Važni datumi

Aktivnost Datum
Slanje apstrakta 30.09.2019.
Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 10.10.2019.
Slanje kompletnog rada 31.10.2019.
Obaveštenje o recenziji i prihvatanju rada 22.11.2019.
Konačan program rada 30.11.2019.
Početak konferencije 12. i 13.12.2019.