Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginObaveštenja

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Rezultati ispita - dr Sandra Kasalica - ovde

2023-02-02 13:51:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 2

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Elektronika 2 - ovde

2023-02-02 09:30:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita dr Zoran Pavlović - ovde

2023-02-02 09:29:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati ispita - dr Zorica Milanović - ovde

2023-01-31 19:52:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 mogu se polagati 1. februara u 15 casova. Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 1. februara u 14 casova.

2023-01-30 21:49:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge - ovde

2023-01-30 14:22:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vučna vozila - elektro deo

Rezultati ispita iz predmeta Vučna vozila - elektro deo - ovde

2023-01-30 12:52:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati ispita iz predmeta Javni gradski putnički prevoz - ovde

2023-01-28 20:41:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 2 biće organizovan 30.01. u 14 časova i 31.01. u 14 časova

2023-01-27 23:04:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarske tehnologije u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Računarske tehnologije u saobraćaju - ovde

2023-01-27 13:02:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2023-01-26 13:06:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2023-01-26 13:05:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 moze se polagati 26 januara u 14 casova, 30 januara u 14 casova,ili 31 januara u 13 casova.

2023-01-25 20:11:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova ETCS

Rezultati ispita iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova ETCS - ovde

2023-01-24 15:14:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2023-01-24 15:13:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2023-01-24 13:37:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2023-01-24 13:36:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta - ovde

2023-01-24 11:17:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Snežana Bešić

Odbrana pregledanih i odobrenih seminarskih radova i prezentacija iz predmeta Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje i Proračun i analiza transportnih troškova održaće se u sredu 25.01.2023. godine sa početkom u 13h.

2023-01-23 11:12:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Veljko Radičević

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Veljko Radičević - ovde

2023-01-22 21:37:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Saobraćajna infrastruktura i terminali

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Saobraćajna infrastruktura i terminali - ovde

2023-01-19 23:37:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta - ovde

2023-01-19 13:13:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2023-01-19 13:12:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

U utorak, 24.01.2023., sa početkom u 9.00 u učionici 95 održaće se polaganje predispitnih obaveza iz sledećih predmeta
1. Osnove saobraćaja i transporta - Test 1 i Test 2
2. Organizacija prevoza putnika - Test 1 i Test 2
3. Organizacija prevoza robe - Test i Kolokvijum
4. Tehnologija železničkog saobraćaja - Test
5. Vuča vozova - Test
6. Železničke pruge - Test 1 i Test 2
7. Master SSS- Tehnologija rada logističkih centara - Test


U utorak, 24.01.2023., sa početkom u 11.00 u učionici 95 održaće se priprema za polaganje usmenog ispita iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta

U četvrtak 26.01.2023., sa početkom u 9.00 studenti MSS mogu da brane seminarske radove iz predmeta
1. Simulacija saobraćaja i
2. Tehnologija rada logističkih centara

2023-01-19 12:02:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2023-01-19 09:45:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova ETCS

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova ETCS - ovde

2023-01-19 09:43:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2023-01-18 15:02:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1 i 2

Popravni testovi i kolokvijumi iz predmeta Železničke tarife 1 i 2 održaće se u petak 20. januara 2023. godine u 9 časova u učionici 93.

2023-01-18 15:01:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2023-01-17 16:46:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zorica Milanović - ovde

2023-01-17 16:44:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2023-01-17 12:53:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta - ovde

2023-01-17 12:51:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2023-01-17 12:11:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Odbrana pregledanih i odobrenih seminarskih radova i prezentacija iz predmeta
- Proračun i analiza transportnih troškova održati u sredu 18.01.2023. godine s početkom u 15:35.
- Računovodstvo troškova i poslovno odlučivanje u četvrtak 19.01.2023. godine s početkom u 14:45h.

2023-01-16 19:07:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano 18. i 19.01.2023. u terminu vežbi

2023-01-16 12:42:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električne mašine i pogoni

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Električne mašine i pogoni - ovde

2023-01-13 19:06:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektronika 2 - ovde

2023-01-12 23:48:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta - ovde

2023-01-12 12:24:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2023-01-12 12:23:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge - ovde

2023-01-11 21:00:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Vuča vozova - ovde

2023-01-11 20:59:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza biće održano posle časova nastave iz predmeta Računarstvo i informatika (brojni sistemi) 18.01.2023. godine

2023-01-11 13:56:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Javni gradski putnički prevoz - ovde

2023-01-11 13:17:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Popravni test i kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 mogu se polagati u ponedeljak 16.1.2023. godine od 11:50 časova u učionici 95.

