ovde

2016-11-22 18:26:55

-- -- -- -- -- -- --

RASPORED GRUPA ZA LABORATORIJSKE VEZBE IZ TEHNICKE FIZIKE

RASPORED GRUPA ZA LABORATORIJSKE VEZBE IZ TEHNICKE FIZIKE ovde

2016-11-22 11:15:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Zeleznicke pruge i stanice 1

Rezultati testa - Zeleznicke pruge i stanice 1 ovde

2016-11-21 10:25:21

-- -- -- -- -- -- --

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Tehnicke fizike

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Tehnicke fizike ovde

2016-11-15 19:24:07

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija - ovde

2016-11-15 11:52:57

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 2

Materijal za pripremu Testa iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-11-14 12:53:41

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 1, Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati testa 1 iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste - ovde
Konsultacije i uvid u radove: sreda i četvrtak (16. i 17.11.2016.) od 13:15-13:45.

2016-11-12 00:59:22

-- -- -- -- -- -- --

POCETAK NASTAVE - SPECIJALISTICKE STRUKOVNE STUDIJE

Nastava na specijalistickim strukovnim studijama pocinje u petak 18.11.2016. godine od 15 casova. Odrzace se nastava iz predmeta Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela. Prisustvo je OBAVEZNO zbog biranja izbornog predmeta u zimskom semestru.

2016-11-08 15:41:20

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija

Vežbe iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija u terminu sreda (09.11.2016.) od 08:20 do 09:55 neće se održati. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

2016-11-08 14:47:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Termini polaganja testova (dr Jasmina Stevanović, dr Vesna Pavelkić) - ovde

2016-11-07 20:52:55

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Zeleznicke pruge i stanice 1

Pitanja za test 1 iz predmeta Zeleznicke pruge i stanice 1 mozete pogledati ovde

2016-11-07 11:33:01

-- -- -- -- -- -- --

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Tehnicke fizike

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Tehnicke fizike ovde

2016-11-03 18:10:57

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje o drzavnom prazniku

Obavestenje o drzavnom prazniku ovde

2016-11-03 17:07:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi informatičkih tehnologija

Rezultati testa 1 iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija - ovde

2016-10-31 15:22:51

-- -- -- -- -- -- --

Javna nabavka

Poziv za podnosenje ponude za 'Tehnicku enciklopediju' ovde

2016-10-28 16:49:11

-- -- -- -- -- -- --

KONACNA RANG LISTA ZA UPIS U DRUGU I TRECU GODINU STUDIJA

Konacne rang liste:
Druga godina ovde
Treca godina ovde

2016-10-27 18:02:32

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - Inžеnjerska matematika, Primenjena matematika za ekonomiste

Predispitne obaveze iz predmeta Inžеnjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste održaće se 10.11.2016 godine u 12 sati u amfiteatru.

2016-10-27 15:42:41

-- -- -- -- -- -- --

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Tehnicke fizike

Raspored grupa za laboratorijske vezbe iz Tehnicke fizike ovde

2016-10-27 10:50:15

-- -- -- -- -- -- --

JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U DRUGU I TRECU GODINU STUDIJA

Rang liste:
Druga godina ovde
Treca godina: ovde

2016-10-24 12:43:35

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija

Polaganje testa 1 biće održano 25.10.2016. i 28.10.2016. godine u teminima predavanja.
Raspored dopunskih vežbi za studente iz radnog odnosa - ovde

2016-10-20 14:47:55

-- -- -- -- -- -- --

Raspored konsultacija

Raspored konsultacija za zimski semestar školske 2016/2017. godine - ovde
ili STUDIJE / Raspored konsultacija

2016-10-19 20:23:24

-- -- -- -- -- -- --

Javna nabavka

Poziv za podnošenje ponude za nabavku "Tehničke enciklopedije" - ovde

2016-10-17 15:54:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta:
Oragnizacija prevoza 1 - ovde
Oragnizacija prevoza 3 - ovde
Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2016-10-14 23:48:53

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2016-10-14 18:01:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati ispita iz predmeta:
Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2016-10-14 17:55:39

-- -- -- -- -- -- --

OBAVESTENJE

Casovi predavanja iz Eksploatacije zeleznica 1 planirani za cetvrtak 13.10.2016. nece biti odrzani.
Casovi predavanja iz Zeleznickih pruga i stanica 1 planirani za petak 14.10.2016. nece biti odrzani.
Casovi vezbi iz Tehnologije zeleznickog saobracaja planirani za petak 14.10.2016. nece biti odrzani.

2016-10-12 22:47:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 i 2

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 i 2 ovde

2016-10-12 22:30:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika ovde

2016-10-12 18:06:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza

Rezultati testova iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-10-11 10:16:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost zeleznickog saobracaja

Rezultati ispita - Bezbednost zeleznickog saobracaja ovde

2016-10-10 19:07:09

-- -- -- -- -- -- --

OKTOBAR 2 - termin ispita

Polaganje svih ispita u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 obavice se u sredu 12.10.2016. godine od 9 casova u Amfiteatru Skole

2016-10-10 17:12:06

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta i Bezbednost i zastita u saobracaju

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta i Bezbednost i zastita u saobracaju ovde

2016-10-08 23:13:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2016-10-08 14:50:02

-- -- -- -- -- -- --

OBAVESTENJE - USLOVI STUDIRANJA I UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA

Osnovne strukovne studije ovde
Specijalisticke strukovne studije ovde

2016-10-07 14:38:35

-- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Sistematski pregled

Obavestenje - Sistematski pregled ovde

2016-10-07 10:20:42

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 ovde

2016-10-07 10:11:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobracaju i Organizacija putnickog i teretnog saobracaja

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobracaju i Organizacija putnickog i teretnog saobracaja ovde

2016-10-07 10:10:18

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2 ovde

2016-10-06 19:11:44

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predavanje iz Inženjerske matematike 1 umesto u sredu 12.10. 2016. biće održano u ponedeljak 10.10.2016 sa početkom u 8.20 sati u amfiteatru.
Predavanje iz Geotehnike umesto u četvrtak 13.10.2016 biće odrzano u ponedeljak 10.10.2016 sa početkom u 10.10 sati
Vežbe iz Inženjerske matematike 1 umesto u petak 14.10.2016 biće održane u četvrtak 13.10.2016 u terminu 13.55-16.20.

2016-10-06 14:59:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati ispita iz predmeta:
Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2016-10-06 14:55:32

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Korisnički programi - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama, Osnovi informatičkih tehnologija i Osnovi programiranja - ovde

2016-10-05 14:51:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita radjenih 03.10.2016. - dr Zoran Bundalo ovde

2016-10-05 11:08:17

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 održaće se u četvrtak 06.10.2016. godine u 12 časova u kabinetu 91.

2016-10-04 15:11:49

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - OKTOBAR II

Obaveštenje OKTOBAR II - ovde

2016-10-04 09:00:13

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe ovde

2016-09-30 13:21:37

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - školska 2016/2017. godina

Uvodni čas za prvu godinu generacije 2016/2017. - ovde
Rasporedi nastave za školsku 2016/2017. godinu - ovde

2016-09-30 12:07:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati predispitnih obaveza iz:
Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2016-09-29 15:22:42

-- -- -- -- -- -- --

KONACNE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

KONACNE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ovde

2016-09-29 10:33:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zastite na radu i Ekologija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu i Ekologija - ovde

2016-09-28 14:13:51

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 3

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 3 - ovde

2016-09-27 20:28:22

-- -- -- -- -- -- --

KONKURS - NASTAVAK SKOLOVANJA

KONKURS - NASTAVAK SKOLOVANJA ovde

2016-09-27 15:33:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija zeleznickog saobracaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija zeleznickog saobracaja - ovde

2016-09-27 14:30:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-09-27 14:29:02

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2016-09-26 17:52:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2016-09-26 13:22:16

-- -- -- -- -- -- --

JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS UPIS U PRVU GODINU STUDIJA ovde

2016-09-26 11:53:55

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja prijemnog ispita

Raspored polaganja prijemnog ispita - ovde

2016-09-23 18:37:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1, Organizacija prevoza 2

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1, Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-09-23 14:00:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka - ovde

2016-09-23 12:56:42

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova ovde

2016-09-21 18:26:47

-- -- -- -- -- -- --

Konkurs - III upisni rok

Tekst konkursa i broj slobodnih mesta u III upisnom roku - ovde

2016-09-20 15:06:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta, Transportne logistike 1, Transportne logistike 2 - ovde

2016-09-20 11:55:37

-- -- -- -- -- -- --

OBAVESTENJE - POCETAK SKOLSKE GODINE

OBAVESTENJE - POCETAK SKOLSKE GODINE ovde

2016-09-19 14:44:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati ispita - Transportne i komercijalne osobine robe ovde

2016-09-16 10:59:37

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta:
Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2016-09-16 10:49:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2016-09-15 17:33:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza

Rezultati ispita iz predmeta:
Organizacija prevoza 2 - ovde
Organizacija prevoza 3 - ovde

2016-09-15 17:14:52

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - Matematika

Polaganje predispitnih obaveza iz Inzenjerske matematike 1, 2 i Primenjene matematike za ekonomiste obavice se 27.09.2016. godine od 11 casova u amfiteatru Skole.

2016-09-15 15:18:25

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Zeleznicke tarife 1 i 2

Rezultati ispita - Zeleznicke tarife 1 i 2 ovde

2016-09-15 14:44:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Spedicija i carine

Rezultati ispita - Spedicija i carine ovde

2016-09-15 14:40:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Poslovna ekonomija 2

Rezultati ispita - Poslovna ekonomija 2 ovde

2016-09-15 14:38:39

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati polaganja ispita od 13.09.2016. - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja ispita od 13.09.2016. - dr Zoran Bundalo ovde

2016-09-15 13:42:40

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe obavice se u sredu 21. septembra 2016. godine od 12 casova u ucionici 95.

2016-09-15 09:23:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2 ovde

2016-09-14 14:03:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 3

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 3 ovde

2016-09-14 14:01:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Korisnički programi (test 1, test2), Osnovi informatičkih tehnologija, Protokoli i standardi u računarskim mrežama, Osnovi programiranja biće održano 19.09.2016. godine u 10h.
Polaganje testa 3 iz predmeta Korisnički programi biće održano 19.09.2016. u 12h.

2016-09-14 12:31:45

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Ekologija, Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija i Organizacija zaštite na radu u saobraćaju, održaće se 20.09.2016. godine od 10 časova u kabinetu 96.

2016-09-14 10:51:38

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 održaće se u utorak 20.09.2016. godine u 9 časova u kabinetu 95.

2016-09-14 10:49:54

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2016-09-14 10:47:58

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 ovde

2016-09-13 17:59:34

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnička fizika

Polaganje ispita iz predmeta Tehnička fizika kod dr. Pavlović Miodraga obaviće se 15.09.2016. godine u 10 časova u kabinetu 96.

2016-09-13 12:41:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2016-09-12 20:22:33

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta:
Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2016-09-12 14:49:32

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Zeleznicke pruge i stanice 1 i 2

Rezultati ispita - Zeleznicke pruge i stanice 1 i 2 ovde

2016-09-11 22:44:16

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobracaju i Tehnologija rada ranzirnih i rasporednih stanica

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobracaju i Tehnologija rada ranzirnih i rasporednih stanica ovde

2016-09-11 22:36:32

-- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studija - ovde

2016-09-09 13:32:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka - ovde

2016-09-09 13:29:32

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezike biće održano 14.09.2016. godine u 10 časova.

