Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2018. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testa ovde

2018-12-12 09:21:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Računarstvo i informatika - Promena termina vežbi

Časovi vežbi iz predmeta Računarstvo i informatika planirani za petak 14.12.2018. godine od 11:50 časova održaće se u četvrtak 13.12.2018. godine od 11:50 časova u kabinetu 94a.

2018-12-11 12:46:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati popravnog testa - Železničke pruge

Rezultati popravnog testa - Železničke pruge ovde

2018-12-09 00:30:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-12-07 14:32:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Popravni test 1

Popravni test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u sledećim terminima:
- ponedeljak 10.12.2018. godine, amfiteatar, u 8:20 časova, studijski program Komercijalno poslovanje železnice,
- utorak 11.12.2018. godine, amfiteatar, u 11:50 časova, studijski program Železnički saobraćaj,
- utorak 11.12.2018. godine, učionica 93, u 14:45 časova, studijski programi Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Javni gradski i industrijski saobraćaj.

2018-12-06 14:08:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u Centru kontrole prihoda i Sektoru za informaciono-komunikacione tehnologije u prostorijama bivše glavne železničke stanice Beograd 10.12.2018. godine sa početkom u 11časova.

2018-12-06 14:06:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Motorna vozila

Polaganje testa iz predmeta Motorna vozila biće organizovano 17.12.2018. u 14h

2018-12-05 14:50:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Kinematika i Dinamika

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Kinematika i Dinamika biće organizovano 12.12.2018. u 10h

2018-12-05 14:49:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Mehanika i otpornost materijala

Polaganje kolokvijuma iz predmeta Mehanika i otpornost materijala biće organizovano 18.12.2018. u 11h

2018-12-05 14:49:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Studenti starijih generacija koji nisu polozili Test iz Engleskoj jezika 1 kod profesorke Blage Delic, mogu polagati 13. decembra u 13.30 u ucionici 96. Polaganje Kolokvijuma bice naknadno zakazano. Doneti indeks.

2018-12-05 14:09:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza (test - MS Word) obaviće se u periodu od 04-07.12.2018. u terminu grupa za vežbe.

2018-12-03 14:22:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-12-03 12:05:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Prva godina

Konačna rang lista - Prva godina ovde

2018-12-03 10:11:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa ovde

2018-12-02 13:50:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u železničkoj stanici Beograd centar - Prokop, 03.12.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-30 14:42:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2018-11-30 14:39:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Konsultacije i nastava iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja kod dr Sanje Jevtić planirani za petak 30.11.2018. godine neće biti održani.

2018-11-29 15:06:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 30.11.2018. u terminu predavanja.

2018-11-29 12:00:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Uticaj saobraćaja na ekosistem

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Uticaj saobraćaja na ekosistem - ovde

2018-11-29 11:59:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski

Popravni Test iz Engleskog zakazan je za 13. decembar u 13.00 u ucionici 96. Na test doneti indeks.

2018-11-29 07:36:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Popravni test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u utorak 4.12.2018. godine u 12:40 časova u učionici 94.

2018-11-28 12:49:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Osnove saobraćaja i transporta

Rezultati testa - Osnove saobraćaja i transporta ovde

2018-11-28 11:10:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge i stanice

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i stanice - ovde

2018-11-27 11:54:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa

Saobraćajna infrastruktura i terminali - Rezultati testa ovde

2018-11-25 12:47:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u Topčideru u garaži plavog voza 26.11.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-23 15:17:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Test

Test 1 iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se u sledećim terminima:
- ponedeljak 26.11.2018. godine, amfiteatar, u 8:20 časova, studijski program Komercijalno poslovanje železnice,
- utorak 27.11.2018. godine, amfiteatar, u 11:50 časova, studijski program Železnički saobraćaj,
- utorak 27.11.2018. godine, učionica 93, u 14:45 časova, studijski programi Železničko mašinstvo, Elektrotehnika u saobraćaju, Javni gradski i industrijski saobraćaj.

2018-11-23 11:53:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Raspodela mesta u studentskim domovima

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se dana 27.11.2018. godine
- za muškarce u 13:30 časova u učionici 95,
- za devojke u 14:00 časova u učionici 95.

2018-11-23 11:44:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Zagađivanje i kontrola životne i radne sredine

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i kontrola životne i radne sredine biće organizovano 23.11.2018. u kabinetu 93

2018-11-21 14:26:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza Računarstvo i informatika - ovde

2018-11-19 09:44:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u prostorijama bivše glavne železničke stanice Beograd 19.11.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-16 14:21:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2018-11-16 14:05:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Početak nastave

Početak nastave na specijalističkim strukovnim studijama planiran je za petak 23.11.2018. godine u 14 časova. Održaće se nastava iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela. Studenti, takođe popunjavaju Prijavni list za izborne predmete u zimskom i letnjem semestru.

2018-11-16 13:21:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Matematika

Rezultati testa:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2018-11-16 13:15:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2018-11-14 15:22:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-11-14 15:21:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 16.11.2018. u terminu predavanja

2018-11-14 14:43:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski

Rezultati testa i upis poena u indeks biće organizovan 15.11.2018. godine u 13:30 u učionici 96

2018-11-14 14:06:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje za polaganje predispitnih obaveza na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2018-11-14 12:34:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Saobraćajno transportno pravo

Nastava iz predmeta Saobraćajno transportno pravo planirana za 30.11.2018. godine održaće se 15.11.2018. godine od 16 časova.

2018-11-13 10:31:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se 23.11.2018. godine u 14 časova.

2018-11-09 18:21:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Test - Geotehnika

Test 1 iz Geotehnike održaće se 15.11.2018. u 12 sati u kabinetu 71.

2018-11-08 13:06:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Polaganje I kolokvijuma iz predmeta Železnički TK i SS uređaji biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 94a u 10:10

2018-11-08 07:48:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 1

Polaganje I kolokvijma iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 93a u 12:40

2018-11-08 07:46:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Specijalističke strukovne studije

Konačna rang lista za upis na specijalističke strukovne studije - ovde

2018-11-07 12:30:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava

Obaveštenje za praktičnu nastavu (Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju) - ovde

2018-11-07 08:57:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Test iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se 15.11.2018 u 10 časova u amfiteatru.
Test se radi u radnim sveskama koje mogu da se kupe u studentskoj službi.

2018-11-06 22:28:43

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE ZAPOSLENI I STUDENTI DA ŠKOLA NEĆE RADITI 12.11.2018. GODINE (ponedeljak) ZBOG PROSLAVE DRŽAVNOG PRAZNIKA – DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU.
POŠTO PRAZNOVANjE DRŽAVNOG PRAZNIKA PADA ZA DAN VIKENDA (11.11.2018. GODINE), NE RADI SE PRVI NAREDNI RADNI DAN (12.11.2018. GODINE).
ŠKOLA NASTAVLjA SA REDOVNIM RADOM 13.11.2018. GODINE, PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU NASTAVE.

2018-11-06 11:50:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Lista redosleda primljenih kandidata - Specijalisticke strukovne studije

Lista redosleda primljenih kandidata - Specijalisticke strukovne studije ovde

2018-11-05 12:31:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Preliminarna rang lista za studentske domove

Preliminarna rang lista za studentske domove:
- devojke ovde
- muškarci ovde
Primedbe na rang liste kandidati mogu podneti na šalteru studentske službe do ponedeljka 5.11.2018. godine do 11 časova.

2018-11-01 10:44:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste za upis u drugu i treću godinu studija

Konačne rang liste:
- druga godina ovde
- treća godina ovde

2018-10-25 14:59:50

-- -- -- -- -- -- -- --

 • Upis - Prijava potencijalnih kandidata - ovde

  Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju OMOGUĆEN je upis na osnovne strukovne studije.

 • Važni datumi:

  Prijavljivanje kandidata:
  16, 17. i 18. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  19. oktobar 2018. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Jedinstvene rang liste:
  22. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  24. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  25. i 26. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •