Važni datumi

Aktivnost Datum
Slanje apstrakta 15.10.2019.
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 31.10.2019.
Slanje kompletnog rada 15.11.2019.
Obaveštenje o recenziji i prihvatanju rada 25.11.2019.
Konačan program rada 30.11.2019.
Početak konferencije 12. i 13.12.2019.