2016-09-09 12:57:27

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza

Rezultati polaganja testova iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-09-08 16:52:26

-- -- -- -- -- -- --

REZULTATI ISPITA - TEHNICKO SPORAZUMEVANJE SA PRIMENOM RACUNARA

REZULTATI ISPITA - TEHNICKO SPORAZUMEVANJE SA PRIMENOM RACUNARA ovde

2016-09-08 14:48:52

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz Tehničke fizike i Osnova elektrotehnike, radiće se u ponedeljak, 19. septembra i utorak 20. septembra 2016. godine, od 10,00 h.

2016-09-08 12:55:04

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Korisnički programi

Rezultati ispita iz predmeta Korisnički programi - ovde

2016-09-08 12:53:50

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Termini polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika 1, Transportna logistika 2 i Bezbednost i zaštita u saobraćaju - ovde

2016-09-08 12:50:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2016-09-07 15:04:25

-- -- -- -- -- -- --

JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

Jedinstvene rang liste za upis u prvu godinu studija mozete pogledati ovde

2016-09-07 14:51:04

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Branislav Gavrilovic

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehnicka fizika, Osnove elektrotehnike, Stabilna postrojenja elektricne vuce, Eksploatacija vucnih vozila 1 obavice se 16.09.2016. godine od 10 casova u amfiteatru Skole.

2016-09-07 09:26:03

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja prijemnog ispita

Raspored polaganja prijemnog ispita - ovde

2016-09-06 14:11:44

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita odežanih 05.09.2016. godine - ovde

2016-09-06 14:08:12

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2016-09-06 14:05:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne i komercijalne osobine robe

Rezultati testova iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe - ovde

2016-09-05 15:14:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta i Transportna logistika 2

Rezultate polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta i Transportna logistika 2 mozete pogledati ovde

2016-09-02 15:21:31

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi elektrotehnike

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Osnovi elektrotehnike - ovde

2016-09-02 10:26:36

-- -- -- -- -- -- --

KONKURS

Konkurs za upis na sprecijalističke strukovne studije - ovde
Konkurs za upis nastavaka školovanja - ovde

2016-09-01 14:00:32

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Korisnički programi

Rezultati polaganja testova iz predmeta Korisnički programi - ovde

2016-09-01 13:53:30

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika 2 - ovde

2016-09-01 12:39:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati polaganja testova Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2016-08-31 13:28:33

-- -- -- -- -- -- --

Engleski jezik

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 obavice se u petak 2. septembra 2016. godine u 10 casova.

2016-08-31 11:28:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Želeničke tarife 1, Želeničke tarife 2, Špedicija i carine i Poslovna ekonomija

Termin polaganja predispitnih obaveza - ovde

2016-08-30 18:58:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnička fizika, Stabilna postrojenja električne vuče

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Tehnička fizika, Stabilna postrojenja električne vuče - ovde

2016-08-30 13:48:07

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Zoran Bundalo

Termine polaganja predispitnih obaveza mozete pogledati ovde

2016-08-19 09:54:36

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi informatičkih tehnologija, Tehničko sporazumevanje sa primenom računara i Protokoli i standardi u račŤunarskim mrežama obaviće se u terminu 31.08.2016. od 10h u kabinetu 94a.
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Korisnički programi, obaviće se u terminu 31.08.2016. od 12h.

2016-08-13 18:42:04

-- -- -- -- -- -- --

Konkurs - II upisni rok

Tekst konkursa i broj slobodnih mesta u II upisnom roku - ovde

2016-07-22 08:20:27

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-07-21 12:11:59

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe održaće se u petak 02.09.2016 u 12 časova u učionici 95.

2016-07-20 09:46:28

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija vuÄŤe vozova

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija vuÄŤe vozova - ovde

2016-07-18 13:35:13

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta EKOLOGIJA i ORGANIZACIJA ZAŠTITE NA RADU U SAOBRAĆAJU, održaće se 30. i 31. 08. 2016. godine od 10 časova u učionici 96.

2016-07-18 08:20:51

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje o radnom vremenu

Obaveštenje o radnom vremenu škole za vreme letnjeg raspusta - ovde

2016-07-15 14:38:14

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - Matematika

Polaganje predispitnih obaveza iz svih Matematika obavice se 09.09.2016. godine od 12 casova u amfiteatru Skole.

