Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Diplome i zvanja

Studijski programi

Osnovne strukovne studije
 • Železnički saobraćaj
  • zvanje: strukovni inženjer saobraćaja

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 32 položena predmeta, od kojih su 26 obavezni, a 6 su izborna. Strukovni inženjer saobraćaja – za železnicki saobraćaj osposobljen je za samostalan rad na poslovima organizacije i eksploatacije putničkog i teretnog saobraćaja, tehnologije rada putničkih, ranžirnih i robnih stanica, korišćenja putničkih i teretnih kola, vučnih vozila, telekomuinikacionih i signalno-sigurnosnih uređaja, tehnologija robnog transporta, transportne logistike i železničkih tarifa. Objedinjena teorijska i praktična nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer saobraćaja - za železnički saobraćaj može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Železničko mašinstvo
  • zvanje: Strukovni inženjer mašinstva

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 32 položena predmeta, od kojih su 28 obavezna, a 4 su izborna. Strukovni inženjer mašinstva – za železničko mašinstvo osposobljen je za samostalan rad na poslovima vučnih vozila, vuče vozova, eksploatacije vučnih vozila, železničkih kola, održavanja voznih sredstava, eksploatacije železnice, vuče i šinskih saobraćajnih sistema. Objedinjena teorijska i praktična nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer mašinstva - za železničko mašinstvo može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Elektrotehnika u saobraćaju
  • zvanje: strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 31 položenim predmetom, od kojih su 23 obavezna, a 8 su izborni. Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - u saobraćaju osposobljen je za samostalan rad na poslovima redovnog i investicinog održavanja telekomunikacionih, staničnih, pružnih i signalno – sigurnosnih uredaja, telekomunikacionih mreža, mikroprocesorskih i komutacionih sistema, sistema daljinskog upravljanja saobraćajem, baza podataka, protokola i standarda u računarskim mrežama i računarskim tehnologijama. Objedinjena teorijska i praktična nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva - u saobraćaju može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Železničko građevinarstvo
  • zvanje: strukovni inženjer građevinarstva

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 31 položenih predmeta od kojih su 27 obavezni i 4 izborna predmeta. Strukovni inženjer gradevinarstva – za železnicko građevinarstvo, osposobljen je za samostalan rad na poslovima organizacije, izvođenja i kontrole radova, vršenje nadzora nad izvodenjem radova na pruzi i pružnim objektima, redovnog i investicionog održavanja železnicke pruge i stanica, kontrolu tehnickog stanja trupa pruge i objekata na pruzi kao i kontrolu stanja gornjeg stroja, pripremu pruge za mehanizovano održavanje, praćenje i kontrolu radova kod mašinskog regulisanja pruga i skretnica. Objedinjena teorijska i prakticna nastava sa stručnom praksom i odbranjenim završnim radom omogućavaju da strukovni inženjer građevinarstva – za železnicko građevinarstvo može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Komercijalno poslovanje železnice
  • zvanje: Strukovni ekonomista

   Stečeno 180 ESPB bodova sa 32 položena predmeta, od kojih su 29 obavezni, a 3 su izborna. Strukovni ekonomista - za komercijalno poslovanje železnice osposobljen je za samostalan rad na poslovima organizacije prevoza putnika i robe, tehnologije rada putnickih i robnih stanica, eksploatacije železnica s naglaskom na korišćenju putnickih i teretnih kola, tehnologija robnog transporta i transportne logistike, marketinga železnice, železnickih tarifa, špedicija i carina, poslovne ekonomije, finansija železnice i drugih privrednih društava, menadžmenta, poslovne etike i poslovnih komunikacija železnice i drugih privrednih društava. Objedinjena teorijska i prakticna nastava, stručna praksa i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni ekonomista - za komercijalno poslovanje železnice može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Javni gradski i industrijski saobraćaj
  • zvanje: strukovni inženjer saobraćaja

   Steceno 180 ESPB bodova sa položenih 32 predmeta. Strukovni inženjer saobraćaja, osposobljen je za funkcionalno vrednovanje, razvojna istraživanja, sprovodenje i uskladivanje sa potrebama, složene funkcije saobraćaja i saobraćajnih sistema, u cilju bezbednosti i sigurnosti prevoza putnika i transporta robe u javnom gradskom i industrijskom saobraćaju. Na bazi zakonske regulative Srbije, uskladene sa propisima Ujedinjenih Nacija i Evropske Unije o upotrebi, rukovanju transportu i skladištenju opasnih materijala, osposobljen je za organizaciju, održavanje i monitoring saobracaja, za upravljanje rizikom od udesa na globalnom i lokalnom nivou. Objedinjena teorijska nastava, praktične vežbe i drugi oblici nastave, sa obavljenom oglednom nastavom, stručnom praksom i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer saobraćaja može uspešno i kvalitetno obavljati navedene poslove i da prati razvoj i primenu novih tehnoloških dostignuća u saobraćaju.

 • Inženjerstvo zažtite životne sredine u saobraćaju
  • zvanje: strukovni inženjer zaštite životne sredine

   Steceno 180 ESPB bodova sa položenih 30 predmeta. Strukovni inženjer zaštite životne sredine, osposobljen je za vrednovanje, razvojna istraživanja, sprovodenje i uskladivanje sa potrebama, složene funkcije saobraćaja i saobraćajnih sistema, a u cilju eliminacije drastičnih prostornih promena i primenu spečificnih modela za zaštitu životne sredine. Na bazi principa prirodnih i humanitarnih nauka i principa održivog razvoja nadležnosti i odgovornosti, osposobljen je za monitoring procesa i upravljanje rizikom od udesa saobraćajnih tokova na globalnom i lokalnom nivou, za uvodenje u saobraćaju industrijske ekonomije kružnog toka, a na bazi zakonske regulative Srbije uskladeno sa propisimi Evropske Unije o upotrebi, rukovanju transportu i skladištenju opasnih materijala. Objedinjena teorijska nastava, praktične vežbe, sa obavljenom oglednom nastavom, stručnom praksom i odbranjen završni rad omogućavaju da strukovni inženjer zaštite životne sredine može uspešno i kvalitetno obavljati navedene poslove i da prati razvoj i primenu novih tehnoloških dostignuca u saobraćaju.

 

Master strukovne studije
 • Saobraćajno inženjerstvo
  • Strukovni master inženjer saobraćaja

   Stečeno 120 ESPB bodova sa 15 položenih predmeta, od kojih su 11 obavezni, a 4 su izborna. Strukovni master inženjer saobraćaja – osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima tehnologije rada logističkih centara, upravljanja kvalitetom u saobraćaju, planiranja i organizacije saobraćaja, bezbednosti na radu u saobraćaju i transportu i tehno-ekonomskih analiza u saobraćaju. Objedinjena teorijska nastava, stručna praksa i odbranjen master rad omogucavaju da strukovni master inženjer saobraćaja može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u železničkom, drumskom i drugim vidovima saobraćaja.

 • Elektrotehnika u saobraćaju
  • Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva

   Stečeno 120 ESPB bodova sa 15 položenih predmeta, od kojih su 11 obavezni, a 4 su izborna. Strukovni master inženjer elektrotehnika i racunarstva osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima obezbeđenja i kontrole kvaliteta napajanja postrojenja elektrovuče, računarske simulacije, pristupnih i transportnih T? mreža, obezbeđenja pouzdanosti SS i T? postrojenja, objektno-orjentisanog programiranja, programiranja baza podataka, dijagnostifikovanja stanja elemenata postrojenja električne vuče. Objedinjena teorijska nastava, stručna praksa i odbranjen master rad omogućavaju da strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u oblasti elektrotehnike i računarstva.

 • Komercijalno poslovanje u saobraćaju
  • Strukovni master ekonomista

   Stečeno 120 ESPB bodova sa 15 položenih predmeta, od kojih su 11 obavezni, a 4 su izborna. Strukovni master ekonomista – osposobljen je za samostalan rad na poslovima rada uptavljanja kvalitetom u saobraćaju, upravljanjem inteligentnim saobraćajnim sistemima i transportnim tehnologijama, međunarodnom špedicijom i osiguranjem, finansijkim menadžmentom, upravljanjem investicijama upravljanjem promenama na transportnom tržištu. Objedinjena teorijska nastava, stručna praksa i odbranjen master rad omogućavaju da strukovni master ekonomista može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u železničkom, drumskom i drugim vidovima saobraćaja.

 

Specijalističke strukovne studije
 • Železnicki saobraćaj
  • Specijalista strukovni inženjer saobraćaja

   Stečeno 66 ESPB bodova sa 9 položenih predmeta, od kojih su 6 obavezni, a 3 su izborna. Specijalista strukovni inženjer saobraćaja – za železnicki saobraćaj osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima konstrukcije reda vožnje, operativnog upravljanja i bezbednosti železnickog saobracaja, tehnologije rada putničkih, ranžirnih i robnih stanica, korišcenja putničkih i teretnih kola, organizacije putnickog i teretnog saobraćaja, kombinovanog transporta, transportne logistike i tehno-ekonomskih analiza u saobraćaju. Objedinjena teorijska nastava, specijalistička praksa i odbranjen specijalistički rad omogućavaju da specijalista strukovni inženjer saobraćaja – za železnicki saobraćaj može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u železnickom i drugim vidovima saobraćaja.

 • Železnicko mašinstvo
  • Specijalista strukovni inženjer mašinstva

   Steceno 66 ESPB bodova sa 9 položenih predmeta, od kojih su 6 obavezni, a 3 su izborna. Specijalista strukovni inženjer mašinstva – za železnicko mašinstvo osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima tehnologije gradnje, remonta i održavanja železnickih vozila, tehnicko-kolske službe, održavanja voznih sredstava, dijagnostike otkaza na dizelvucnim i elektrovucnim vozilima, putnickim i teretnim kolima, organizacije vuče vozova, vučnih proračuna i bezbednosti železnickog saobraćaja. Objedinjena teorijska nastava, specijalistička praksa i odbranjen specijalisticki rad omogućavaju da specijalista strukovni inženjer mašinstva – za železnicko mašinstvo može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina u železničkom mašinstvu.

