Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2021. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru

Odluka o kolektivnom godišnjem odmoru i radnom vremenu u toku letnje pauze - ovde

2021-07-19 09:48:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Predispitne obaveze iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama koje predaje profesor dr Branislav Gavrilović održaće se 30. avgusta 2021. godine sa početkom u 10 časova u amfiteatru škole

2021-07-09 14:14:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Stručna praksa 1 (MSS)

Rezultati ispita iz predmeta Stručna praksa 1 (MSS) - ovde

2021-07-06 12:38:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Pavlović

Upisivanje predispitnih obaveza i ocena iz predmeta koje predaje dr Zoran Pavlović obaviće se u petak 09.07.2021. u periodu od 09 do 11 časova

2021-07-06 09:31:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Konačne rang liste

Konačna rang lista za upis na osnovne strukovne studije - ovde
Konačna rang lista za upis na nastavak osnovnih strukovnih studija - ovde
Konačna rang lista za upis na master strukovne studije - ovde

2021-07-05 19:57:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Upisivanje predispitnih obaveza i ocena za predmete koje predaje dr Zorica Milanović obaviće se u ponedeljak (05.07.2021.) i utorak (06.07.2021.) u periodu od 08 do 12 časova

2021-07-02 19:07:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2021-07-02 18:00:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2021-07-02 17:59:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2021-07-02 13:56:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Privremene rang liste

Privremena rang lista za upis na osnovne strukovne studije - ovde
Privremena rang lista za upis na nastavak osnovnih strukovnih studija - ovde
Privremena rang lista za upis na master strukovne studije - ovde

2021-07-01 15:32:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Stručna praksa

Rezultati ispita iz predmeta Stručna praksa [Komercijalno poslovanje železnice] - ovde

2021-07-01 12:33:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Praktična nastava

Rezultati ispita iz predmeta Praktična nastava [Komercijalno poslovanje železnice] - ovde

2021-07-01 12:31:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Osnovne strukovne studije

Spisak prijavljenih kandidata
Spisak prijavljenih kandidata po učionicama

2021-06-29 14:52:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2021-06-29 14:45:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati ispita iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2021-06-29 08:59:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Branislav Gavrilović

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta dr Branislav Gavrilović - ovde

2021-06-29 08:38:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 - ovde

2021-06-28 19:39:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara obaviće se u četvrtak, 01.07.2021. sa početkom u 12 časova, kabinet 94a

2021-06-28 11:23:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2021-06-25 14:01:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2021-06-25 14:00:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara obaviće se u ponedeljak, 28.06.2021. sa početkom u 11 časova, kabinet 94a

2021-06-25 13:17:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2021-06-25 11:59:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2021-06-25 11:58:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2021-06-24 09:55:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza ponedeljak 28.06.2021 u 9h, učionica 93

2021-06-23 11:37:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Sanja Jevtić - ovde

2021-06-23 10:47:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost saobraćaja - ovde

2021-06-20 23:46:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2021-06-20 23:45:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2021-06-19 18:12:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2021-06-17 13:15:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-06-17 13:14:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2021-06-17 13:13:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja - ovde

2021-06-17 13:09:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija javnog prevoza putnika

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija javnog prevoza putnika - ovde

2021-06-17 13:04:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2021-06-16 09:16:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-06-16 09:15:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-06-14 18:42:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - Engleski jezik - ovde

2021-06-14 15:10:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2021-06-14 11:43:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica - ovde

2021-06-14 09:33:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Odbrana seminarskih radova - Stručna praksa KPŽ

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Stručna praksa KPŽ obaviće se u sledećim terminima:
- 14.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 15.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 22.06.2021. godine od 11 do 13 časova.

2021-06-12 09:37:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Odbrana seminarskih radova - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 obaviće se u sledećim terminima:
- 14.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 15.06.2021. godine od 11 do 13 časova,
- 22.06.2021. godine od 11 do 13 časova.

2021-06-12 09:37:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 - ovde

2021-06-12 09:36:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Polaganje Testa i Kolokvijuma (poslednji termin) iz Engleskog jezika 1 za junski rok je 14. juna u 13 casova

2021-06-11 09:58:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1, Eksploatacija železnica 2 i Eksploatacija železnica 3 - ovde

2021-06-11 09:26:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveze - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-06-10 12:45:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 - ovde

2021-06-10 09:15:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2021-06-09 18:38:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2021-06-09 18:37:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 11 juna u 14 casova

2021-06-09 13:08:59

-- -- -- -- -- -- -- --