2016-07-15 08:19:56

-- -- -- -- -- -- --

Predispitne obaveze - dr Branislav Gavrilovic

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehnicka fizika, Osnove elektrotehnike, Stabilna postrojenja elektricne vuce, Eksploatacija vucnih vozila 1 obavice se 30.08.2016. godine od 10 casova u amfiteatru Skole.

2016-07-15 08:06:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - VuÄŤni proraÄŤuni

Rezultati ispita iz predmeta VuÄŤni proraÄŤuni - ovde

2016-07-11 19:54:05

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Kvalitet i marketing prevoznih usluga

Rezultati ispita iz predmeta Kvalitet i marketing prevoznih usluga - ovde

2016-07-11 19:52:38

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2016-07-09 09:58:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost železničkog saobraćaja - ovde

2016-07-08 08:59:01

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Konstrukcija reda vožnje, Organizacija putničkog i teretnog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Konstrukcija reda vožnje i Organizacija putničkog i teretnog saobraćaja - ovde

2016-07-07 19:29:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarsko upravljanje u železničkom saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Računarsko upravljanje u železničkom saobraćaju - ovde

2016-07-06 21:21:55

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - VuÄŤa vozova

Rezultati ispita iz predmeta VuÄŤa vozova - ovde

2016-07-05 17:58:47

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2016-07-05 17:57:15

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija Ĺľeleznica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija Ĺľeleznica 2 - ovde

2016-07-05 17:54:52

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ĺ pedicija i carine

Rezultati ispita iz predmeta Ĺ pedicija i carine - ovde

2016-07-05 12:11:44

-- -- -- -- -- -- --

KONACNE RANG LISTE za upis u I godinu studija

KONACNE RANG LISTE za upis u I godinu studija mozete pogledati ovde

2016-07-05 09:59:23

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi mašinstva

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi mašinstva održaće se u četvrtak 14.07.2016. godine sa početkom u 10h u učionici 94.

2016-07-05 09:58:03

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-07-04 17:53:19

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija rada robnih stanica i robno-transportnih centara

Rezultati ispita Tehnologija rada robnih stanica i robno-transportnih centara - ovde

2016-07-04 09:19:46

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati ispita iz predmeta Baze podataka - ovde

2016-07-04 09:18:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 3

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 3 - ovde

2016-06-30 19:52:36

-- -- -- -- -- -- --

JEDINSTVENE RANG LISTE za upis u I godinu

Jedinstvene rang liste mozete pogledati:
Zeleznicki saobracaj ovde
Zeleznicko masinstvo ovde
Elektrotehnika u saobracaju ovde
Zeleznicko gradjevinarstvo ovde
Komercijalno poslovanje zeleznice ovde
Komercijalno poslovanje zeleznice - afirmativna mera ovde
Javni gradski i industrijski saobracaj ovde
Inzenjerstvo zastite zivotne sredine u saobracaju ovde

2016-06-30 16:09:08

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Poslovna ekonomija 2

Rezultati ispita iz predmeta Poslovna ekonomija 2 - ovde

2016-06-30 13:16:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Bezbednost i zastita u saobracaju, Sinski urbani sistemi, Metodologija istrazivanja i izrade strucnih dela ovde
Transportna logistika 1 i 2, Operativno upravljanje u zeleznickom saobracaju, Tehnologije rukovanja teretom ovde

2016-06-30 09:12:14

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost saobracaja na putnim prelazima

Rezultati ispita - Bezbednost saobracaja na putnim prelazima ovde

2016-06-30 06:08:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2016-06-29 19:37:21

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2016-06-28 19:53:51

-- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja prijemnog ispita

Raspored polaganja prijemnog ispita - ovde

2016-06-28 13:31:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagadjivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Zagadjivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine - ovde

2016-06-27 08:44:40

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta:
Ekologija - ovde
Ergonomija - ovde
Orrganizacija zastite na radu u saobracaju - ovde

