Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2018. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Obaveštenje - Praktična nastava 1 KPŽ

Nastava iz predmeta Praktična nastava 1 za studente studijskog programa Komercijalno poslovanje železnice obaviće se u prostorijama bivše glavne železničke stanice Beograd 19.11.2018. godine sa početkom u 10:45 časova.

2018-11-16 14:21:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Zagađivanje i konktrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2018-11-16 14:05:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Početak nastave

Početak nastave na specijalističkim strukovnim studijama planiran je za petak 23.11.2018. godine u 14 časova. Održaće se nastava iz predmeta Metodologija istraživanja i izrade stručnih dela. Studenti, takođe popunjavaju Prijavni list za izborne predmete u zimskom i letnjem semestru.

2018-11-16 13:21:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati testa - Matematika

Rezultati testa:
- Inženjerska matematika 1 ovde
- Primenjena matematika za ekonomiste ovde

2018-11-16 13:15:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 - ovde

2018-11-14 15:22:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-11-14 15:21:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Polaganje testa (brojni sistemi) iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano u petak 16.11.2018. u terminu predavanja

2018-11-14 14:43:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski

Rezultati testa i upis poena u indeks biće organizovan 15.11.2018. godine u 13:30 u učionici 96

2018-11-14 14:06:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Obaveštenje za polaganje predispitnih obaveza na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2018-11-14 12:34:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Saobraćajno transportno pravo

Nastava iz predmeta Saobraćajno transportno pravo planirana za 30.11.2018. godine održaće se 15.11.2018. godine od 16 časova.

2018-11-13 10:31:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1

Test iz predmeta Železničke pruge i Železničke pruge i stanice 1 održaće se 23.11.2018. godine u 14 časova.

2018-11-09 18:21:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Test - Geotehnika

Test 1 iz Geotehnike održaće se 15.11.2018. u 12 sati u kabinetu 71.

2018-11-08 13:06:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Železnički TK i SS uređaji

Polaganje I kolokvijuma iz predmeta Železnički TK i SS uređaji biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 94a u 10:10

2018-11-08 07:48:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Telekomunikacioni sistemi 1

Polaganje I kolokvijma iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 1 biće organizovano u sredu 14.11.2018. u učionici 93a u 12:40

2018-11-08 07:46:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista - Specijalističke strukovne studije

Konačna rang lista za upis na specijalističke strukovne studije - ovde

2018-11-07 12:30:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Praktična nastava

Obaveštenje za praktičnu nastavu (Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju) - ovde

2018-11-07 08:57:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Matematika

Test iz Inženjerske matematike 1 i Primenjene matematike za ekonomiste održaće se 15.11.2018 u 10 časova u amfiteatru.
Test se radi u radnim sveskama koje mogu da se kupe u studentskoj službi.

2018-11-06 22:28:43

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAJU SE ZAPOSLENI I STUDENTI DA ŠKOLA NEĆE RADITI 12.11.2018. GODINE (ponedeljak) ZBOG PROSLAVE DRŽAVNOG PRAZNIKA – DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU.
POŠTO PRAZNOVANjE DRŽAVNOG PRAZNIKA PADA ZA DAN VIKENDA (11.11.2018. GODINE), NE RADI SE PRVI NAREDNI RADNI DAN (12.11.2018. GODINE).
ŠKOLA NASTAVLjA SA REDOVNIM RADOM 13.11.2018. GODINE, PREMA UTVRĐENOM RASPOREDU NASTAVE.

2018-11-06 11:50:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Lista redosleda primljenih kandidata - Specijalisticke strukovne studije

Lista redosleda primljenih kandidata - Specijalisticke strukovne studije ovde

2018-11-05 12:31:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Preliminarna rang lista za studentske domove

Preliminarna rang lista za studentske domove:
- devojke ovde
- muškarci ovde
Primedbe na rang liste kandidati mogu podneti na šalteru studentske službe do ponedeljka 5.11.2018. godine do 11 časova.

2018-11-01 10:44:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste za upis u drugu i treću godinu studija

Konačne rang liste:
- druga godina ovde
- treća godina ovde

2018-10-25 14:59:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studija

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studija ovde

2018-10-24 10:17:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Jedinstvene rang liste

Jedinstvene rang liste za upis u:
drugu godinu
treću godinu

2018-10-23 18:22:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista - Nastavak studija

Jedinstvena rang lista - Nastavak studija ovde

2018-10-22 15:30:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu

Jedinstvena rang lista za upis u prvu godinu ovde

2018-10-19 14:49:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Prijava za studentske domove

Rok za prijavljivanje za studentske domove za studente viših godina studija je od 22.10.2018. do 30.10.2018. godine na šalteru studentske službe Škole.
Potrebna dokumentacija:
- Prijava za prijem u studentski dom (kupuje se na šalteru studentske službe Škole prilikom konkurisanja),
- Uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za period od 1.1.2018. do 30.6.2018. godine (izdaje nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata, a obrazac se može kupiti na blagajni studentskog doma Karaburma, ul. Mije kovačevića 7a),
- Indeks i lična karta (na uvid).

2018-10-19 10:45:11

-- -- -- -- -- -- -- --

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE - KONKURS

Konkurs za upis na specijalističke strukovne studije - ovde

2018-10-17 15:17:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Matematika

Inženjerska matematika 1 ovde
Inženjerska matematika 2 - niko nije položio

2018-10-16 20:18:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi - ovde

2018-10-15 15:18:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2018-10-15 15:16:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2018-10-15 15:15:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati - dr Dragica Jovanović - ovde

2018-10-15 15:07:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zorica Milanović

Rezultati - dr Zorica Milanović - ovde

2018-10-12 22:31:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Tehnologija železničkog saobraćaja - Obaveštenje

Časovi vežbi iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja planirani za četvrtak 11.10.2018.godine neće biti održani.

2018-10-10 13:08:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Vuča vozova - Obaveštenje

Časovi vežbi iz predmeta Vuča vozova planirani za četvrtak 11.10.2018.godine i petak 12.10.2018.godine neće biti održani.

2018-10-10 13:06:49

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Sistemi daljinskog upravljanja u saobraćaju - ovde

2018-10-08 13:48:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Dijagnostika pouzdanosti železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2018-10-08 13:46:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - SS sistemi u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta SS sistemi u saobraćaju - ovde

2018-10-08 13:43:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektrotehnički materijali

Rezultati ispita iz predmeta Elektrotehnički materijali - ovde

2018-10-08 13:42:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča i šinski saobraćajni sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Vuča i šinski saobraćajni sistemi - ovde

2018-10-04 21:47:48

-- -- -- -- -- -- -- --

OBAVEŠTENJE - OKTOBAR 2

Informacije vezane za održavanje vanrednog ispitnog roka Oktobar 2 možete pogledati ovde

2018-10-03 18:37:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita - Eksploatacija železnica 2 ovde

2018-10-03 15:05:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Konačne rang liste za upis studenata

Konačne rang liste za upis studenata:
- osnovne strukovne studije ovde
- nastavak studija ovde
- specijalističke strukovne studije ovde

2018-10-03 12:57:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita - dr Dragica Jovanović - ovde

2018-10-03 12:56:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2018-10-02 14:20:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 3

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 3 - ovde

2018-10-02 14:19:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 1

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 1 - ovde

2018-10-02 14:18:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rang liste

Rang liste za upis nastavka osnovnih strukovnih studija i specijalističkih strukovnih studija
Nastavak studija
Specijalističke strukovne studije

2018-10-01 14:00:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Rezultati ispita iz predmta Vuča vozova - ovde

2018-10-01 13:54:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Jedinstvena rang lista - Upis 2018 (III upisni rok)

Jedinstvena rang lista - Upis 2018 (III upisni rok) - ovde

2018-09-28 20:47:35

-- -- -- -- -- -- -- --

 • Upis - Prijava potencijalnih kandidata - ovde

  Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju OMOGUĆEN je upis na osnovne strukovne studije.

 • Važni datumi:

  Prijavljivanje kandidata:
  16, 17. i 18. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  19. oktobar 2018. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Jedinstvene rang liste:
  22. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  24. oktobar 2018. godine do 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  25. i 26. oktobar 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •