Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2020. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Rezultati - Eksploatacija železnica

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2020-06-02 17:55:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2020-06-02 12:19:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Metodologija, Javni gradski putnički prevoz

Rezultati ispita - Metodologija, Javni gradski putnički prevoz ovde

2020-06-02 11:39:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Polaganje testa 1 iz predmeta Engleski jezik 1 biće organizovano 11. juna u 12.30 časova

2020-06-01 20:13:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Marija Vukšić Popović

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži mr Marija Vukšić Popović: 02.06 u 10h; 03.06. u 10h; 05.06. u 10h; 08.06. u 10h; 12.06. u 10h i 16.06. u 10h

2020-05-29 12:32:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Biljana Matić

Rezultati ispita - dr Biljana Matić ovde

2020-05-28 14:36:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2020-05-28 12:34:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Predispitne obaveze iz predmeta Osnove elektrotehnike i Stabilna postrojenja električne vuče (pored 29.05.2020.) održaće se u utorak 02.06.2020. godine u 12 časova, petak 05.06.2020. godine u 12 časova i petak 12.06.2020. godine u 12 časove. U navedenim terinima može se polagati samo jedna predispitna obaveza.

2020-05-28 10:58:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2020-05-26 12:57:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić: 01.06 u 10h; 03.06. u 10h; 10.06. u 10h i 12.06. u 10h

2020-05-26 11:31:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Kolokvijum 1 iz predmeta Osnove elektrotehnike i Stabilna postrojenja električne vuče održaće se u petak 29.05.2020. godine u 12 časova.

2020-05-25 12:10:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 ovde

2020-05-25 12:03:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1 od 22.05.2020. ovde

2020-05-25 12:00:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta od 22.05.2020. godine ovde

2020-05-22 13:35:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-05-22 12:17:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika ovde

2020-05-21 17:10:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2020-05-21 13:43:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 i Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 i Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-05-20 13:54:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-05-20 13:04:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnička fizika

Studenti koji nisu odradili sve laboratorijske vežbe iz tehničke fizike mogu da rade iste u četvrtak 21.05.2020. godine u 10 i 13 časova. Studenti koji ne mogu da se pojave u zakazanim terminima potrebno je da se jave predmetnom asistentu mr Dušku Tešanoviću na mejl tesanovic.dusko@yahoo.com radi daljeg dogovora.

2020-05-20 12:53:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Raspored popravnih predispitnih obaveza za predmete iz zimskog semestra sa osnovnih i master strukovnih studija ovde

2020-05-18 13:26:46

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Škola će početi sa redovnim radom u ponedeljak, 18.05.2020. godine. Radno vreme škole biće od 07:30 do 15:30 časova. Svi zaposleni i studenti dužni su da se pridržavaju mera bezbednosti i prilikom dolaska u školu nose zaštitne rukavice i maske. Studentima se preporučuje da se pre dolaska u školu najave predmetnim nastavnicima putem mejla u vezi sa konsultacijama i polaganjem predispitnih obaveza. Prijava ispita za aprilski ispitni rok obaviće se od 19.05. do 22.05.2020. godine.

2020-05-18 12:23:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Studenti koji su u studentskom domu a žele da prijave ispite za Aprilski ispitni rok mogu da se jave na milica20pavlovic@gmail.com radi podizanja potrebnih uverenja za regulisanje studentskog doma

2020-05-11 11:29:54

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Planiran početak rada Škole je 18.05.2020. ukoliko se do tada obavi dezinfekcija prostorija. U periodu od 18.05.2020. neće biti izvođenja nastave. Planirano je održavanje predispitnih obaveza i održavanje Aprilskog ispitnog roka. Odbrana diplomskih, završnih i specijalističkih radova biće organizovana prema dogovoru sa kandidatima, mentorima i stručnim službama škole.
Konačan datum početka rada nakon obavljene dezinfekcije prostorija biće objavljen na sajtu škole, kao i informacije o predispitnim obavezama, prijavi ispita i održavanju Aprilskog ispitnog roka.

2020-05-11 11:12:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Snežana Bešić

Studenti 3 godine, smera - Komercijalno poslovanje železnicom, koji nisu preuzeli temu i materijal za izradu seminarskog rad da se jave na mejl i
studenti 2 godine, smera - Komercijalno poslovanje železnicom i Železnički saobraćaj, koji nisu preuzeli temu i obrazac za seminarski rad da se jave na mejl.

2020-04-28 18:57:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija prevoza robe železnicom 2, Vuča i šinski saobraćajni sistemi, Simulacije u saobraćaju

Svi studenti koji slušaju predmete Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija prevoza robe železnicom 2, Vuča i šinski saobraćajni sistemi, Simulacije u saobraćaju potrebno je da se jave mejlom dr Zorici Milanović (sa naznakom koji predmet slušaju) zbog organizacije on line nastave.

2020-04-08 13:46:44

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Obaveštenje za studente - ovde
Obaveštenje za nastavno osoblje - ovde

2020-03-17 10:53:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rešenje o radu Škole za vreme trajanja vanrednog stanja

Rešenje o radu Škole za vreme trajanja vanrednog stanja - ovde

2020-03-17 10:45:14

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Svi studenti Visoke železničke škole strukovnih studija mogu kontaktirati predmetne nastavnika putem elektronske pošte u vezi nastavka obavljanja nastave elektronskim putem.
Adrese elektronske pošte nastavnika dostupne su ovde

2020-03-16 12:27:46

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVŠETENJE

U skladu sa odlukom o uvođenjem vanrednog stanja i zatvaranjem svih obrazovnih institucija, nastava se obustavlja daljnjeg. Nastava će se u narednom periodu obavljati na daljinu. O detaljima odvijanja nastave na daljinu biće objavljene dodatne informacije.

2020-03-15 21:31:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Telekomunikacioni sistemi 2

Termin prvog kolokvijuma iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 (osnovne strukovne studije) je utorak 18.03.2020 u 13:55, učionica 93a

2020-03-13 21:16:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - GIS

Prvi test iz predmeta GIS održaće se 26. marta 2020. godine u 10.10 sati u kabinetu 93A

2020-03-12 13:32:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ovde

2020-03-12 13:30:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Master strukovne studije

- Nastava u letnjem semestru za studente master strukovnih studija počinje u petak 13.03.2020. godine prema rasporedu časova.
- Overa zimskog semestra za studente master strukovnih studija obaviće se u periodu od 13.3.2020. godine do 27.03.2020. godine. Studenti su u obavezi da imaju sve potpise predmetnih nastavnika za predmete koje su slušali u zimskom semestru i da popune anketni upitnik za zimski semestar.

2020-03-11 13:51:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Rezultati ispita iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) - ovde

2020-03-10 15:46:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Test 1 iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 24.03.2020. godine u 10:10 časova u amfiteatru škole.

2020-03-10 10:01:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarske simulacije

Rezultati ispita iz predmeta Računarske simulacije - ovde

2020-03-06 15:42:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Operaciona istraživanja u saobraćaju

Ispit iz predmeta Operaciona istraživanja u saobraćaju planiran za 06.03.2020. u 16 časova biće održan u 06.03.2020. u 17 časova

2020-03-05 13:28:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predavanja i konsultacije iz Engleskog jezika predvidjena za 4.mart, nece biti odrzana

2020-03-04 08:53:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2020-03-03 15:44:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Termin za nadoknade časova planiranih za 28.02.2020 iz predmeta Baze podataka je sreda (04.02.2020.) od 11 časova

2020-03-01 13:45:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) na master strukovnim studijama je ponedeljak 02.03.2020. u 13:25.

2020-02-28 22:44:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Časovi predavanja iz predmeta Baze podataka planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin nadoknade biće objavljen naknadno

2020-02-27 14:45:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Časovi vežbi iz predmeta Računarske mreže i Mikroprocesorski sistemi planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin za nadoknadu je sreda (04.02.2020.) od 11 časova
Časovi vežbi iz predmeta Baze podataka planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin za nadoknadu je sreda (04.02.2020.) od 9 časova

2020-02-27 13:30:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2020-02-27 13:07:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu - ovde

2020-02-20 14:26:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispit iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) održaće se 09.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-18 13:18:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispiti iz predmeta koje predaje profesor dr Biljana Matić održaće se u sledećim terminima:
- Proračun i analiza troškova transporta 10.03.2020. godine u 16 časova,
- Evropska regulativa u saobraćaju i transportu 11.03.2020. godine u 16 časova,
- Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje 12.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-13 09:36:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije ovde

2020-02-10 13:04:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2020-02-10 13:02:44

-- -- -- -- -- -- -- --