2016-06-24 20:58:59

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice

Rezultati ispita iz predmeta
Železničke pruge i stanice 1 - ovde
Železničke pruge i stanice 2 - ovde

2016-06-24 14:05:17

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza

Rezultati polaganja testova iz predmeta Organizacija prevoza - ovde

2016-06-24 07:48:36

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta, Kombinovani transport i logistika

Rezultati ispita iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta i Kombinovani transport i logistika - ovde

2016-06-23 09:36:41

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza 1

Materijali za spremanje ispita iz predmeta Organizacija prevoza 1 nalaze se u kabinetu 79 (internet sala). Studenti materijale mogu preuzeti svakog radnog dana od 08 do 15 ÄŤasova.

2016-06-22 20:41:09

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi mašinstva

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi mašinstva - ovde

2016-06-22 07:52:54

-- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - rezultati ispita

Rezultati:
InĹľenjerska matematika 1, Matematika 1 - ovde
InĹľenjerska matematika 2, Matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste, Matematika za ekonomiste - ovde
Statistika i verovatnoca - ovde

2016-06-20 22:37:26

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2016-06-20 14:43:40

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati ispita

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati ispita ovde

2016-06-20 13:57:10

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 1 i Železničke tarife 2 - ovde

2016-06-20 08:43:08

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta, Transportne logistike 1, Transportne logistike 2, Bezbednost i zaštita u saobraćaju - ovde

2016-06-20 08:40:11

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 3 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 3 - rezultati ispita ovde

2016-06-19 13:27:32

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-06-18 18:22:57

-- -- -- -- -- -- --

Protokoli i standardi u racunarskim mrezama - rezultati ispita

Protokoli i standardi u racunarskim mrezama - rezultati ispita ovde

2016-06-17 14:46:27

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova ovde

2016-06-15 23:12:28

-- -- -- -- -- -- --

Upis ocena - dr Sandra Kasalica

Upis ocena iz predmeta Eksploatacija zeleznica 1 i 3 obavice se u sredu 22.06.2016. godine od 10 do 12 casova.

2016-06-15 19:56:18

-- -- -- -- -- -- --

Korisnicki programi - rezultati ispita

Korisnicki programi - rezultati ispita ovde

2016-06-15 14:11:17

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 1 - rezultati ispita

Eksploatacija zeleznica 1 - rezultati ispita ovde

2016-06-14 23:48:00

-- -- -- -- -- -- --

UPIS U Ĺ KOLSKU 2016/2017. GODINU

Sve u vezi upisa u školsku 2016/2017. godinu mozete pročitati ovde
Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija - ovde
Konkurs za upis studenata za nastavak školovanja na osnovnim strukovnim studijama - ovde
Konkurs za upis na specijalistiÄŤke strukovne studije - ovde

2016-06-14 19:10:22

-- -- -- -- -- -- --

K O N K U R S

KONKURS za upis studenata y prvu godinu studija u školskoj 2016/2017. godini - ovde

2016-06-13 18:59:57

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Transportna logistika 1, 2 i Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Transportna logistika 1, 2 i Savremene tehnologije robnog transporta ovde

2016-06-13 14:49:20

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi infomatiÄŤkih tehnologija

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi infomatiÄŤkih tehnologija - ovde

2016-06-13 13:30:07

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi građevinarstva

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi građevinarstva - ovde

2016-06-13 11:42:12

-- -- -- -- -- -- --

Zeleznicke pruge i stanice 2 - pitanja za zavrsni ispit

Zeleznicke pruge i stanice 2 - pitanja za zavrsni ispit ovde

2016-06-12 22:51:50

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnička fizika, Osnovi elektrotehnike

Nadoknada laboratorijskih vežbi iz TEHNIČKE FIZIKE i OSNOVA ELEKTROTEHNIKE obavljaće se u laboratoriji (92) od 10,00 h, dana:
- petak, 17. juna 2016. g.
- utorak, 21. juna 2016. g.
- utorak, 28. juna 2016. g.

