Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2021. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-22 12:56:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Pavlović

Rezultati ispita - dr Zoran Pavlović - ovde

2021-09-22 12:55:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-20 14:12:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master studijama, koje predaje dr Vesna Pavelkić, održaće se u utorak 21.09.2021 u 10 h, kabinet 75

2021-09-16 12:32:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Veljko Radičević

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja i Organizacija javnog prevoza putnika, biće organizovano u ponedeljak 20.09.2021. godine sa početkom u 10 časova

2021-09-16 09:59:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 1 i Engleskog jezika 2 mogu se polagati 20. septembra u 13 casova

2021-09-16 09:46:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati

Rezultati polaganja ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-16 09:45:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Algoritmi i programiranje, Računarstvo i informatika, Baze podataka, Internet tehnologije, Informacioni sistemi, Računarske mreže i Web programiranje biće organizovano 04.10.2021. u 10 časova, kabinet 94a

2021-09-15 11:59:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) biće organizovano 30.09.2021. sa početkom u 10 časova, kabinet 59

2021-09-15 11:58:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-15 11:16:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master studijama, koje predaje dr Sanja Jevtić, održaće se u petak 17.09.2021 u 10 h i ponedeljak 20.09.2021 u 10h

2021-09-14 13:17:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomiunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomiunikacioni sistemi 2 - ovde

2021-09-14 13:17:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2021-09-14 13:16:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaju dr Snežana Bešić i dr Biljana Matić biće organizovano u četvrtak 16.09.2021. u 11 časova

2021-09-14 12:16:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija robe železnicom 1, Tehnologija železničkog saobraćaja, Osnove saobraćaja i transporta, Vuča vozova i Vuča i šinski saobraćajni sistemi biće organizovano u četvrtak 16.9.2021. sa početkom u 9 časova

2021-09-14 09:38:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama koje predaje profesor dr Zoran Bundalo održaće se 16.09.2021. i 20.09.2021. godine sa početkom u 10 časova

2021-09-13 13:55:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Metodologija istraživanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Metodologija istraživanja u saobraćaju - ovde

2021-09-13 09:34:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2021-09-10 12:09:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Stručna praksa (KPŽ)

Rezultati ispita iz predmeta Stručna praksa (Komercijalno poslovanje železnice) - ovde

2021-09-10 12:08:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Promena termina ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi, ispit iz predmeta zakazan u ponedeljak 13.09.2021. u 10 časova, biće održan istog dana sa početkom u 9 časova

2021-09-10 08:56:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Vesna Pavelkić

Rezultati ispita - dr Vesna Pavelkić - ovde

2021-09-09 13:31:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mreže železničkih TK i SS postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Mreže železničkih TK i SS postrojenja - ovde

2021-09-09 11:21:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2021-09-09 11:20:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Konačne rang liste (II upisni rok)

Konačna rang lista za upis na osnovne strukovne studije - ovde
Konačna rang lista za upis na nastavak osnovnih strukovnih studija - ovde

2021-09-08 16:35:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Bezbednost železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Bezbednost železničkog saobraćaja - ovde

2021-09-08 13:00:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-08 12:58:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija javnog prevoza putnika

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija javnog prevoza putnika - ovde

2021-09-08 08:30:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Upis 2021 - Privremene rang liste (II upisni rok)

Privremena rang lista za upis na osnovne strukovne studije - ovde
Privremena rang lista za upis na nastavak osnovnih strukovnih studija - ovde

2021-09-07 21:17:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2021-09-07 12:54:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Besplatne obuke

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - ovde
SEMOS education - besplatne obuke - ovde

2021-09-06 12:31:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2021-09-06 10:21:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 2

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 6 septembra u 14 casova

2021-09-03 12:11:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijemni ispit (II upisni rok)

Lista prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita - ovde
Raspored polaganja prijemnog ispita po učionicama - ovde

2021-09-03 10:00:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik 1

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik 1 biće organizovano 06.09.2021. u 13 časova

2021-09-03 08:57:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Odbrana seminarski radova iz predmeta Menadžmenta prodaje i Organizacije prevoza robe železnicom 2 održaće se u 07.09.2021.god. u 11h

2021-09-02 12:38:14

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1, 2 i 3 - ovde

2021-09-02 12:35:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke pruge, Železničke stanice

Rezultati ispita iz predmeta Železničke pruge i Železničke stanice - ovde

2021-09-02 10:48:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2021-09-01 18:31:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Dodatni termin za polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta (OSS i MSS) koje drži dr Sanja Jevtić u ponedeljak 06.09.2021. u 10h

2021-08-31 12:27:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Upis ocena iz predmeta Inženjerska matematika 2 biće organizovano 13.09.2021. godine u 10 časova u amfiteatru škole

2021-08-30 09:37:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta koje predaje dr Snežana Bešić održaće se 01.09.2021. godine sa početkom u 11 časova

2021-08-28 10:00:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Upis ocena iz predmeta koje predaje dr Biljana Matić obaviće se 31.08. i 02.09.2021. godine

2021-08-27 12:04:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - dr Veljko Radičević

Ispit iz predmeta Organizacija javnog prevoza putnika na master strukovnim studijama u septembarskom ispitnom roku održaće se 7.9.2021. godine u 10 časova

2021-08-26 10:48:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama koje predaje dr Biljana Matić održaće se 31.08.2021. godine sa početkom u 11:30 časova

2021-08-26 09:06:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Veljko Radičević

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Bezbednost saobraćaja, Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja i Organizacija javnog prevoza putnika, biće organizovano u sredu 01.09.2021. godine sa početkom u 12 časova

2021-08-25 10:42:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Algoritmi i programiranje, Računarstvo i informatika, Baze podataka, Internet tehnologije, Informacioni sistemi, Računarske mreže i Web programiranje biće organizovano 06.09.2021. u 10 časova, kabinet 94a

2021-08-26 09:07:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) biće organizovano 06.09.2021. sa početkom u 9 časova, kabinet 94a

2021-08-24 12:02:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zorica Milanović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom, Organizacija robe železnicom 1, Tehnologija železničkog saobraćaka, Osnove saobraćaja i transporta i Vuča i šinski saobraćajni sistemi biće organizovano u četvrtak 26.8.2021. i u utorak 31.8.2021. sa početkom u 9 časova

2021-08-24 11:09:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnom studijama koje predaje dr Vesna Pavelkić održaće se 31.08.2021. godine sa početkom u 10 časova (kabinet 75)

2021-08-23 10:41:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master strukovnim studijama koje predaje dr Sanja Jevtić održaće se 26.08.2021. i 31.08.2021. godine sa početkom u 10 časova

2021-08-18 14:06:46

-- -- -- -- -- -- -- --