Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginObaveštenja

Raspored - Tehničko crtanje primenom računara

Raspored grupa za laboratorijske vežbe iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2018-02-20 08:23:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza (test 1 ili test 2) iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se u sredu 21.02.2018. godine u 14 časova.

2018-02-14 12:17:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Dan državnosti

Obaveštenje - Dan državnosti ovde

2018-02-14 10:45:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Inženjerska matematika 1 - Rezultati ispita

Inženjerska matematika 1 - Rezultati ispita ovde

2018-02-12 14:56:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Motorna vozila

Rezultati ispita iz predmeta Motorna vozila - ovde

2018-02-12 14:26:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2018-02-12 11:11:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela ovde

2018-02-12 08:33:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita ovde

2018-02-10 18:14:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2018-02-09 15:23:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 3 ovde

2018-02-08 14:27:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Energetski procesi i okruženje

Rezultati ispita iz predmeta Energetski procesi i okruženje - ovde

2018-02-07 13:41:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sakupljanje i reciklaža otpada

Rezultati ispita iz predmeta Sakupljanje i reciklaža otpada - ovde

2018-02-06 13:58:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati ispit iz predmeta TK i SS uređaji 1 - ovde

2018-02-05 20:03:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - ovde

2018-02-05 12:15:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - rezultati ispita ovde

2018-02-03 00:01:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika, Osnovi računarske tehnike

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Osnovi računarske tehnike - ovde

2018-02-01 11:42:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju, Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Rezultati ispita iz predmeta Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju i Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2018-02-01 11:40:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na eko sistem

Rezultati ispita iz predmeta Uticaj saobraćaja na eko sistem - ovde

2018-01-31 14:46:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2018-01-31 14:45:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova ovde

2018-01-31 14:36:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza 2

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza 2 biće održano 01.02.2018. godine u 11 časova u učionici 95.

2018-01-30 20:10:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza - rezultati testa, rezultati kolokvijuma

2018-01-30 19:49:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Biljana Matić

Rezultati ispita dr Biljana Matić - ovde

2018-01-30 12:40:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa i kolokvijuma - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati testa i kolokvijuma - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela ovde

2018-01-29 18:57:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati ispita iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2018-01-29 07:51:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Promena termina ispita

Polaganje ispita iz predmeta Praktična nastava 1, Praktična nastava 2 i Stručna praksa za studijski program Elektrotehnika u saobraćaju održaće se u ponedeljak 29.01.2018. godine od 14 časova.

2018-01-26 17:41:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Polaganje predispitnih obaveza (kolokvijum, seminarski) iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama biće organizovano 29.01.2018. godine sa početkom u 10 časova, kabinet 94a.

2018-01-26 12:46:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Upisivanje predispitnih obaveza - 31.01.2018. od 09.00 do 11.00, kabinet 79a (internet sala)

2018-01-26 11:09:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2018-01-26 08:48:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 1 - Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza (testovi) iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 održaće se u utorak 30.01.2018. godine u 11 časova.
Dodatne konsultacije i odbrana seminarskih radova iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 kod saradnika Milivoja Vukovića mogu se obaviti u sledećim terminima:
- 29. januara 2018. godine,
- 30. januara 2018. godine,
- 02. februara 2018. godine,
- 05. februara 2018. godine i
- 07. februara 2018. godine
sa početkom u 16:30 časova

2018-01-24 19:12:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati predispitnih obaveza

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2018-01-23 17:52:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić - ovde

2018-01-23 12:59:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Mehanika i otpornost materijala biće organizovano u petak 26.01.2018. u 09.00h, kabinet 94

2018-01-22 12:15:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2018-01-22 08:36:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Biljana Matić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza kod dr Biljane Matić - ovde

2018-01-19 15:27:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Termini polaganja predispitnih obaveza - ovde
Termini upisa predispitnih obaveza - ovde

2018-01-19 15:14:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2018-01-19 14:47:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1 ovde

2018-01-18 13:35:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 05.02.2018. godine do 21.02.2018. godine.

2018-01-17 10:25:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Matematika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste i Inženjerska matematika 2 održaće se 26.01.2018. godine od 9 časova u amfiteatru škole.
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1 održaće se 09.02.2018. godine od 9 časova u amfiteatru škole.

2018-01-17 10:17:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2018-01-17 10:09:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta ovde
Ponovno polaganje testova održaće se u sredu 31.01.2018. godine u 11 časova.

2018-01-17 10:07:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 ovde

2018-01-16 18:44:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Biljana Matić - ovde

2018-01-16 16:10:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza 2

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza 2 održaće se u sredu 17.01.2018. godine u 8:20 časova.

2018-01-16 08:32:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine biće održano 22.01.2018. godine sa početkom u 10 časova, učionica 94

2018-01-15 12:46:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Sandra Kasalica

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice 1 i Transportne i komercijalne osobine robe održaće se u sredu 17.01.2018. godine u 12 časova i u petak 19.01.2018. godine u 14 časova.

2018-01-15 11:57:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje popravnog testa (MS Worda) biće organizovano 16.01.2018. godine sa početkom 16:00 časova
Polaganje popravnog testa (MS Excel) biće organizovano 17.01.2018. godine sa početkom 15:00 časova
Polaganje popravnog testa (brojni sistemi) biće organizovano 17.01.2018. godine sa početkom 16:00 časova

2018-01-13 19:52:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

Potpisi za overu semestra:
- 18.1.2018. u terminu predavanja: Nove računarske tehnologije, Uvod u statistiku
- 19.1.2018. u terminu predavanja: Računarstvo i informatika

2018-01-13 19:48:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
Dodatni termin za polaganje kolokvijuma i testa iz predmeta Železnički TK i SS uređaja 1 je utorak 16.01.2018. u 10 časova (učionica 93a).

2018-01-12 21:00:11

-- -- -- -- -- -- -- --