2016-06-10 21:04:50

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi programiranja

Rezultati ispita iz predmeta Osnovi programiranja - ovde

2016-06-10 21:03:29

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - KorisniÄŤki programi

Rezultati - KorisniÄŤki programi - ovde

2016-06-08 14:51:04

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - polaganje testova

Polaganje popravnih testova iz predmeta Transportne i komercijalne osobine robe odrzace se u ponedeljak 13.06.2016. godine od 12 casova u amfiteatru Skole.

2016-06-08 13:30:10

-- -- -- -- -- -- --

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova

Transportne i komercijalne osobine robe - rezultati testova ovde

2016-06-08 13:23:07

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

KOLOKVIJUMI iz TEHNIČKE FIZIKE, OSNOVA ELEKTROTEHNIKE, STABILNIH POSTROJENjA ELEKTRIČNE VUČE, EKSPLOATACIJE VUČNIH VOZILA 1 i EKSPLOATACIJE VUČNIH VOZILA 2 polagaćе sе u amfitеatru Školе od 10,00 h u:
pеtak, 10. juna 2016. godinе,
srеdu, 15. juna 2016. godinе i
srеdu, 22. juna 2016. godinе

2016-06-08 07:47:02

-- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija zeleznica 2 - pitanja za zavrsni ispit

Eksploatacija zeleznica 2 - pitanja za zavrsni ispit ovde

2016-06-07 19:16:39

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - PRIPREMNA NASTAVA

Raspored termina za pripremnu nastavu za kandidate koji će polagati prijemni ispit za upis u školsku 2016/2017. godinu - ovde

2016-06-07 14:46:43

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi mašinstva

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi mašinstva - ovde
Vanredni termin za polaganje testova - ÄŤetvrtak 16.06.2016. godine u 10h. u uÄŤionici 94.

2016-06-07 14:05:11

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati testa i kolokvijuma iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-06-07 09:16:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati testa 2 iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2016-06-07 09:15:34

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 1

Rezultati testa 1 iz predmeta Organizacija prevoza 1 - ovde

2016-06-07 09:14:24

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija, Organizacoja zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati testova iz predmeta Ekologija i Organizacoja zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2016-06-06 13:16:56

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - KorisniÄŤki programi

Rezultati testova iz predmeta KorisniÄŤki programi - ovde

2016-06-05 13:02:10

-- -- -- -- -- -- --

Tehnicko sporazumevanje sa primenom racunara - AutoCAD

Polaganje kolokvijuma iz Tehnickog sporazumevanja sa primenom racunara (AutoCAD) odrzace se u utorak 7. juna 2016. godine u 10 casova u kabinetu 94a

2016-06-03 13:37:03

-- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnovi informatickih tehnologija, Korisnicki programi, Osnovi programiranja

Polaganje testa iz Osnova programiranja, testa 1 i 2 iz Osnova informatickih tehnologija, testa 1 i 2 iz Korisnickih programa odrzace se u utorak 7. juna 2016. godine u 10 casova u kabinetu 94a. Polaganje testa 3 iz korisnickih programa odrzace se istog dana u 15:30 casova

2016-06-03 13:32:29

-- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka i Zagađivanje i kontrola kvaliteta prirodne sredine je 10.06.2016. godine od 10h

2016-06-07 08:32:00

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - InĹľenjerska matematika 1, InĹľenjerska matematika 2, Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati:
InĹľenjerska matematika 1 - ovde
InĹľenjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde
Bodovi za domaci rad - InĹľenjerska matematika 2 - ovde

2016-06-02 15:17:48

-- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Protokoli i standardi u raÄŤunarskim mreĹľama

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Protokoli i standardi u raÄŤunarskim mreĹľama - ovde

2016-06-02 13:36:28

-- -- -- -- -- -- --

Transportna logistika 2 - rezultati testa i kolokvijuma

Transportna logistika 2 - rezultati testa i kolokvijuma ovde

2016-06-01 16:39:54

-- -- -- -- -- -- --