Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginObaveštenja

JEDINSTVENE RANG LISTE ZA UPIS U DRUGU I TRECU GODINU STUDIJA

Rang liste:
Druga godina ovde
Treca godina: ovde

2016-10-24 12:43:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnovi informatičkih tehnologija

Polaganje testa 1 biće održano 25.10.2016. i 28.10.2016. godine u teminima predavanja.
Raspored dopunskih vežbi za studente iz radnog odnosa - ovde

2016-10-20 14:47:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Raspored konsultacija

Raspored konsultacija za zimski semestar školske 2016/2017. godine - ovde
ili STUDIJE / Raspored konsultacija

2016-10-19 20:23:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Javna nabavka

Poziv za podnošenje ponude za nabavku "Tehničke enciklopedije" - ovde

2016-10-17 15:54:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta:
Oragnizacija prevoza 1 - ovde
Oragnizacija prevoza 3 - ovde
Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2016-10-14 23:48:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2016-10-14 18:01:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati ispita iz predmeta:
Inženjerska matematika 1 - ovde
Inženjerska matematika 2 - ovde
Primenjena matematika za ekonomiste - ovde

2016-10-14 17:55:39

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVESTENJE

Casovi predavanja iz Eksploatacije zeleznica 1 planirani za cetvrtak 13.10.2016. nece biti odrzani.
Casovi predavanja iz Zeleznickih pruga i stanica 1 planirani za petak 14.10.2016. nece biti odrzani.
Casovi vezbi iz Tehnologije zeleznickog saobracaja planirani za petak 14.10.2016. nece biti odrzani.

2016-10-12 22:47:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 i 2

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 i 2 ovde

2016-10-12 22:30:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Transportna logistika ovde

2016-10-12 18:06:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza

Rezultati testova iz predmeta Organizacija prevoza 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2016-10-11 10:16:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost zeleznickog saobracaja

Rezultati ispita - Bezbednost zeleznickog saobracaja ovde

2016-10-10 19:07:09

-- -- -- -- -- -- -- --

OKTOBAR 2 - termin ispita

Polaganje svih ispita u vanrednom ispitnom roku Oktobar 2 obavice se u sredu 12.10.2016. godine od 9 casova u Amfiteatru Skole

2016-10-10 17:12:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta i Bezbednost i zastita u saobracaju

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta i Bezbednost i zastita u saobracaju ovde

2016-10-08 23:13:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2016-10-08 14:50:02

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVESTENJE - USLOVI STUDIRANJA I UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA

Osnovne strukovne studije ovde
Specijalisticke strukovne studije ovde

2016-10-07 14:38:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Obavestenje - Sistematski pregled

Obavestenje - Sistematski pregled ovde

2016-10-07 10:20:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 1 ovde

2016-10-07 10:11:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobracaju i Organizacija putnickog i teretnog saobracaja

Rezultati ispita - Tehnoekonomske analize u saobracaju i Organizacija putnickog i teretnog saobracaja ovde

2016-10-07 10:10:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2

Rezultati ispita - Eksploatacija zeleznica 2 ovde

2016-10-06 19:11:44

-- -- -- -- -- -- -- --