2023-01-11 12:00:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 (test i kolokvijum), Organizacija prevoza putnika železnicom (test 1 i test 2), Tehnologija železničkog saobraćaja (test), Vuča vozova (test) i Tehnologija rada logističkih centara (test) održaće se u ponedeljak 16.1.2023. sa početkom u 10 časova, učionica 93

2023-01-10 13:08:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti druge godine studijskog programa Železnički saobraćaj da će test 2 iz predmeta Železničke pruge biti održan 11.1.2023. u 12.30 časova.

2023-01-10 12:48:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2023-01-10 12:30:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) održaće se u utorak 17.01.2023 u 14h.
Dodatni termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić je u sredu 18.01.2023. u 11h.

2023-01-10 11:59:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza biće održano posle časova nastave iz predmeta Računarstvo i informatika (brojni sistemi) 11.01.2023. godine i Internet tehnologije 16.01.2023. godine

2023-01-09 12:35:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2023-01-09 11:37:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2023-01-09 11:36:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Kolokvijumi iz predmeta Engleski jezik zakazani za 10. i 12.01. neće biti održani. Termini polaganja biće naknadno objavljeni.

2023-01-07 19:08:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električne mašine i pogoni

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Električne mašine i pogoni - ovde

2022-12-30 19:37:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti da Odseka Visoka železnička škola tokom novogodišnjih i božićnih praznika u periodu od 31.12.2022. do 08.01.2023. godine.
Prvi radni dan biće ponedeljak 09.01.2023. godine.
obaveštenje

2022-12-30 19:34:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultate drugog kolokvijuma iz predmeta Železničke tarife 1 možete pogledati ovde

2022-12-27 14:05:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnologija železničkog saobraćaja

Popravni Test iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja održaće se u četvrtak 29.12.2022. u terminu od 9:10 do 9:55. Nakon testa neće biti časova predavanja.

2022-12-27 14:04:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2022-12-27 14:03:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Engleski jezik 2 biće organizvano 10.01.2023. u 14 časova i 12.01.2023. u 14 casova.

2022-12-27 12:49:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Obaveštavaju se studenti osnovnih i master strukovnih studija da će se prijava ispita za januarski ispitni rok obaviti u periodu od 09.01. do 18.01.2023., kao i anketiranje.
Ispitne prijave možete odštampati sa sajta odseka (stranica STUDIJE, sekcija Obrasci), jer se više neće prodavati u skriptarnici.
Uslov za prijavu ispita je obavljena anketa, koju možete obaviti u internet sali (učionica 79) od 10 do 14 časova od 09.01. do 18.01.2023. godine.

2022-12-28 12:12:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija vučnih vozila 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Eksploatacija vučnih vozila 1 - ovde

2022-12-26 13:28:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza opasnih materija

Kolokvijum 2 iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija održaće se 09.01.2022. godine u 14 h, u učionici 95

2022-12-26 10:35:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Poslovna ekonomija u saobraćaju

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Poslovna ekonomija u saobraćaju - ovde

2022-12-26 10:34:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Regulisanje saobraćaja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Regulisanje saobraćaja - ovde

2022-12-25 16:28:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Menadžment prodaje i Praktična nastava biće organizovana 28.12. u kabinetu 94 sa početkom u 10.30. Drugi termin za odbranu seminarskih radova iz Menadžmenta prodaje i Praktična nastava biće organizovan u sredu 11.01.2023 u kabinetu 94 sa početkom u 9.30.

2022-12-23 22:04:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Menadžment prodaje

Polaganje testa iz predmeta Menadžment prodaje biće organizovano u sredu 28.12. sa početkom u 9.30, kabinet 94

2022-12-23 22:03:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Drugi kolokvijum iz Telekomunikacionih sistema 1 će se održati u četvrtak 29.12. u 9h u učionici 93a,
Drugi kolokvijum iz Železničkih TK i SS uređaja će se održati u četvrtak 29.12. u 11h u učionici 95.

2022-12-22 23:48:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se u ponedeljak 26.12.2022. godine od 11:50 časova u učionici 95

2022-12-20 17:32:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se u ponedeljak 26.12.2022. godine od 10:10 časova u učionici 93

2022-12-20 17:31:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Regulisanje saobraćaja

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Regulisanje saobraćaja održaće se 22.12.2022. godine u 11 časova.

2022-12-19 23:34:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne tehnologije

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne tehnologije - ovde

2022-12-18 15:14:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektronika 2 - ovde

2022-12-16 23:59:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Internet tehnologije

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Internet tehnologije - ovde

2022-12-16 23:57:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Predavanja iz Telekomunikacionih sistema 1 (ES oss) i Železničkih TК i SS uređaja (ŽS oss), koji se po rasporedu održavaju u ponedeljak 19.12. neće biti održana. Termini nadoknade će biti dogovoreni sa studentima.

2022-12-15 23:31:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Pavlović

Planirana predavanja i konsultacije za 19.12.2022. godine kod dr Zorana Pavlovića, biće održana 27.12.2022. godine u sledećim terminima: konsultacije 11.40 - 12.40 i 14.40-15.40, Web programiranje 12.40-14.40, Internet tehnologije 15.40 - 18.10.

2022-12-14 16:00:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu - ovde

2022-12-14 15:59:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Menadžment prodaje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment prodaje biće organizovan u sredu (21.12.2022.) sa početkom u 9:30, kabinet 94

2022-12-14 11:51:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inteligentni transportni sistemi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Inteligentni transportni sistemi - ovde

2022-12-13 14:22:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2022-12-12 19:30:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2022-12-12 19:21:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - studentska mobilnost

Pozivaju se studenti osnovnih i master strukovnih studija koji su odslušali planom predviđene predmete i pripremaju svoje završne ili master radove, kao i kolege koji su odbranili završne i master radove u prethodnih 6 meseci da ukoliko su zainteresovani za studentsku mobilnost i odlazak u inostranstvo na 2 meseca na studentsku praksu u okviru ERAZMUS+ projekta KA103 da se hitno jave prof. Zorici Milanović
Poziv je otvoren do kraja decembra

2022-12-12 19:18:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) - ovde

2022-12-12 09:04:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnologija železničkog saobraćaja

Test iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja održaće se u četvrtak 22.12.2022. sa početkom od 10.10. (prvi čas od 9.10 do 9.55 neće biti održan)

2022-12-12 09:02:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Saobraćajna infrastruktura i terminali

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Saobraćajna infrastruktura i terminali - ovde

2022-12-08 23:20:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Popravni kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se u ponedeljak 12.12.2022. godine od 11 časova

2022-12-08 17:43:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Popravni test iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se u ponedeljak 12.12.2022. godine od 10,10 časova

2022-12-08 17:42:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Menadžment prodaje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Menadžment prodaje - ovde

2022-12-08 16:52:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Web programiranje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Web programiranje biće organizovano u ponedeljak (12.12.2022.) u terminu vežbi

2022-12-08 09:30:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 1 - ovde

2022-12-08 08:46:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Internet tehnologije

Polaganje predispitne obaveze iz predmeta Internet tehnologije biće održano 12.12.2022. godine posle časova predavanja

2022-12-07 16:18:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza opasnih materija

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija održaće se 12.12.2022. godine u 14 h, u učionici 95

2022-12-06 14:31:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih mateija

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza opasnih mateija - ovde

2022-12-06 13:30:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Evropski sistem kontrole vozova (ETCS)

Kolokvijum iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova (ETCS) biće održan u utorak 06.12. u 14h

2022-12-02 22:33:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija vučnih vozila

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Eksploatacija vučnih vozila - ovde

2022-12-02 14:52:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu

Kolokvijum iz predmeta Uticaj zračenja na životnu i radnu sredinu održaće se 14.12.2022. godine u 12 časova

2022-12-01 22:43:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Web programiranje

Vežbe iz predmeta Web programiranje planirane za ponedeljak (5.12.2022.) neće biti održane. Termin nadoknade biće naknadno objavljen

2022-12-01 14:53:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Menadžment prodaje

Polaganja testa iz predmeta Menadžment prodaje biće organizovano u sredu (7.12.2022.) sa početkom u 9:30, kabinet 94

2022-12-01 14:21:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta - ovde

2022-12-01 12:07:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Prvi kolokvijum iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se u ponedeljak 05.12.2022. godine u 11:50 časova

2022-11-30 23:39:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza opasnih materija

Kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija održaće se 05.12.2022. godine u 14 h, u učionici 95

2022-11-30 18:22:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektronika 2 - ovde

2022-11-30 18:21:28

-- -- -- -- -- -- -- --