Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2020. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Polaganje predispitnih obaveza iz svih predmeta na osnovnim i master studijama kod profesora Zorana Bundala održaće se u sledećim terminima: 31.08.2020, 02.09.2020. i 04.09.2020. godine od 10h

2020-07-29 10:18:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Predispitne obaveze iz predmeta koja predaje dr Sanja Jevtić mogu se polagati 31.08. u 10h i 01.09. u 10h.

2020-07-15 09:01:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Industrijski i unutrašnji transport

Rezultati ispita iz predmeta Industrijski i unutrašnji transport - ovde

2020-07-14 11:07:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inteligentni transportni sistemi, Upravljanje kvalitetom u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Inteligentni transportni sistemi i Upravljanje kvalitetom u saobraćaju - ovde

2020-07-14 11:05:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara - ovde

2020-07-10 13:37:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Branislav Gavrilović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Branislav Gavrilović biće organizovano 28.08. u 10 časova

2020-07-10 13:14:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2020-07-10 13:13:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Simulacije u telekomunikacijama

Rezultati ispita iz predmeta Simulacije u telekomunikacijama - ovde

2020-07-10 13:02:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-07-10 13:08:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Primenjeni istraživački rad (dr Sanja Jevtić)

Rezultati ispita iz predmeta Primenjeni istraživački rad kod dr Sanje Jevtić - ovde

2020-07-10 13:07:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Pristupne i transportne TK mreže

Rezultati ispita iz predmeta Pristupne i transportne TK mreže - ovde

2020-07-10 13:10:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati ispita iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2020-07-10 13:11:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2020-07-10 13:09:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-07-09 12:37:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita - dr Dragica Jovanović - ovde

2020-07-09 12:36:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 - ovde

2020-07-09 12:34:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2020-07-08 20:48:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 2

Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 - ovde

2020-07-08 20:46:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2020-07-08 11:00:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2020-07-07 12:25:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2020-07-07 12:05:44

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2020-07-07 10:28:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Ispita iz predmeta Železničke pruge, Železničke stanice, Eksploatacija železnica 1 i Eksploatacija železnica 2 - ovde

2020-07-06 10:33:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2020-07-06 10:31:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2020-07-05 23:43:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2020-07-03 09:04:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Objektno orijentisano programiranje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Objektno orijentisano programiranje - ovde

2020-07-02 22:05:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - promena termina ispita

Ispit iz predmeta Računarska simulacija pomera se za 09.07. 2020. godine u 9 časova
Ispit iz predmeta Objektno orijentisano programiranje pomera se za 09.07. 2020. godine u 11 časova

2020-07-02 12:54:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 2 - ovde

2020-07-02 12:54:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija rada logističkih centara

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija rada logističkih centara - ovde

2020-07-02 12:52:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje

Rezultati - Algoritmi i programiranje - ovde

2020-07-02 12:51:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2020-07-02 12:50:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje ispita - Primenjeni istraživački rad

Ispit iz predmeta Primenjeni istraživački rad polagaće se 08.07.2020. godine u 12 časova

2020-07-01 13:30:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2020-07-01 10:53:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2020-07-01 10:52:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja - ovde

2020-07-01 10:50:22

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - Prelimilarna rang lista

Prelimilarna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2020-06-30 22:21:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-06-30 14:08:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-06-30 14:07:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Odbrana predatih seminarskih radova iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 održaće se 02.07.2020. godine od 11 časova

2020-06-30 13:26:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Železnički saobraćaj

Dodatni termini strične prakse za studijski program Železnički saobraćaj održaće se 01, 02. i 03. jula u 11 časova

2020-06-30 09:10:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Svi studenti i zaposleni su u obavezi da u prostorijama škole nose zaštitne maske

2020-06-29 14:26:44

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja

Raspored polaganja prijemnog ispita za upis na osnovne strukovne studije - ovde

2020-06-29 12:41:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje kolokvijuma (AutoCAD) biće organizovano 09.07.2020. godine. Svi studenti koji treba hoće da polažu kolokvijum moraju da se prijave OVDE. Prijave za polaganje traju do 08.07.2020.

2020-06-29 12:38:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarske mreže

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarske mreže biće organizovano 09.07.2020. godine sa početkom 10 časova, učionica 94a

2020-06-29 12:33:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i programiranje - ovde

2020-06-29 12:30:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-06-29 12:25:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2020-06-29 12:24:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2020-06-29 12:22:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-06-29 10:18:18

-- -- -- -- -- -- -- --

 • UPIS u školsku 2020/2021. godinu - KONKURS

  Važni datumi - II konkursni rok:

  Prijavljivanje kandidata:
  02, 03. i 04. septembar 2020. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  07. septembar 2020. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Preliminarne rang liste:
  08. septembar 2020. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  15. septembar 2020. godine u 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  16, 17. i 18. septembar 2020. godine od 08:00 do 14:00 časova

 • Uputstvo za kreiranje LMS Moodle naloga

 • Železnicki transport u savremenom svetu

  I medunarodna konferencija.

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Železničke zanimljivosti

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •