Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Tempus

Visoka železnicka škola strukovnih studija iz Beogradu je 27. maja 2015. godine organizovala u prostorijama škole PRVI STUDENTSKI SAJAM OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA U OKVIRU TEMPUS PROJEKTA “Establishing and capacity building of the Southern Serbian-Academy and the National Conference for Vocational Higher Education 517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR”.

Na Sajmu obrazovanja su kao izlagaci ucestvovali predstavnici visokih škola strukovnih studija, pre svega studenti i profesori. Pored Visoke železnicke škole strukovnih studija učestvovali su predstavnici:

Na Sajmu su kao posetioci ucestvovali brojni studenti, srednjoškolci završne godine Železničke tehničke škole iz Beograda, kao i njihovi profesori, predstavnici UniCredit banke, ali i brojni gosti, a sve u cilju promocije strukovnog obrazovanja, predstavljanja kompetencija diplomiranih studenata, radi njihovog bržeg zapošljavanja.

AGENDA - SAJAM OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA

SAJAM U MEDIJIMA - PRUGA

Prezentacije

PRVI STUDENTSKI SAJAM OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA - SLIKE