Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2019. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Rezultati - Organizacija prevoza putnika

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika - ovde

2019-05-22 20:58:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

RAČUNARSKE MREŽE – predavanja 30.05.2019. se otkazuju, nadoknada se organizuje 27.05.2019. od 13:55 i tada će se deliti potpisi za overu semestra.
BAZE PODATAKA – predavanja 31.05.2019. se otkazuju, nadoknada se organizuje 28.05.2019. od 10:10 i tada će se deliti potpisi za overu semestra.
Administriranje i održavanje računarskih mreža u saobraćaju – predavanja 31.05.2019. se otkazuju, nadoknada se organizuje 24.05.2019. od 13:55.

2019-05-22 20:55:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Praktična nastava - Javni gradski i industrijski saobraćaj

Praktična nastava - Javni gradski i industrijski saobraćaj - ovde

2019-05-22 22:56:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde
Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde
Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2019-05-22 20:50:00

-- -- -- -- -- -- -- --

GIS u saobraćaju - Rezultati testa

GIS u saobraćaju - Rezultati testa ovde

2019-05-22 19:39:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 22.05.2019. godine u železničkoj stanici Beograd Centar - ovde

2019-05-20 14:05:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić:
četvrtak 23.05.2019 u 11:50, učionica 93a
ponedeljak 27.05.2019 u 11:50, učionica 93a
četvrtak 30.05.2019 u 11:50, učionica 93a

2019-05-20 14:03:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveta iz predmeta Engleski jezik - ovde
Studenti prve godine Kolokvijum mogu polagati u amfiteatru 27.maja u 10.30 ili 29.maja u 14.30(termin po izboru).
Studenti druge i trece godine predispitne obaveze za Engleski 1 i 2 mogu polagati 23.maja u 16.00 u ucionici 95.

2019-05-19 12:54:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u utorak 21.5.2019. godine u 8:20 časova i u četvrtak 23.5.2019. godine u 13:55 časova.

2019-05-18 12:05:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 24.05.2019. godine u 10:00 časova u učionici 96

2019-05-17 11:13:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Obaveštenje - Matematika ovde

2019-05-16 11:37:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Polaganja testova (test 1, test 2 - treći put) iz predmeta Algoritmi i programiranje biće organizovano 21.05.2019. od 15:30

2019-05-15 15:13:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Vesna Pavelkić - ovde

2019-05-15 15:11:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 i Železničke tarife 2 održaće se 21.05.2019. sa početkom u 08:20 za studijski program Železnički saobraćaj i 21.05.2019. sa početkom u 10:10 za studijski program Komercijalno poslovanje železnice

2019-05-14 13:33:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa KPŽ

Nastava iz predmeta Stručna praksa za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 16.05.2019. godine u Centru za nabavke i centralna skladišta i Sektoru za upravljanje kvalitetom poslovanja i sistemima bezbednosti, Nemanjina 6 sa početkom u 10h. Skup studenata ispred trećeg ulaza u poslovnu zgradu (ulaz iz parka).

2019-05-14 13:30:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo obaviće se u sredu 15.05.2019. godine u železničkoj stanici Beograd Centar - ovde

2019-05-13 13:48:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Industrijski i unutrašnji tansport

Drugi test iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport će biti održan 17.05.2019. godine sa početkom u 11h,

2019-05-10 16:34:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

II kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 će se održati u petak 17.05.2019 u učionici 93a u 10:10.
II kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji će se održati u četvrtak 23.05.2019. u učionici 93a u 11:50.

2019-05-09 12:58:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - specijalistička praksa

Obaveštenje studentima specijalističkih strukovnih studija na programima Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo, Komercijalno poslovanje železnice i Javni gradski i industrijski saobraćaj, za obavljanje prakse u domenu informacionih sistema i tehnologija, baza podataka i računarskih mreža.
U skladu sa programima obavljanja specijalističke stručne prakse za studente na pomenutim programima u sredu 15.05.2019. organizovana je poseta Infrasatrukturi železnica Srbije a.d. (Nemanjina 6) ulaz III (sa Hajduk Veljkovog venca) u 9 h (okupljanje u 8:45).
Posetiće se Sektor za IT i studenti će se upoznati sa organizacijom glavne Server sale kao i domenom rada Sektora za IT.

2019-05-09 12:57:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Termin polaganja testa 1 (drugi put) biće organizovano u 14.05.2019. od 10:10
Termin polaganja testa 2 (drugi put) biće organizovano u 14.05.2019. od 11:50

2019-05-09 12:55:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-05-09 09:35:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa KPŽ

Nastava iz predmeta Stručna praksa za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 09.05.2019. godine u Sektoru za komercijalno-transportne poslove, društva "Srbija Kargo", u Beogradu, Nemanjina 6 sa početkom u 10h. Skup studenata ispred trećeg ulaza u poslovnu zgradu (ulaz iz parka).

2019-05-08 14:23:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Praktična nastava - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje o održavanju praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2019-05-07 11:41:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

II kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 će se održati u petak 17.05.2019 u učionici 93a u 10:10.
II kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji će se održati u četvrtak 23.05.2019. u učionici 93a u 11:50.

2019-05-09 12:58:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo obaviće se u sredu 08.05.2019. godine na železničkoj stanici Resnik - ovde

2019-05-07 11:43:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Apsolventsko veče

Obaveštenje - Apsolventsko veče ovde

2019-05-07 08:54:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica - ovde

2019-04-25 15:05:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge - ovde

2019-04-25 13:34:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2019-04-25 11:25:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2019-04-25 11:24:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Drugo polaganje testa za studente prve godine zakazano je za 16.maj u 16.00 u amfiteatru.

2019-04-24 16:31:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde
Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2019-04-24 16:30:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 24.04.2019. godine na železničkoj stanici Topčider - ovde

2019-04-23 15:07:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati ispita

Matematika - Rezultati ispita ovde

2019-04-23 11:43:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-04-22 15:18:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita ovde

2019-04-19 22:40:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati

Matematika - Rezultati ovde

2019-04-19 13:04:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Otkazivanje časova vežbi

Časovi vežbi iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama i Baze podataka planirani za petak 19.04.2019. godine neće biti održani. Termin nadoknade tih časova biće naknadno objavljen.

2019-04-18 11:22:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Kombinovani transport i logistika - Rezultati ispita

Kombinovani transport i logistika - Rezultati ispita ovde

2019-04-18 10:57:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati - dr Vesna Pavelkić - ovde

2019-04-17 14:25:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2019-04-17 14:23:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2019-04-17 14:22:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2019-04-15 21:24:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Železničko građevinarstvo i Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 18.04.2019. godine na železničkom stajalištu Vukov spomenik - obaveštenje

2019-04-15 13:26:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Obaveštenje za studente treće godine studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice da će se nastava iz predmeta Stručna praksa obaviti 18.04.2019. godine u Sektoru za saobraćaj i transport društva "Srbija Kargo" u Beogradu, Nemanjina 6, sa početkom u 10 časova. Skup studenataje u 9:45 časova ispred trećeg ulaza poslovne zgrade (ulaz iz parka)

2019-04-15 11:53:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Vesne Pavelkić - ovde

2019-04-15 11:45:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi - ovde

2019-04-15 11:43:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-04-15 11:42:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita ovde

2019-04-15 10:04:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 2 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 2 - Rezultati ispita ovde

2019-04-15 10:02:46

-- -- -- -- -- -- -- --