Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2018. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Rezultati - Električna merenja

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Električna merenja - ovde

2018-12-14 21:33:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektrotehnički materijali

Rezultati polaganja kolokvijuma iz predmeta Elektrotehnički materijali - ovde

2018-12-14 21:32:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Drugi kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji održaće se u sredu, 19.12.2018. sa početkom u 10:10, učionica 94a

2018-12-14 21:29:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 1

Drugi kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 održaće se u sredu, 19.12.2018. sa početkom u 12:40, učionica 93a

2018-12-14 21:28:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2018-12-12 11:35:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Kolokvijum iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se 27.12.2018 u 10 časova u amfiteatru. Kolokvijum se radi u radnim sveskama koje mogu da se kupe u studentskoj službi.

2018-12-12 11:22:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Popravni kolokvijumi iz predmeta Železnički TK i SS uređaji i Telekomunikacioni sistemi 1 biće održani u petak 15.12.2018. u 12h, učionica 93.

2018-12-12 10:09:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa ovde

2018-12-12 09:21:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Promena termina vežbi

Časovi vežbi iz predmeta Računarstvo i informatika planirani za petak 14.12.2018. godine od 11:50 časova održaće se u četvrtak 13.12.2018. godine od 11:50 časova u kabinetu 94a.

2018-12-11 12:46:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati popravnog testa - Železničke pruge

Rezultati popravnog testa - Železničke pruge ovde

2018-12-09 00:30:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-12-07 14:32:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Popravni test 1

Popravni test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u sledećim terminima:
- ponedeljak 10.12.2018. godine, amfiteatar, u 8:20 časova, studijski program Komercijalno poslovanje železnice,
- utorak 11.12.2018. godine, amfiteatar, u 11:50 časova, studijski program Železnički saobraćaj,
- utorak 11.12.2018. godine, učionica 93, u 14:45 časova, studijski programi Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Javni gradski i industrijski saobraćaj.

2018-12-06 14:08:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u Centru kontrole prihoda i Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije u prostorijama bivše glavne železničke stanice Beograd 10.12.2018. godine sa početkom u 11časova.

2018-12-06 14:06:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Motorna vozila

Polaganje testa iz predmeta Motorna vozila biće organizovano 17.12.2018. u 14h

2018-12-05 14:50:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Kinematika i Dinamika

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Kinematika i Dinamika biće organizovano 12.12.2018. u 10h

2018-12-05 14:49:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Mehanika i otpornost materijala biće organizovano 18.12.2018. u 11h

2018-12-05 14:49:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Studenti starijih generacija koji nisu polozili Test iz Engleskoj jezika 1 kod profesorke Blage Delic, mogu polagati 13. decembra u 13.30 u ucionici 96. Polaganje Kolokvijuma bice naknadno zakazano. Doneti indeks.

2018-12-05 14:09:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza (test - MS Word) obaviće se u periodu od 04-07.12.2018. u terminu grupa za vežbe.

2018-12-03 14:22:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-12-03 12:05:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Prva godina

Konačna rang lista - Prva godina ovde

2018-12-03 10:11:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa ovde

2018-12-02 13:50:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u železničkoj stanici Beograd centar - Prokop, 03.12.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-30 14:42:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2018-11-30 14:39:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Konsultacije i nastava iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja kod dr Sanje Jevtić planirani za petak 30.11.2018. godine neće biti održani.

2018-11-29 15:06:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 30.11.2018. u terminu predavanja.

2018-11-29 12:00:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na ekosistem

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Uticaj saobraćaja na ekosistem - ovde

2018-11-29 11:59:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski

Popravni Test iz Engleskog zakazan je za 13. decembar u 13.00 u ucionici 96. Na test doneti indeks.

2018-11-29 07:36:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Popravni test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u utorak 4.12.2018. godine u 12:40 časova u učionici 94.

2018-11-28 12:49:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testa - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2018-11-28 11:10:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice - ovde

2018-11-27 11:54:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa ovde

2018-11-25 12:47:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u Topčideru u garaži plavog voza 26.11.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-23 15:17:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Test

Test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u sledećim terminima:
- ponedeljak 26.11.2018. godine, amfiteatar, u 8:20 časova, studijski program Komercijalno poslovanje železnice,
- utorak 27.11.2018. godine, amfiteatar, u 11:50 časova, studijski program Železnički saobraćaj,
- utorak 27.11.2018. godine, učionica 93, u 14:45 časova, studijski programi Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Javni gradski i industrijski saobraćaj.

2018-11-23 11:53:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Raspodela mesta u studentskim domovima

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se dana 27.11.2018. godine
- za muškarce u 13:30 časova u učionici 95,
- za devojke u 14:00 časova u učionici 95.

2018-11-23 11:44:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Zagađivanje i kontrola životne i radne sredine

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola životne i radne sredine biće organizovano 23.11.2018. u kabinetu 93

2018-11-21 14:26:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Računarstvo i informatika - ovde

2018-11-19 09:44:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u prostorijama bivše glavne železničke stanice Beograd 19.11.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-16 14:21:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2018-11-16 14:05:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Početak nastave

Početak nastave na specijalističkim strukovnim studijama planiran je za petak 23.11.2018. godine u 14 časova. Održaće se nastava iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela. Studenti, takođe popunjavaju Prijavni list za izborne predmete u zimskom i letnjem semestru.

2018-11-16 13:21:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Matematika

Rezultati testa:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2018-11-16 13:15:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2018-11-14 15:22:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-11-14 15:21:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 16.11.2018. u terminu predavanja

2018-11-14 14:43:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski

Rezultati testa i upis poena u indeks biće organizovan 15.11.2018. godine u 13:30 u učionici 96

2018-11-14 14:06:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje za polaganje predispitnih obaveza na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2018-11-14 12:34:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Saobraćajno transportno pravo

Nastava iz predmeta Saobraćajno transportno pravo planirana za 30.11.2018. godine održaće se 15.11.2018. godine od 16 časova.

2018-11-13 10:31:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se 23.11.2018. godine u 14 časova.

2018-11-09 18:21:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Test - Geotehnika

Test 1 iz Geotehnike održaće se 15.11.2018. u 12 sati u kabinetu 71.

2018-11-08 13:06:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Polaganje I kolokvijuma iz predmeta Železnički TK i SS uređaji biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 94a u 10:10

2018-11-08 07:48:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 1

Polaganje I kolokvijma iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 93a u 12:40

2018-11-08 07:46:54

-- -- -- -- -- -- -- --

 • Upis - Prijava potencijalnih kandidata - ovde

  Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju OMOGUĆEN je upis na osnovne strukovne studije.

 • Važni datumi:

  Prijavljivanje kandidata:
  16, 17. i 18. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  19. oktobar 2018. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Jedinstvene rang liste:
  22. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  24. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  25. i 26. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •