Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Akreditacija

Visoka železnička škola strukovnih studija uspešno je prošla postupak akreditacije oba nivoa studija sa sedam studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama i sedam studijskih programa na specijalističkim strukovnim studijama, kao i akreditaciju same ustanove.

Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove

Studijski programi

  • Osnovne strukovne studije
  • Master strukovne studije