Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginNakon kreiranja naloga na LMS Moodle sistemu, studenti se sami mogu upisati na kurs. Lozinka za pristup svim novim kursevima je: vzs2020

Obaveštenja

OBAVEŠTENJE

Obaveštenje za studente - ovde
Obaveštenje za nastavno osoblje - ovde

2020-03-17 10:53:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rešenje o radu Škole za vreme trajanja vanrednog stanja

Rešenje o radu Škole za vreme trajanja vanrednog stanja - ovde

2020-03-17 10:45:14

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

Svi studenti Visoke železničke škole strukovnih studija mogu kontaktirati predmetne nastavnika putem elektronske pošte u vezi nastavka obavljanja nastave elektronskim putem.
Adrese elektronske pošte nastavnika dostupne su ovde

2020-03-16 12:27:46

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVŠETENJE

U skladu sa odlukom o uvođenjem vanrednog stanja i zatvaranjem svih obrazovnih institucija, nastava se obustavlja daljnjeg. Nastava će se u narednom periodu obavljati na daljinu. O detaljima odvijanja nastave na daljinu biće objavljene dodatne informacije.

2020-03-15 21:31:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - Telekomunikacioni sistemi 2

Termin prvog kolokvijuma iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 (osnovne strukovne studije) je utorak 18.03.2020 u 13:55, učionica 93a

2020-03-13 21:16:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - GIS

Prvi test iz predmeta GIS održaće se 26. marta 2020. godine u 10.10 sati u kabinetu 93A

2020-03-12 13:32:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Preporuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ovde

2020-03-12 13:30:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Master strukovne studije

- Nastava u letnjem semestru za studente master strukovnih studija počinje u petak 13.03.2020. godine prema rasporedu časova.
- Overa zimskog semestra za studente master strukovnih studija obaviće se u periodu od 13.3.2020. godine do 27.03.2020. godine. Studenti su u obavezi da imaju sve potpise predmetnih nastavnika za predmete koje su slušali u zimskom semestru i da popune anketni upitnik za zimski semestar.

2020-03-11 13:51:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Rezultati ispita iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) - ovde

2020-03-10 15:46:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Test 1 iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 24.03.2020. godine u 10:10 časova u amfiteatru škole.

2020-03-10 10:01:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarske simulacije

Rezultati ispita iz predmeta Računarske simulacije - ovde

2020-03-06 15:42:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Operaciona istraživanja u saobraćaju

Ispit iz predmeta Operaciona istraživanja u saobraćaju planiran za 06.03.2020. u 16 časova biće održan u 06.03.2020. u 17 časova

2020-03-05 13:28:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predavanja i konsultacije iz Engleskog jezika predvidjena za 4.mart, nece biti odrzana

2020-03-04 08:53:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2020-03-03 15:44:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Termin za nadoknade časova planiranih za 28.02.2020 iz predmeta Baze podataka je sreda (04.02.2020.) od 11 časova

2020-03-01 13:45:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) na master strukovnim studijama je ponedeljak 02.03.2020. u 13:25.

2020-02-28 22:44:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Baze podataka

Časovi predavanja iz predmeta Baze podataka planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin nadoknade biće objavljen naknadno

2020-02-27 14:45:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Časovi vežbi iz predmeta Računarske mreže i Mikroprocesorski sistemi planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin za nadoknadu je sreda (04.02.2020.) od 11 časova
Časovi vežbi iz predmeta Baze podataka planirani za 28.02.2020. neće biti održani. Termin za nadoknadu je sreda (04.02.2020.) od 9 časova

2020-02-27 13:30:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2020-02-27 13:07:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost na radu u saobraćaju i transportu - ovde

2020-02-20 14:26:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispit iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) održaće se 09.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-18 13:18:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - Master strukovne studije

Ispiti iz predmeta koje predaje profesor dr Biljana Matić održaće se u sledećim terminima:
- Proračun i analiza troškova transporta 10.03.2020. godine u 16 časova,
- Evropska regulativa u saobraćaju i transportu 11.03.2020. godine u 16 časova,
- Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje 12.03.2020. godine u 16 časova.

2020-02-13 09:36:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja u saobraćaju, Transportne tehnologije ovde

2020-02-10 13:04:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Savremene tehnologije robnog transporta, Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2020-02-10 13:02:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Matematika

Rezultati ispita:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2020-02-07 21:46:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacija prevoza 2 - ovde

2020-02-07 08:12:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) u subotu 08.02.2020. u 14 h učionica 94

2020-02-05 16:43:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Master strukovne studije

Prijava ispita za studente master strukovnih studija obaviće se u periodu od 06.02.2020. godine do 12.02.2020. godine. Potrebno je izmiriti najmanje tri rate školarine kako bi ispitna prijava bila ispravna.

2020-02-05 14:33:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Tehnologija železničkog saobraćaja ovde

2020-02-05 14:27:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2020-02-05 12:53:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2020-02-04 21:09:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati ispita iz predmeta Električna merenja - ovde

2020-02-04 21:08:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta:
- Transportne tehnologije ovde
- Metodologija istraživanja u saobraćaju ovde

2020-02-03 12:49:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-02-03 11:55:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Matematika

Rezultati predispitnih obaveza:
- Inženjerska matematika 1 i 2 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2020-01-31 16:23:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 04.02.2020. godine u 9:00 u amfiteatru

2020-01-31 13:03:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Železničke stanice

Rezultati ispita - Železničke stanice ovde

2020-01-31 12:38:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati kolokvijuma - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati kolokvijuma - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-01-30 14:11:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 3 - ovde

2020-01-29 12:28:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Vuča vozova

Rezultati testa - Vuča vozova ovde

2020-01-28 12:23:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testova - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-28 12:05:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz ovde

2020-01-28 12:02:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Pristupne i transportne mreže

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Pristupne i transportne mreže - ovde

2020-01-27 13:58:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati kolokvijuma - Transportne tehnologije

Rezultati kolokvijuma - Transportne tehnologije ovde

2020-01-27 10:18:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča vozova

Test iz predmeta Vuča vozova biće održan 28.1.2020. od 10h u ucionici 95. Polaganje testa je obavezna predispitna obaveza, odnosno uslov za izlazak na ispit. Materijal za pripremu testa možete da preuzmete na sledećem linku

2020-01-23 14:32:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1

Rezultati predispitnih obaveza - Železničke tarife 1 ovde

2020-01-23 13:12:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita - Vuča i šinski saobraćajni sistemi ovde

2020-01-23 12:55:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita iz predmeta Internet tehnologije, Baze podataka, Web programiranje - ovde

2020-01-23 12:33:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-23 12:02:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza:
Telekomunikacioni sistemi 1
Železnički TK i SS uređaji
Evropski sistem kontrole vozova ETCS

2020-01-22 17:47:58

-- -- -- -- -- -- -- --