Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2019. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati polaganja predispitnih obaveza:
Telekomunikacioni sistemi 1
Železnički TK i SS uređaji
Evropski sistem kontrole vozova ETCS

2020-01-22 17:47:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2020-01-22 14:29:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita - Organizacija prevoza opasnih materija ovde

2020-01-22 14:26:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge održaće se u sredu, 29.01.2020. u 9 časova u učionici 96.

2020-01-22 09:56:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge

Rezultati testa iz predmeta Železničke pruge - ovde

2020-01-22 08:31:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Enlgleski jezik 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Enlgleski jezik 2 - ovde
Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 23.januara u 13.30.

2020-01-22 08:26:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-22 08:21:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-21 16:02:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 1 ovde

2020-01-21 16:00:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2020-01-20 12:01:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove statistike

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove statistike biće organizovano 20.01.2020. sa početkom u 10 časova i 21.01.2020. sa početkom u 16 časova.

2020-01-17 13:42:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano 20.01.2020. sa početkom u 10 časova i 21.01.2020. sa početkom u 16 časova.
Poneti indeks

2020-01-16 14:53:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se 21.01.2020. godine u 12 časova i 28.01.2020. godine u 9 časova.

2020-01-16 14:48:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se 20.01.2020. godine u 13 časova i 29.01.2020. godine u 12 časova.

2020-01-16 14:46:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 2 - ovde
Test i Kolokvijum iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 21.januara u 17 casova.

2020-01-16 09:03:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Matematika

Polaganje predispitnih obaveza iz Primenjene matematike za ekonomiste, Inženjerske matematike 1 i 2 obaviće se 30.01.2020. godine u 13 časova u amfiteatru Škole

2020-01-15 14:17:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2020-01-15 14:15:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa 2 - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testa 2 - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2020-01-15 14:12:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić su:
ponedeljak 20.01.2020 u 9h
sreda 22.01.2020. u 12h

2020-01-15 09:44:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Evropski sistem kontrole vozova ETCS

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Evropski sistem kontrole vozova ETCS - ovde

2020-01-14 11:33:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-01-14 11:32:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Električna merenja - ovde

2020-01-13 13:39:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza na master strukovnim studijama - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza na master strukovnim studijama - dr Zoran Bundalo ovde

2020-01-13 12:21:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 mogu se polagati 15. januara u 15.30.

2020-01-11 20:23:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza za sve predmete kod dr Zorana Bundala za studente prethodnih generacija održaće se 15.01.2020. u 11:50 i 17.01.2020. u 11:50

2020-01-10 14:18:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava

Nastava iz predmeta Praktična nastava za studente 3 god. studijskog programa KPŽ će se održati 13.01.2020. godine u Srbija vozu (Nemanjina 6, ulaz iz parka) sa početkom u 10h.

2020-01-10 14:00:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke tarife 1

Predispitne obaveze iz predmeta Železničke tarife 1 održaće se 20.01.2020. u 11h.

2020-01-10 13:58:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Osnove saobraćaja i transporta

Test 2 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u terminima vežbi u periodu od 13. do 15. januara 2020.

2020-01-10 08:36:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza opasnih materija

Popravni kolokvijum iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija održaće se u četvrtak, 16.01.2020. u 12 časova u učionici 94.

2020-01-10 08:35:53

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (MS Excel) obaviće se u periodu od 13-17.01.2020. u terminu grupa za vežbe.

2020-01-10 08:33:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

Drugi kolokvijum iz Osnova ststistike održaće se 16.01.2020. u terminu predavanja.
Odbrana seminarskih radova održaće se:
14.01.2020. iz predmeta: Web programiranje u terminu predavanja
15.01.2020. iz predmeta: Internet tehnologije u terminu predavanja

2020-01-09 13:45:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevrić

Termin za polaganje kolokvijuma iz predmeta ETCS na master specijalističkim studijama je subota 11.01.2020. u 14h. učionica 95
U ovom terminu je moguće polagati i predisitne obaveze iz ostalih predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić

2020-01-09 13:43:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge

Test 2 iz predmeta Železničke pruge održaće se u četvrtak, 16.01.2020. u 12 časova u učionici 94.

2020-01-08 12:20:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-12-27 13:11:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Druga predispitna obaveza (Kolokvijum) iz Engleskog 2 moze se polagati 14. januara u 17h

2019-12-27 08:04:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Matematika

Rezultati - Matematika ovde

2019-12-26 17:21:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija ovde

2019-12-26 13:06:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta:
- Telekomunikacioni sistemi - ovde
- Železnički TK i SS uređaji - ovde
- Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2019-12-26 08:46:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 1

Rezultati - Železničke tarife 1 ovde

2019-12-25 17:51:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 1 ovde

2019-12-25 17:48:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz

Rezultati - Javni gradski putnički prevoz ovde

2019-12-25 14:09:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2019-12-25 14:01:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehnologija železničkog saobraćaja

Časovi predavanja iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja planirani za petak 27.12.2019. godine neće biti održani.

2019-12-25 12:33:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju ovde

2019-12-23 12:15:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-12-21 12:19:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Savremene tehnologije robnog transporta

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Savremene tehnologije robnog transporta - ovde

2019-12-20 11:38:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Prva predispitna obaveza (Test) moze se polagati 20. decembra u 15.30 u 94.

2019-12-19 08:00:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz:
Železničkih TK i SS uređaja utorak 24.12.2019. u periodu 11:00-12:35, učionica 93
Telekomunikacionih sistema 1 sreda 25.12.201.9 u pariodu 13:55-14:40, učionica 93a
u ovim terminima je moguće polagati i ostale predispitne obaveze iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić

2019-12-19 07:59:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Kolokvijum iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Primenjena matematika za ekonomiste održaće se 26.12.2019. u 13 časova u amfiteatru.

2019-12-18 14:16:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 1

Polaganje popravnog kolokvijuma-testa iz predmeta Organizacija robe prevoza železnicom 1 biće organizovano 25.12.2019. u 08:20 u učionici 91.

2019-12-18 14:13:02

-- -- -- -- -- -- -- --