Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2019. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2019-03-26 14:08:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Železničke pruge

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se u sredu 10.04.2019. godine u 10 časova.

2019-03-26 13:58:41

-- -- -- -- -- -- -- --

GIS u saobraćaju - Rezultati testa

GIS u saobraćaju - Rezultati testa ovde

2019-03-26 13:56:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-03-25 14:37:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Osnove saobraćaja i transporta

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta održaće se 2. i 4. aprila 2019. godine u 11:50 časova.

2019-03-25 13:36:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Raspored nastave (letnji semestar) - specijalističke strukovne studije

Raspored nastave (letnji semestar) za studente specijalističkih strukovnih studija - ovde

2019-03-25 13:14:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica - Rezultati ispita

Tehnologija rada putničkih i ranžirnih stanica - Rezultati ispita ovde

2019-03-25 12:59:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 2

Prvi kolokvijum iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 održaće se u petak 12.4.2019. u 10:10, učionica 93a.

2019-03-25 12:30:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Prvi kolokvijum iz predmeta Železnički TK i SS uređaji (Elektrotehnika u saobraćaju) održaće se u ponedeljak 8.4.2019 u 11:50, učionica 93a.

2019-03-25 12:29:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za aprilski ispitni rok za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 29.03.2019. godine do 05.04.2019. godine.

2019-03-25 12:24:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Tehnoekonomske analize u saobraćaju - rezultati ispita

Tehnoekonomske analize u saobraćaju - rezultati ispita ovde

2019-03-25 12:15:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Železničke tarife 1, Železničke tarife 2, Organizacija prevoza putnika i Organizacija prevoza robe železnicom 1 održaće se u terminima: 29.03.2019. u 11h i 01.04.2019. u 10h

2019-03-22 13:08:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Test 1 iz predmeta Transportne osobine robe biće održan u petak 29.03.2019. godine u učionici 96

2019-03-22 10:10:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vučni proračuni

Rezultati ispita iz predmeta Vučni proračuni - ovde

2019-03-22 08:04:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sanja Jevtić - sreda 27.03.2019, 11:00, učionica 93a

2019-03-21 11:53:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - rezultati ispita ovde

2019-03-20 11:46:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Inženjerska matematika 2 - Domaći rad

Šablon, uputstvo i zadaci za domaći rad iz predmeta Inženjerska matematika 2:
- šablon ovde
- uputstvo ovde
- zadaci ovde

2019-03-19 11:51:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Popravni test i kolokvijum iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste, kao i test i popravni test iz Inženjerske matematike 2 održaće se 28.03.2019. u 10 sati u amfiteatru Škole.

2019-03-19 11:40:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika održaće se u ponedeljak 25.03.2019. godine od 13 časova u kabinetu 94a.

2019-03-19 09:01:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti druge i treće godine mogu polagati predispitne obaveze 27. marta u 16.00

2019-03-19 08:00:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Ugradnja, remont i održavanje elektrotehničkih postrojenja - ovde

2019-03-18 10:07:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Stručna praksa

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Elektrotehnika u saobraćaju obaviće se u sredu 20.03.2019. godine u firmi Galeb signalizacije - obaveštenje

2019-03-18 08:52:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Operativno upravljanje u železničkom saobraćaju - ovde

2019-03-14 13:06:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Obaveštenje o predispitnim obavezama iz predmeta koje drži dr Vesna Pavelkić - ovde

2019-03-13 14:17:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Praktična nastava - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje o održavanju praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2019-03-13 14:16:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča i šinski sistemi, Organizacija prevoza putnika železnicom

Predavanja iz predmeta Vuča i šinski sistemi i Organizacija prevoza putnika železnicom planirana za utorak (12.03.2019.) neće biti održana.
Vežbe iz predmeta Organizacije prevoza putnika železnicom planirane za sredu (13.03.2019.) neće biti održane.
Termini nadoknade biće naknadno objavljeni.

2019-03-11 21:44:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Algoritmi i programiranje

Časovi iz predmeta Algoritmi i programiranje planirani za utorak (12.03.2019.) neće biti održani. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

2019-03-10 18:26:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita - Bezbednost železničkog saobraćaja ovde

2019-03-08 13:08:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Transportna logistika 2

Rezultati predispitnih obaveza - Transportna logistika 2 ovde

2019-03-08 13:06:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2019-03-04 14:20:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina vežbi - Tehničko crtanje primenom računara

Auditorne vežbe iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara planirane za četvrtak 7.3.2019. u 15:35 časova održaće se u utorak 5.3.2019. godine u 8:20 časova (studijski programi ŽM i ES).

2019-03-04 10:48:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Obeveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje drži dr Sanja Jevtić ponedeljak 04.03.2019. 10h (učionica 93) i četvrtak 07.03.2019 u 10h.

2019-03-01 13:08:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati predispitnih obaveza - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela ovde

2019-02-25 09:29:32

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 20.02.2019. godine do 27.02.2019. godine.

2019-02-19 09:25:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita ovde

2019-02-13 09:35:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati ispita

Rezultati ispita iz predmeta:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Inženjerska matematika 2 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2019-02-12 12:39:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela - ovde

2019-02-12 12:21:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju

Nastava iz predmeta Eksploatacija i održavanje pogonskih sistema u saobraćaju planirana za sredu 13.02.2019. godine neće biti održana.

2019-02-12 10:23:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati ispita iz predmeta Električna merenja - ovde

2019-02-06 22:09:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju - ovde

2019-02-06 22:08:47

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2019-02-06 22:07:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultatu - Vuča vozova

Rezultatu ispita iz predmeta Vuča vozova - ovde

2019-02-06 22:06:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Tehnologija železničkog saobraćaja - Rezultati ispita

Tehnologija železničkog saobraćaja - Rezultati ispita ovde

2019-02-06 16:50:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita

Organizacija prevoza robe železnicom 1 - Rezultati ispita ovde

2019-02-06 16:48:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sanja Jevtić

Rezultati iz predmeta:
- Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde
- Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde
- Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-02-04 12:44:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati ispita iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde
Upis poena u petak (08.02.2019.) od 10-12h u kabinetu 79 (internet sala)

2019-02-04 11:26:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Internet tehnologije

Rezultati ispita iz predmeta Internet tehnologije - ovde
Upis poena u petak (08.02.2019.) od 10-12h u kabinetu 79 (internet sala)

2019-02-04 11:25:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita

Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita ovde

2019-02-03 20:19:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Organizacija prevoza - Polaganje predispitnih obaveza

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 1 i Organizacije prevoza 2 održaće se 05.02.2019. godine u 11 časova.

2019-02-01 16:14:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Praktična nastava 1, Praktična nastava 2, Stručna praksa

Rezultati polaganja ispita iz Praktične nastave 1, Praktične nastave 2 i Stručne prakse (Komercijalno poslovanje železnice) - ovde

2019-02-01 09:20:57

-- -- -- -- -- -- -- --