Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2021. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Jedinstvene rang liste

Jedinstvene rang liste za upis u
- drugu godinu studija
- treću godinu studija

2021-10-20 14:34:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Konkurs za upis na master strukovne studije

Konkurs za upis na master strukovne studije - ovde

2021-10-16 16:57:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Konkurs za upis na master strukovne studije

Konkurs za upis na master strukovne studije - ovde

2021-10-13 14:12:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati ispita iz predmeta Odabrana poglavlja iz bezbednosti saobraćaja, Tehnologija rada logističkih centara, Transportne tehnologije, Savremene tehnologije robnog transporta i Tehno-ekonomske analize u saobraćaja - ovde

2021-10-12 14:44:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita - dr Zorica Milanović - ovde

2021-10-12 13:12:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Upis školske 2021/2022. godine

Obaveštavaju se studenti osnovnih strukovnih studija koji treba da upišu drugu ili treću godinu studija, obnove prvu, drugu ili treću godinu studija, molbe, indekse i ostalu propratnu dokumentaciju mogu da predaju studentskoj službi do petka 15.10.2021. godine u 14 časova
Obaveštenje o uslovima studiranja na osnovnim strukovnim studijama u školskoj 2021/2022. godini možete pogledati - ovde

2021-10-12 13:10:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Aleksandar Blagojević

Predavanja kod profesora dr Aleksandra Blagojevića iz predmeta Saobraćajna infrastruktura i terminali će biti održana u prostorijama škole u petak 15.10.2021. sa početkom u 10h u sali 93

2021-10-12 12:12:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Aleksandra Vuković

Nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta Poslovna etika predviđena za ponedeljak 11.10. i 18.10.2021. godine neće biti održana.
Nastava (predavanja i vežbe) iz predmeta Sociologija rada predviđena za utorak 12.10. i 19.10.2021. godine neće biti održana.
Časovi predavanja iz predmeta Tržišne komunikacije predviđeni za sredu 13.10. i 20.10.2021. godine neće biti održani.
Termini nadoknade izgubljenih časova biće naknadno objavljeni.

2021-10-10 21:13:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica - ovde

2021-10-09 11:19:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Izmene rasporeda

Izmene rasporeda (osnovne strukovne studije) - ovde

2021-10-07 13:37:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista (master strukovne studije)

Konačna rang lista redosleda kandidata za upis u prvu godinu master strukovnih studija - ovde

2021-10-06 18:51:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i 2 polazu se 11 oktobra u 12 časova

2021-10-06 13:24:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2021-10-05 12:57:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2021-10-05 12:54:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drže dr Biljana Matić i dr Snežana Bešić biće organizovano 11.10.2021. sa početkom u 9:30

2021-10-05 12:52:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Privremena rang lista (master strukovne studije)

Privremena rang lista redosleda kandidata za upis u prvu godinu master strukovnih studija - ovde

2021-10-05 12:50:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Oktobar 2

Polaganje svih ispita u ispitnom roku Oktobar 2 obaviće se 12.10.2021. godine u 10 časova
Dodatne informacije - ovde

2021-10-04 17:11:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i 2 mogu se polagati 6 oktobra u 13 casova

2021-10-04 14:07:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Spisak prijavljenih kandidata (master strukovne studije)

Spisak prijavljenih kandidata na master strukovne studije - ovde

2021-10-04 14:07:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i 2 mogu se polagati 4 oktobra u 12

2021-10-01 13:08:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Uvodni čas iz predmeta Saobraćajna infrastruktura i terminali i Savremene tehnologije robnog transporta biće održani u petak 08.10.2021. godine
Savremene tehnologije robnog transporta u 9h u kabinetu 93
Saobraćajna infrastruktura i terminali u 10h u kabinetu 93

2021-10-01 12:16:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica - ovde

2021-10-01 12:14:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Studenti koji slušaju predmete Vuča Vozova, Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Tehnologija železničkog saobraćaja potrebno je da se najkasnije do ponedeljka u 20 časova jave dr Zorici Milanović (jazztoall@gmail.com) kako bi se formirala grupa za online nastavu

2021-10-01 09:05:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-30 11:29:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Konačne rang liste (III upisni rok)

Konačna rang lista za upis na osnovne strukovne studije - ovde
Konačna rang lista za upis na nastavak osnovnih strukovnih studija - ovde

2021-09-29 08:46:46

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE STUDENTI PRVE GODINE OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA DA ĆE SE UVODNI ČAS ODRŽATI 01.10.2021. GODINE U AMFITEATRU ŠKOLE SA POČETKOM U 10:00 ČASOVA

2021-09-28 16:03:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2021-09-28 16:01:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Algoritmi i programiranje, Računarstvo i informatika, Baze podataka, Internet tehnologije, Informacioni sistemi, Računarske mreže i Web programiranje biće organizovano 30.09.2021. u 12 časova, kabinet 94a

2021-09-28 11:03:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Privremene rang liste (III upisni rok)

Privremena rang lista za upis na osnovne strukovne studije - ovde

2021-09-27 12:31:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama koje predaje dr Damir Zaborski održaće se 30.09.2021. godine sa početkom u 09 časova

2021-09-27 08:29:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Termini odbrane završnih, specijalističkih i master radova

Termini odbrane završnih, specijalističkih i master radova - ovde

2021-09-24 22:08:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-09-24 12:40:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 - ovde

2021-09-24 12:39:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Osnovne strukovne studije (III upisni rok)

Spisak prijavljenih kandidata
Spisak prijavljenih kandidata po učionicama

2021-09-24 11:26:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-22 12:56:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2021-09-22 12:55:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-20 14:12:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master studijama, koje predaje dr Vesna Pavelkić, održaće se u utorak 21.09.2021 u 10 h, kabinet 75

2021-09-16 12:32:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Veljko Radičević

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja i Organizacija javnog prevoza putnika, biće organizovano u ponedeljak 20.09.2021. godine sa početkom u 10 časova

2021-09-16 09:59:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i Engleskog jezika 2 mogu se polagati 20. septembra u 13 casova

2021-09-16 09:46:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati polaganja ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-16 09:45:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Algoritmi i programiranje, Računarstvo i informatika, Baze podataka, Internet tehnologije, Informacioni sistemi, Računarske mreže i Web programiranje biće organizovano 30.09.2021. u 12 časova, kabinet 94a

2021-09-28 11:04:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) biće organizovano 30.09.2021. sa početkom u 10 časova, kabinet 59

2021-09-15 11:58:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-15 11:16:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master studijama, koje predaje dr Sanja Jevtić, održaće se u petak 17.09.2021 u 10 h i ponedeljak 20.09.2021 u 10h

2021-09-14 13:17:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomiunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomiunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-09-14 13:17:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2021-09-14 13:16:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaju dr Snežana Bešić i dr Biljana Matić biće organizovano u četvrtak 16.09.2021. u 11 časova

2021-09-14 12:16:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija robe železnicom 1, Tehnologija železničkog saobraćaja, Osnove saobraćaja i transporta, Vuča vozova i Vuča i šinski saobraćajni sistemi biće organizovano u četvrtak 16.9.2021. sa početkom u 9 časova

2021-09-14 09:38:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama koje predaje profesor dr Zoran Bundalo održaće se 16.09.2021. i 20.09.2021. godine sa početkom u 10 časova

2021-09-13 13:55:14

-- -- -- -- -- -- -- --