Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2018. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 20.02.2019. godine do 27.02.2019. godine.

2019-02-19 09:25:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita ovde

2019-02-13 09:35:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Inženjerska matematika 2 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2019-02-12 12:39:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - ovde

2019-02-12 12:21:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju

Nastava iz predmeta Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju planirana za sredu 13.02.2019. godine neće biti održana.

2019-02-12 10:23:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati ispita iz predmeta Električna merenja - ovde

2019-02-06 22:09:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju - ovde

2019-02-06 22:08:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2019-02-06 22:07:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultatu - Vuča vozova

Rezultatu ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2019-02-06 22:06:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Tehnologija železničkog saobraćaja - Rezultati ispita

Tehnologija železničkog saobraćaja - Rezultati ispita ovde

2019-02-06 16:50:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita ovde

2019-02-06 16:48:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati iz predmeta:
- Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
- Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde
- Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-02-04 12:44:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Upis poena u petak (08.02.2019.) od 10-12h u kabinetu 79 (internet sala)

2019-02-04 11:26:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Internet tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Internet tehnologije - ovde
Upis poena u petak (08.02.2019.) od 10-12h u kabinetu 79 (internet sala)

2019-02-04 11:25:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita

Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita ovde

2019-02-03 20:19:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacije prevoza 2 održaće se 05.02.2019. godine u 11 časova.

2019-02-01 16:14:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Praktična nastava 1, Praktična nastava 2, Stručna praksa

Rezultati polaganja ispita iz Praktične nastave 1, Praktične nastave 2 i Stručne prakse (Komercijalno poslovanje železnice) - ovde

2019-02-01 09:20:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita ovde

2019-01-31 15:01:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacije prevoza 2 održaće se 01.02.2019. godine u 11 časova.

2019-01-30 15:01:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Termini polaganja završnog ispita

Termini polaganja završnog ispita iz predmeta Računarstvo i informatika:
- studijski program Komercijalno poslovanje železnice, 31.01.2019. godine u 9 časova, kabinet 94a
- studijski programi Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, 31.01.2019. godine u 10 časova, kabinet 94a
- studijski program Javni gradski i industrijski saobraćaj, 31.01.2019. godine u 11 časova, kabinet 94a

2019-01-30 14:11:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-30 14:03:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Rezultati predispitnih obaveza

Računarstvo i informatika - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-30 10:46:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Raspored nastave za februar

Specijalističke strukovne studije - Raspored nastave za februar ovde

2019-01-29 15:48:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita - Mikroprocesorski sistemi ovde

2019-01-29 13:53:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1

Rezultati testa iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - ovde

2019-01-28 13:27:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - Rezultati predispitnih obaveza

Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-28 13:02:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2019-01-28 12:33:44

-- -- -- -- -- -- -- --

MATEMATIKA - Rezultati predispitnih obaveza

Rezultati predispitnih obaveza:
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Inženjerska matematika 2 ovde

2019-01-25 15:29:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se u utorak 29.01.2019. godine u 16 časova u učionici 93.

2019-01-25 13:00:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati iz predmeta:
Železnički TK i SS uređaji - ovde
Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-01-25 12:24:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine

Usmeni deo ispita iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine održaće se 30.01.2019. u 10h, učionica 93a

2019-01-25 12:16:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2019-01-25 11:05:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polagnja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2019-01-25 11:04:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2019-01-25 11:03:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-01-25 11:01:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-01-25 10:59:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-01-24 14:29:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Vesne Pavelkić - ovde

2019-01-23 15:05:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2019-01-22 13:21:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-01-21 15:02:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić - sreda 23.01.2019. 10:30h, učionica 93, i petak 25.1.2019. 10:30h, učionica 94

2019-01-21 14:58:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Seobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati predispitnih obaveza

Seobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-01-21 12:36:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-01-18 18:13:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-01-18 18:12:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Saobraćajno transportno pravo - Obaveštenje

Završni ispit iz predmeta Saobraćajno transportno pravo mogu da polažu studenti koji su na predispitnim obavezama ostvarili 30 i više poena.

2019-01-18 15:44:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke tarife 1 - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se 22.01.2019. godine u 11 časova.

2019-01-18 15:40:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Internet tehnologije

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Internet tehnologije - ovde

2019-01-18 14:02:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-01-18 14:01:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza (test 1 ili test 2) održaće se 23.01.2019. godine od 9:00 časova u amfiteatru.

2019-01-18 12:26:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje popravnog testa (MS Excel) biće otganizovano 22.01.2019. sa početkom u 14h, kabinet 94a
Polaganje popravnih testova (Brojni sistemi, MS Word, MS Excel) biće organizovano 29.01.2019. sa početkom u 17h, kab 94a

2019-01-18 11:44:02

-- -- -- -- -- -- -- --

 • Upis - Prijava potencijalnih kandidata - ovde

  Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju OMOGUĆEN je upis na osnovne strukovne studije.

 • Važni datumi:

  Prijavljivanje kandidata:
  16, 17. i 18. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  19. oktobar 2018. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Jedinstvene rang liste:
  22. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  24. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  25. i 26. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •