Kotizacija

Kotizacija za I konferenciju se neće plaćati.