Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2020. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Rezultati - Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu - ovde

2020-02-20 14:26:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispit iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) održaće se 09.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-18 13:18:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispiti iz predmeta koje predaje profesor dr Biljana Matić održaće se u sledećim terminima:
- Proračun i analiza troškova transporta 10.03.2020. godine u 16 časova,
- Evropska regulativa u saobraćaju i transportu 11.03.2020. godine u 16 časova,
- Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje 12.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-13 09:36:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije ovde

2020-02-10 13:04:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2020-02-10 13:02:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Matematika

Rezultati ispita:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2020-02-07 21:46:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2020-02-07 08:12:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) u subotu 08.02.2020. u 14 h učionica 94

2020-02-05 16:43:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Master strukovne studije

Prijava ispita za studente master strukovnih studija obaviće se u periodu od 06.02.2020. godine do 12.02.2020. godine. Potrebno je izmiriti najmanje tri rate školarine kako bi ispitna prijava bila ispravna.

2020-02-05 14:33:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja ovde

2020-02-05 14:27:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2020-02-05 12:53:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2020-02-04 21:09:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati ispita iz predmeta Električna merenja - ovde

2020-02-04 21:08:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta:
- Transportne tehnologije ovde
- Metodologija istraživanja u saobraćaju ovde

2020-02-03 12:49:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-02-03 11:55:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza:
- Inženjerska matematika 1 i 2 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2020-01-31 16:23:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 04.02.2020. godine u 9:00 u amfiteatru

2020-01-31 13:03:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Železničke stanice

Rezultati ispita - Železničke stanice ovde

2020-01-31 12:38:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati kolokvijuma - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati kolokvijuma - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-01-30 14:11:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 3 - ovde

2020-01-29 12:28:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Vuča vozova

Rezultati testa - Vuča vozova ovde

2020-01-28 12:23:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-28 12:05:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz ovde

2020-01-28 12:02:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Pristupne i transportne mreže

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Pristupne i transportne mreže - ovde

2020-01-27 13:58:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati kolokvijuma - Transportne tehnologije

Rezultati kolokvijuma - Transportne tehnologije ovde

2020-01-27 10:18:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča vozova

Test iz predmeta Vuča vozova biće održan 28.1.2020. od 10h u ucionici 95. Polaganje testa je obavezna predispitna obaveza, odnosno uslov za izlazak na ispit. Materijal za pripremu testa možete da preuzmete na sledećem linku

2020-01-23 14:32:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 ovde

2020-01-23 13:12:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi ovde

2020-01-23 12:55:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita iz predmeta Internet tehnologije, Baze podataka, Web programiranje - ovde

2020-01-23 12:33:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-23 12:02:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza:
Telekomunikacioni sistemi 1
Železnički TK i SS uređaji
Evropski sistem kontrole vozova ETCS

2020-01-22 17:47:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-01-22 14:29:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija ovde

2020-01-22 14:26:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge održaće se u sredu, 29.01.2020. u 9 časova u učionici 96.

2020-01-22 09:56:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati testa iz predmeta Železničke pruge - ovde

2020-01-22 08:31:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Enlgleski jezik 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Enlgleski jezik 2 - ovde
Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 23.januara u 13.30.

2020-01-22 08:26:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-22 08:21:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-21 16:02:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 ovde

2020-01-21 16:00:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-20 12:01:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove statistike

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove statistike biće organizovano 20.01.2020. sa početkom u 10 časova i 21.01.2020. sa početkom u 16 časova.

2020-01-17 13:42:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano 20.01.2020. sa početkom u 10 časova i 21.01.2020. sa početkom u 16 časova.
Poneti indeks

2020-01-16 14:53:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se 21.01.2020. godine u 12 časova i 28.01.2020. godine u 9 časova.

2020-01-16 14:48:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 20.01.2020. godine u 13 časova i 29.01.2020. godine u 12 časova.

2020-01-16 14:46:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 2 - ovde
Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 21.januara u 17 casova.

2020-01-16 09:03:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Matematika

Polaganje predispitnih obaveza iz Primenjene matematike za ekonomiste, Inženjerske matematike 1 i 2 obaviće se 30.01.2020. godine u 13 časova u amfiteatru Škole

2020-01-15 14:17:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2020-01-15 14:15:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa 2 - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testa 2 - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-15 14:12:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić su:
ponedeljak 20.01.2020 u 9h
sreda 22.01.2020. u 12h

2020-01-15 09:44:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova ETCS

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova ETCS - ovde

2020-01-14 11:33:57

-- -- -- -- -- -- -- --