Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2018. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja
2018-06-20 01:46:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2018-06-15 14:44:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Eksploatacija železnica 2

Rezultati ispita iz predmeta Eksploatacija železnica 2 - ovde

2018-06-15 14:42:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom

Rezultati polagnja ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom - ovde

2018-06-15 13:33:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza 2

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza 2 - ovde

2018-06-15 10:08:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Računarstvo i informatika

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika - ovde

2018-06-14 11:32:04

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mreže železničkih TK i SS postrojenja

Rezultati ispita iz predmeta Mreže železničkih TK i SS postrojenja - ovde

2018-06-14 09:19:33

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Tehničko crtanje primenom računara

Termin polaganja predistpinih obaveza (AutoCAD) iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara biće organizovano 14.06.2018. sa početkom u 10 časova, kabinet 94a.

2018-06-13 10:48:28

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Računarstvo i informatika

Termin polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Računarstvo i informatika biće organizovano 14.06.2018. godine sa početkom u 10 časova, kabinet 94a.

2018-06-13 10:46:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Transportna logistika 2 - Rezultati ispita

Transportna logistika 2 - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 15:00:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita

Savremene tehnologije robnog transporta - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 14:58:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 2 - Rezultati ispita

Železničke pruge i stanice 2 - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 14:42:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita

Železničke pruge i stanice 1 - Rezultati ispita ovde

2018-06-12 14:40:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-06-12 10:02:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Specijalističke strukovne studije - Prijava ispita

Prijava ispita za junski ispitni rok za studente specijalističkih strukovnih studija obaviće se u periodu od 18. do 22. juna 2018. godine.

2018-06-12 07:35:12

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Organizacija prevoza

Polaganje predispitnih obaveza iz Organizacije prevoza putnika železnicom i Organizacije prevoza 2 obaviće se 12.06.2018. godine u 11 časova.

2018-06-12 07:32:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Transportne osobine robe - Rezultati testova

Transportne osobine robe - Rezultati testova ovde

2018-06-11 22:18:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Dragica Jovanović

Rezultati ispita iz predmeta kod dr Dragice Jovanović
Algoritmi i programiranje - ovde
Baze podataka - ovde
Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2018-06-08 13:41:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mreže železničkih TK i SS postrojenja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Mreže železničkih TK i SS postrojenja - ovde

2018-06-08 13:36:38

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-06-08 13:35:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1 - ovde

2018-06-08 13:33:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 1

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-06-08 13:31:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2018-06-08 13:30:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita ovde

2018-06-08 12:17:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijemni ispit - Pripremna konsultativna nastava

Prijemni ispit - Pripremna konsultativna nastava ovde

2018-06-08 10:38:39

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Miroslav Pavlović

Polaganje popravnih kolokvijuma iz predmeta Opšta hemija sa uvodom u laboratorijski rad i Hemijski principi u inženjerstvu zaštite životne sredine održaće se u ponedeljak 11.06.2018. godine u 10 časova u kabinetu 75.

2018-06-07 10:23:54

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita rađenih 06.06.2018. godine ovde

2018-06-06 14:35:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova

Osnove saobraćaja i transporta - Rezultati testova ovde

2018-06-06 14:29:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2018-06-06 14:26:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji 2

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 2 - ovde

2018-06-04 11:10:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2018-06-01 19:59:30

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Biljana Matić

Obaveštavaju se studenti prve i treće godine studija, da ce se polaganje predispitnih obaveza iz predmeta: Špedicija i carina, Železničke tarife 1 i 2, Poslovne ekonomije 2 i Poslovne ekonomije u saobraćaju ; održati dana 05.06.2018. godine u učionici 96 sa početkom u 11,30 h

2018-06-01 19:55:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Dragica Jovanović

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Dragica Jovanović - ovde

2018-06-01 11:00:59

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Marija Vukšić Popović

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje mr Marija Vukšić Popović - ovde

2018-06-01 08:33:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - dr Branislav Gavrilović

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Tehnička fizika i Osnove elektrotehnike obaviće se u ponedeljak 11.06.2018. godine od 10 časova u amfiteatru škole.

2018-05-31 11:35:42

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju

Termin odbrane seminarskih radova iz predmeta Nove računarske tehnologije u železničkom saobraćaju - 04.06.2018. u 15h

2018-05-31 11:26:15

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Evidencija dosadašnjih predispitnih obaveza iz predmeta -
Železnički TK i SS uređaji i mreže 2 - ovde
Mreže železničkih SS i TK postrojenja - ovde

2018-05-31 10:28:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Apsolventsko veče - Obaveštenje

Apsolventsko veče - Obaveštenje ovde

2018-05-31 09:43:08

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sandra Kasalica

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Sandre Kasalice - ovde

2018-05-29 13:22:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Transportne osobine robe

Popravni testovi iz predmeta Transportne osobine robe biće održani 31.05.2018. godine u 14 časova u Amfiteatru škole

2018-05-29 12:25:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Vesna Pavelkić

Termini polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Vesna Pavelkić - ovde

2018-05-29 10:42:18

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati kolokvijum iz predmeta Baze podataka - ovde

2018-05-29 10:25:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Sanja Jevtić

Termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Železnički TK i SS uređaji 1, Železnički TK i SS uređaji 2 i Mreže železničkih SS i TK postrojenja - petak 01.06.2018. u 12h u amfiteatru Škole.

2018-05-28 20:58:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - mr Srđan Stojičić

Polaganja predispitnih obaveza iz predmeta
- Osnove inženjerske mehanike, Mehanika i otpornost materijala:
05.06.2018. u 10h učionica 94
07.06.2018. u 10h učionica 94.
12.06.2018. u 10h učionica 94.
- Osnovi mašinstva:
05.06.2018. u 10h učionica 94.
07.06.2018. u 10h učionica 94.
12.06.2018. u 10h učionica 94.
14.06.2018. u 10h učionica 94.

2018-05-28 20:57:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Stručna praksa - Obaveštenje

Stručna praksa za studente treće godine studijskih programa Železnički saobraćaj, Elektrotehnika u saobraćaju i Železničko građevinarstvo, Javni gradski i industrijski saobraćaj obaviće se u sredu 30.05.2018. godine u 9:15 na stajalištu Pančevački most.

2018-05-28 11:54:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju

