Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2019. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Obaveštenje studentima osnovnih strukovnih studija

Predaja dokumenata za upis u drugu i treću godinu studija (molba, zahtev za rangiranje, prijavni list i indeks) vršiće se do ponedeljka 21.10.2019. godine. Studenti koji do tada ne podnesu zahtev za upis neće biti rangirani na listi za upis naredne godine studija.
Obaveštenje o uslovima studiranja na osnovnim strukovnim studijama u školskoj 2019/2020 godini ovde

2019-10-15 18:39:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Primenjena matematika za ekonomiste

Predavanja iz predmeta Primenjena matematika za ekonomiste planirana za 22.10.2019. u 9:10 biće održana istog dana od 13:30 časova.

2019-10-15 13:02:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati ispita - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja ovde

2019-10-14 12:43:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-10-14 12:39:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Konačna lista redosleda primljenih kandidata u prvu godinu studija na master strukovne studije (I upisni rok) - ovde

2019-10-14 11:59:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi - ovde

2019-10-14 08:15:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita - dr Zorica Milanović - ovde

2019-10-11 15:48:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 i 2

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 i 2 ovde

2019-10-11 13:00:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita - Tehničko crtanje primenom računara ovde

2019-10-11 12:54:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Ekologija i Tehnički sistemi zaštite životne i radne sredine - ovde

2019-10-11 12:47:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Drugi termin za polaganje ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 za septembarski, oktobarski i oktobar2 ispitni rok održaće se u utorak 15.10.2019. godine u 12 časova.
Ukoliko neko od studenata ne položi ispit u drugom terminu, može naknadno prijaviti ispit za treći termin u ispitnom roku oktobar2 (ako nema prijavljen neki drugi ispit) koji će se održati 18.10.2019. godine u 11 časova.

2019-10-11 12:01:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Polaganje ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 za ispitne rokove septembar, oktobar i oktobar 2 održaće se u petak 11.10.2019. godine u 9h.

2019-10-10 12:30:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Ispravka liste redosleda primljenih kandidata u prvu godinu studija na master strukovne studije (I upisni rok) - ovde

2019-10-09 19:38:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Oktobar 2

Svi ispiti u ispitnom roku Oktobar 2 održaće se u petak 11.10.2019. u 9:00 časova u učionici 95

2019-10-08 17:43:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Predispitne obaveze iz Inženjerske matematike 1, Inženjerske matematike 2 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se u sredu 09.10.2019. godine od 9 časova, kabinet 93.

2019-10-08 11:40:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis [master strukovne studije]

Lista redosleda primljenih kandidata u prvu godinu studija na master strukovne studije (I upisni rok) - ovde

2019-10-08 11:12:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2019-10-04 13:45:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2019-10-04 13:09:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1, Železničke stanice i Železničke pruge i stanice 2 - ovde

2019-10-04 12:16:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2019-10-03 09:50:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati - dr Dragica Jovanović - ovde

2019-10-03 09:48:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 2 i 3 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 2 i 3 - Rezultati ispita ovde

2019-10-02 14:27:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija i tehnologija drugmskog saobraćaja, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija i tehnologija drugmskog saobraćaja i Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora - ovde

2019-10-02 11:51:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati - dr Sanja Jevtić - ovde

2019-10-01 13:16:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2019-10-01 12:35:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu studija (III upisni rok) - ovde

2019-10-01 11:45:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportna logistika, Transportna logistika 2 i Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Transportna logistika, Transportna logistika 2 i Bezbednost železničkog saobraćaja - ovde

2019-09-27 12:08:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati - Matematika - ovde

2019-09-26 15:06:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Početak nastave

Nastava na za I, II i III godinu osnovnih strukovnih studija počinje u utorak (01.10.2019.) prema objavljenom rasporedu
Časovi vežbi za studente I godine počinju od 07.10.2019. prema rasporedu.

2019-09-26 15:03:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2019-09-26 08:09:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati predispitnih obaveza - dr Sanja Jevtić - ovde

2019-09-24 20:59:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita - Organizacija prevoza robe železnicom 2 ovde

2019-09-24 14:37:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost saobraćaja - ovde

2019-09-24 13:13:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Budalo

Rezultati - dr Zoran Budalo - ovde

2019-09-24 13:12:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mehanika i otpornost materijala

Rezultati ispita iz predmeta Mehanika i otpornost materijala - ovde

2019-09-24 12:39:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja ovde

2019-09-24 12:33:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2019-09-23 13:19:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz Matematika - ovde

2019-09-20 13:06:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita

Ispit iz predmeta Železničke pruge/Železničke pruge i stanice 1 održaće se 03.10.2019. godine u 11 časova.
Ispit iz predmeta Železničke stanice/Železničke pruge i stanice 2 održaće se 03.10.2019. godine u 11 časova.

2019-09-20 11:54:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Železnički TK i SS uređaji

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-09-19 13:31:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Ispit iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom položila je:
- Suzana Krstović (31 poen)
Ostali studenti mogu da pogledaju svoje radove u četvrtak 19.09.2019. u periodu od 12.00 do 13.00

2019-09-18 21:00:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Razultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Razultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Planiranje saobraćajnih tokova i korišćenje prostora, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja ovde

2019-09-18 13:43:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-09-18 13:38:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Predispitne obaveze iz Inženjerske matematike 1, Inženjerske matematike 2 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se u sredu 20.09.2019. godine od 10 časova, kabinet 96.

2019-09-17 11:35:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama, Računarske tehnologije u saobraćaju i Web programiranje - ovde

2019-09-17 11:09:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave - Oktobar 2019

Neispravne ispitne prijave - Oktobar 2019 - ovde

2019-09-17 09:54:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Železničke pruge i stanice, Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge, Železničke pruge i stanice 1 i 2 i Transportne osobine robe održaće se u četvrtak 19. septembra 2019. godine u 9 časova, učionica 93

2019-09-17 09:52:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić u četvrtak 19.09. u 9h i u ponedeljak 23.09. u 9h.

2019-09-16 13:59:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati predispitnih obaveza - Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja ovde

2019-09-16 12:56:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2019-09-16 12:22:45

-- -- -- -- -- -- -- --

 • Železnicki transport u savremenom svetu

  I medunarodna konferencija.

 • Upis - Prijava potencijalnih kandidata - ovde

  Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju OMOGUĆEN je upis na osnovne strukovne studije.

  Važni datumi - III konkursni rok:

  Prijavljivanje kandidata:
  25, 26. i 27. septembar 2019. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  30. septembar 2019. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Jedinstvene rang liste:
  01. oktobar 2019. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  08. oktobar 2019. godine u 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  09, 10. i 11. oktobar 2019. godine od 08:00 do 14:00 časova

  KONKURS I BROJ SLOBODNIH MESTA

  KANDIDATI koji su polagali prijemni ispit iz predmeta: Matematika, Fizika ili Poslovna ekonomija na drugoj srodnoj visokoškolskoj ustanovi mogu konkurisati na slobodna mesta bez polaganja prijemnog ispita u Visokoj železničkoj školi strukovnih studija u II upisnom roku.

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Železničke zanimljivosti

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •