Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2020. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-01-22 13:47:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Menadžment prodaje

Pomera se termin održavanja testa iz Menadžmenta prodaje sa 11h na 9h, dok se predaja i odbrana seminarskih radova otkazuje za 29.01.2021. god u 10h.

2021-01-21 16:22:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2021-01-21 16:21:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektrotehnički materijali

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektrotehnički materijali - ovde

2021-01-21 11:05:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektronika 2 - ovde

2021-01-21 11:04:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2021-01-21 11:01:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistemi kontrole vozova (ETCS)

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistemi kontrole vozova (ETCS) - ovde

2021-01-21 10:57:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2021-01-21 10:55:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Branislav Gavrilović

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Branislav Gavrilović - ovde

2021-01-19 21:25:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta koje predaje prof. Zoran Bundalo za studente prethodnih generacija osnovnih i master strukovih studija odrzaće se u petak 22.01.2021. godine od 9h i u ponedeljak 25.01.2021. godine od 10h.

2021-01-19 21:09:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak (22.01.2021.) u 9 časova i ponedeljak (25.01.2021.) sa početkom u 9 časova

2021-01-19 13:26:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta - ovde

2021-01-19 13:17:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2021-01-19 10:36:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2021-01-19 10:34:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Električna merenja

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Električna merenja biće organizovano u petak 22.01. u 10h i ponedeljak 25.01.2021. godine u 12h

2021-01-18 12:30:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnologija železničkog saobraćaja

Test iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja održaće se u sredu 20. 01. 2021. godine u 9 časova

2021-01-18 11:53:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta koje predaje dr Zoran Bundalo za studente prethodnih generacija osnovnih i master strukovnih studija održaće se 22.01.2021. godine od 10h i u ponedeljak 25.01.2021. godine u 10h

2021-01-18 11:52:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Popravni test iz predmeta Železničke pruge biće održan u četvrtak, 21.01.2021. godine u 12:30 časova u učionici 94

2021-01-18 08:54:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Vuča vozova - ovde

2021-01-17 14:00:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

-Polaganje kolokvijuma iz Organizacije prevoza robe železnicom 1 održaće se 21.01.2020. godine s početkom u 10 i 45h u učionici 95
- Polaganje kolokvijuma iz Železničkih tarifa 1 održaće se 22.01.2020.godine s početkom u 9h u učionici 95
- Polaganje testa iz Menadžmenta prodaje održaće se 22.01.2020. godine s početkom u 11h u učionici 95
- Predaja seminarskih radova iz Menadžmenta prodaje (takođe i odbrana) održaće se 22.01.2021. godine od 11h, takođe i predaja seminarskih radova iz Praktične nastave održaće se u istom terminu

2021-01-15 13:52:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Web programiranje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Web programiranje biće organizovano 19.01.2021. sa početkom u 10:45

2021-01-14 14:54:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Motorna vozila

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Motorna vozila - ovde

2021-01-14 14:12:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić - utorak 19.01.2021. u 12h, učionica 93

2021-01-14 14:10:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnička fizika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehnička fizika - ovde

2021-01-14 14:07:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Branislav Gavrilović

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Eksploatacija vučnih vozila 1, Stabilna postrojenja električne vuče i Električne mašine i pogoni - ovde

2021-01-14 14:06:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Savremene tehnologije robnog transporta

Popravni kolokvijum iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta za studente koji slušaju predmet u tekućem semestru održaće se 18.01.2021. godine od 10:45

2021-01-14 14:00:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi saobraćaja i transporta - ovde

2021-01-12 15:22:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika održaće se u ponedeljak (18.01.2021.) sa početkom u 9 časova

2021-01-12 13:44:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča vozova

Test iz predmeta Vuča vozova biće održan u petak (15.01.2021.) u 11 časova

2021-01-13 15:05:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) - ovde

2021-01-11 13:22:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2021-01-11 13:20:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje testa 2 iz premdeta Osnove saobraćaja i transporta održače se u utorak (12.01.2021.) sa početkom u 10:45

2021-01-08 11:03:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati polaganja testa iz predmeta Inženjerska matematika / Primenjena matematika za ekonomiste

Rezultati polaganja testa iz predmeta Inženjerska matematika / Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2020-12-30 19:06:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Menadžment prodaje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment prodaje - ovde

2020-12-30 17:48:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenj - dr Sanja Jevtić

Termin za kolokvijum iz predmeta ETCS je ponedeljak 11.01.2021. u 9h, učionica 93. U ovom terminu moguće je polagati i ostale predispitne obaveze iz svih predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić

2020-12-30 17:45:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2020-12-27 19:48:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2020-12-26 00:14:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge - ovde

2020-12-26 00:10:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Obaveštenje o radu - ovde

2020-12-25 08:30:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2020-12-25 08:27:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2020-12-24 12:04:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnovi saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnovi saobraćaja i transporta - ovde

2020-12-22 21:50:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano 28.12.2020. u 10 časova, učionica 94a

2020-12-22 13:01:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2020-12-22 09:37:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Menadžment prodaje

Polaganje testa iz predmeta Menadžment prodaje održaće se 25. 12. 2020. godine s početkom u 11h u učionici 95

2020-12-21 23:43:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se 25.12.2020.godine s početkom u 9h u učionici 95

2020-12-21 23:42:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 24.12.2020. godine s početkom u 10 i 45h u učionici 95

2020-12-21 23:42:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Menadžment prodaje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment prodaje - ovde

2020-12-21 23:39:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2020-12-21 23:37:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-12-21 13:14:35

-- -- -- -- -- -- -- --