Administracija

Webmail » Login

Administracija » LoginUPIS 2020. - prijava potencijalnih kandidata OVDE

Obaveštenja

Rezultati - Simulacije u telekomunikacijama

Rezultati ispita iz predmeta Simulacije u telekomunikacijama - ovde

2020-07-10 10:26:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-07-10 09:37:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Primenjeni istraživački rad (dr Sanja Jevtić)

Rezultati ispita iz predmeta Primenjeni istraživački rad kod dr Sanje Jevtić - ovde

2020-07-10 09:36:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Pristupne i transportne TK mreže

Rezultati ispita iz predmeta Pristupne i transportne TK mreže - ovde

2020-07-10 09:35:11

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati ispita iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2020-07-10 09:32:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2020-07-10 09:31:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-07-09 12:37:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita - dr Dragica Jovanović - ovde

2020-07-09 12:36:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 - ovde

2020-07-09 12:34:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2020-07-08 20:48:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika 2

Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 - ovde

2020-07-08 20:46:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati ispita iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2020-07-08 11:00:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza opasnih materija

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza opasnih materija - ovde

2020-07-07 12:25:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Telekomunikacioni sistemi 2

Rezultati ispita iz predmeta Telekomunikacioni sistemi 2 - ovde

2020-07-07 12:05:44

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - Konačna rang lista

Konačna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2020-07-07 10:28:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Sandra Kasalica

Ispita iz predmeta Železničke pruge, Železničke stanice, Eksploatacija železnica 1 i Eksploatacija železnica 2 - ovde

2020-07-06 10:33:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati ispita iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2020-07-06 10:31:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehno-ekonomske analize u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Tehno-ekonomske analize u saobraćaju - ovde

2020-07-05 23:43:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati ispita iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2020-07-03 09:04:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Objektno orijentisano programiranje

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Objektno orijentisano programiranje - ovde

2020-07-02 22:05:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - promena termina ispita

Ispit iz predmeta Računarska simulacija pomera se za 09.07. 2020. godine u 9 časova
Ispit iz predmeta Objektno orijentisano programiranje pomera se za 09.07. 2020. godine u 11 časova

2020-07-02 12:54:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Inženjerska matematika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 2 - ovde

2020-07-02 12:54:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija rada logističkih centara

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija rada logističkih centara - ovde

2020-07-02 12:52:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje

Rezultati - Algoritmi i programiranje - ovde

2020-07-02 12:51:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehnologija železničkog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Tehnologija železničkog saobraćaja - ovde

2020-07-02 12:50:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje ispita - Primenjeni istraživački rad

Ispit iz predmeta Primenjeni istraživački rad polagaće se 08.07.2020. godine u 12 časova

2020-07-01 13:30:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Radio i optički sistemi veza

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Radio i optički sistemi veza - ovde

2020-07-01 10:53:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2020-07-01 10:52:25

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja - ovde

2020-07-01 10:50:22

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - Prelimilarna rang lista

Prelimilarna rang lista za upis u prvu godinu - ovde

2020-06-30 22:21:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-06-30 14:08:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati polaganja predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-06-30 14:07:36

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Organizacija prevoza robe železnicom 2

Odbrana predatih seminarskih radova iz predmeta Organizacija prevoza robe železnicom 2 održaće se 02.07.2020. godine od 11 časova

2020-06-30 13:26:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Železnički saobraćaj

Dodatni termini strične prakse za studijski program Železnički saobraćaj održaće se 01, 02. i 03. jula u 11 časova

2020-06-30 09:10:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje

Svi studenti i zaposleni su u obavezi da u prostorijama škole nose zaštitne maske

2020-06-29 14:26:44

-- -- -- -- -- -- -- --

PRIJEMNI ISPIT - raspored polaganja

Raspored polaganja prijemnog ispita za upis na osnovne strukovne studije - ovde

2020-06-29 12:41:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Polaganje kolokvijuma (AutoCAD) biće organizovano 09.07.2020. godine. Svi studenti koji treba hoće da polažu kolokvijum moraju da se prijave OVDE. Prijave za polaganje traju do 08.07.2020.

2020-06-29 12:38:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarske mreže

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Računarske mreže biće organizovano 09.07.2020. godine sa početkom 10 časova, učionica 94a

2020-06-29 12:33:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i programiranje - ovde

2020-06-29 12:30:46

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-06-29 12:25:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2020-06-29 12:24:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železničke tarife 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železničke tarife 2 - ovde

2020-06-29 12:22:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati - dr Zoran Bundalo - ovde

2020-06-29 10:18:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati polaganja prdispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2020-06-26 11:42:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Vukota Minić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Inženjerska matematika 1, Inženjerska matematika 2 i Primenjena matematika za ekonomiste je 01.07.2020. goidine u 11.00 sati u amfiteatru.

2020-06-26 11:40:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - GIS u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta GIS u saobraćaju - ovde

2020-06-25 18:33:07

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Vuča vozova

Ispit iz predmeta Vuča vozova položio je Milan Živković

2020-06-25 13:25:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2020-06-25 12:20:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti druge i treće godine mogu polagati test i kolokvijum 26. juna u 12 u učionici 95

2020-06-24 14:03:24

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Biljana Matić biće organizovano 25.06. u 11 časova

2020-06-24 13:26:50

-- -- -- -- -- -- -- --