 • Elektrotehnika u saobraćaju
  • Specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i racunarstva

   Steceno 66 ESPB bodova sa 9 položenih predmeta, od kojih su 6 obavezni, a 3 su izborna. Specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i racunarstva - u saobracaju osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima ugradnje, remonta, održavanja, dijagnostike otkaza i pouzdanosti rada telekomunikacionih, signalno - sigurnosnih i elektroenergetskih postrojenja i automatskog upravljanja ovim postrojenjima u železnickom saobraćaju, bezbednosti železnickog saobraćaja i tehno-ekonomskih analiza u saobraćaju, kao i za projektovanje baza podataka, održavanja, administriranja i upravljanja računarskim mrežama i računarskim tehnologijama. Objedinjena teorijska nastava, specijalisticka praksa i odbranjen specijalistički rad omogućavaju da specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i racunarstva - u saobraćaju može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu tehnoloških novina elektrotehnike i računarstva u saobraćaju.

 • Železničko građevinarstvo
  • Spacijalista strukovni inženjer građevinarstva

   Stečeno 66 ESPB bodova sa 9 položenih predmeta od kojih su 8 obavezni, a 1 je izborni. Specijalista strukovni inženjer građevinarstva – za železničko građevinarstvo, je osposobljen za samostalan rad na složenim poslovima projektovanja organizacije građenja i remonta pruga, planiranja redovnog i investicionog održavanja gornjeg i donjeg stroja pruga, organizacije radova i nadzor kod održavanja i sanacije trupa pruge i objekata, dijagnostike tehničkog stanja trupa pruge i objekata na pruzi, dijagnostike kvarova gornjeg stroja pruga. Objedinjena teorijska nastava sa specijalističkom praksom i specijalističkim radom omogućavaju da specijalista strukovni inženjer građevinarstva – za železnicko građevinarstvo može uspešno obavljati navedene poslove.

 • Komercijalno poslovanje železnice
  • Specijalista strukovni ekonomista

   Steceno 66 ESPB bodova sa 9 položenih predmeta, od kojih su 6 obavezni, a 3 su izborna. Specijalista strukovni ekonomista – za komercijalno poslovanje železnice osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima operativnog upravljanja u železničkom saobraćaju, tehnologije rada putničkih i robnih stanica, organizacije putničkog i teretnog saobraćaja, kombinovanog transporta i transportne logistike, finansijskog poslovanja saobraćajnih preduzeca sa specifičnim transportnim racunovodstvom i blagajnickim poslovanjem železnice i tehno - ekonomskih analiza u saobraćaju. Objedinjena teorijska nastava, specijalistička praksa i odbranjen specijalistički rad omogućavaju da specijalista strukovni ekonomista – za komercijalno poslovanje železnice može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu novih dostignuća u ovim oblastima.

 • Javni gradski i industrijski saobraćaj
  • Spacijalista strukovni inženjer saobraćaja

   Stečeno 66 ESPB bodova sa 9 položenih predmeta od kojih su 6 obavezni, a 3 su izborna. Specijalista strukovni inženjer saobraćaja – za tehnologiju javnog gradskog i industrijskog saobracaja osposobljen je za samostalan rad na složenim poslovima upravljanja, organizacije i bezbednosti u javnom gradskom i industrijskom saobraćaju, pravne regulative i ekologije u saobraćaju, održavanja motornih vozila, kombinovanog transporta i transportne logistike, proračuna i analize troškova u javnom gradskom i industrijskom saobraćaju i tehno - ekonomskih analiza u saobraćaju. Objedinjena teorijska nastava sa specijalističkom praksom i odbranjenim specijalističkim radom omogućavaju da specijalista strukovni inženjer saobraćaja - za tehnologiju javnog gradskog i industrijskog saobraćaja može uspešno obavljati navedene poslove i pratiti razvoj i primenu novina u ovim oblastima.

 • Zaštita životne sredine i energetska efikasnost
  • Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine i energetske efikasnosti

   Steceno 60 ESPB bodova sa 9 položenih predmeta, od kojih su 6 obavezni, a 3 su izborna. Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine i energetske efikasnosti - osposobljen je iz oblasti pravnih regulativa u ekologiji i saobrac´aju, ekologije motornih vozila, upravljanja i efikasnosti energetskih sistema, energetske efikasnosti u industriji, saobrac´aju i gradevinarstvu, iz oblasti projektovanja i održavanja sistema zaštite životne sredine, obnovljivih izvora energije i održivog razvoja, kao i iz informacionih sistema u saobrac´aju. Specijalista strukovni inženjer zaštite životne sredine i energetske efikasnosti osposobljavanjen je za ove veoma važne delatnosti kako za privredni razvoj naše zemlje, tako i za integrativne procese u oviru Evrope.

 

izrada sajtova