Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Konkursi

Konkurs objavljen u listu Poslovi (NSZ) [07.02.2024.]

Odluke o raspisivanju konkursa - predavac

Odluke o raspisivanju konkursa - asistent


Konkurs objavljen u listu Poslovi (NSZ) [03.01.2024.]

Odluke o raspisivanju konkursa


Konkurs objavljen u listu Poslovi (NSZ) [28.12.2022.]

Odluka o raspisivanju konkursa


Konkurs objavljen u listu Poslovi (NSZ) [21.12.2022.]

Odluka o raspisivanju konkursa


Konkurs objavljen u listu Poslovi (NSZ) [31.08.2022.]

Odluka o raspisivanju konkursa


Konkurs za izbor u zvanja

Konkurs objavljen u listu Poslovi (NSZ) [05.01.2022.]


Konkurs objavljen u listu Poslovi (NSZ) [15.12.2021.]

Odluka o raspisivanju konkursa

Referati i izveštaji

Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor saradnika za oblast Ekonomske nauke, uze strucna oblast Ekonomija


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor saradnika za oblast Saobracajno inzenjerstvo, uze strucna oblast Eksploatacija zeleznica


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor saradnika za uze strucnu oblast Zeleznicki telekomunikacioni i signalno-sigurnosni sistemi i mreze


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor saradnika za oblast Ekonomske nauke, uze strucna oblast Ekonomija


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor saradnika za oblast Racunarske nauke, uze strucna oblast Informatika


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor saradnika za oblast Saobracajno inzenjerstvo, uze strucna oblast Saobracajnice, vozila i organizacija drumskog saobracaja

Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor saradnika za oblast Saobracajno inzenjerstvo, uze strucna oblast Inzenjerstvo zastite zivotne sredine u saobracaju


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor predavaca za oblast elektrotehnika i racunarstvo


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor predavaca za oblast masinsko inzenjerstvo


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor predavaca za oblast filoloske nauke


Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor u saradnicko zvanje saradink u nastavi za uze strucnu Elektrotehnicko i racunarsko inzenjerstvo - na osnovu konkursa od 28.12.2022.


Izvestaj o kandidatima prijavljenim za uzbor u nastavnicko zvanje predavac za oblast Saobracajno inzenjerstvo - na osnovu konkursa od 21.12.2022.

Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor u saradnicko zvanje saradink u nastavi za uze strucnu oblast Eksploatacija zeleznica, Organizacija prevoza, Logistika, Saobracajnice, vozila i organizacija drumskog saobracaja i Inzenjerstvo zastite zivotne sredine u saobracaju - na osnovu konkursa od 21.12.2022.

Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor u saradnicko zvanje saradink u nastavi za uze strucnu Elektrotehnicko i racunarsko inzenjerstvo - na osnovu konkursa od 21.12.2022.

Izvestaj o kandidatima prijavljenim na javni konkurs za izbor u saradnicko zvanje saradink u nastavi za uze strucnu Ekonomija, menadzment i marketing i organizacija prevoza - na osnovu konkursa od 21.12.2022.


Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje asistent - na osnovu konkursa od 31.08.2022.


Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje profesor strukovnih studija - na osnovu konkursa od 05.01.2022.

Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje visi predavac - na osnovu konkursa od 05.01.2022.

Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje asistent - na osnovu konkursa od 05.01.2022.


Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje saradnik u nastavi (oblast Saobracajnice, vozila i organizacija drumskog saobracaja) na osnovu konkursa od 15.12.2021.

Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje saradnik u nastavi (oblast Zastita na radu) na osnovu konkursa od 15.12.2021.

Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje saradnik u nastavi (oblast Ekonomske nauke) na osnovu konkursa od 15.12.2021.

Izveštaj o kandidatima prijavljenim za zvanje saradnik u nastavi (oblast Zeleznicki TK i SS sistemi i mreze) na osnovu konkursa od 15.12.2021.