Odbori

Programski odbor:

 1. Prof. dr Zoran Bundalo, direktor Visoke železničke škole strukovnih studija
 2. Меньшикова Светлана, исполняющая обязанности директора колледжа железничког тоанспорта (КЖТ)
 3. Lazar Mosurović, direktor Direkcije za železnički saobraćaj
 4. dr Miroljub Jeftić, direktor Infrastrukture železnice Srbije
 5. Тjутjуков Сергей-доктор наука, ведущий специалист фабрици "Уралтрансмаш", доцент
 6. Шчипанов Алексей, кандидат наука- главный конструктор фабрици "Уралтрансмаш"
 7. Андреев Александар, кандидат наука- начелник технологическог одсека фабрици "Уралтрансмаш"
 8. Панова Надежда, -старший ме тодист КЖТ
 9. Астионова Татьяна - методист КЖТ
 10. Dr Daniela Todorova, rektor VTU Todor Kableškov
 11. Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 12. Prof. dr Nebojša Bojović, dekan Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 13. Prof. dr Zoran Ćurguz, dekan Saobraćajnog fakultet u Doboju, Univerzitet Istočno Sarajevo
 14. Prof. dr Stojanče Nusev, dekan Tehničkog fakulteta Bitola
 15. Prof. dr Zdenka Popović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
 16. Jože Drenovac, Univ. dipl. org - direktor skolskog centra Kranj, Slovenia
 17. Mr Melita Rozman Dacar - direktor Slovenačkih železnica - Tovarni promet d.o.o.
 18. Jugoslav Jović, direktor Srbija voza
 19. Milutin Ignjatović, direktor Saobraćajnog instita CIP
 20. Zoran Iličić, direktor Željeznica Republike Srpske
 21. Tihomir Narić, direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine
 22. Zvonimir Viduka, direktor ALTPRO-a
 23. Ljubiša Ćurčić, izvršni direktor Železničke infrastrukture Crne Gore
 24. Nenad Babić, izvršni direktor Železničkog prevoza Crne Gore
 25. Muradif Grbović, izvršni direktor MonteCarga

Organizacioni odbor:

 1. Prof. dr Branislav Gavrilović
 2. mr Srđan Stojičić
 3. Marko Bursać
 4. Milan Milosavljević
 5. Goran Tričković
 6. Dušan Vujović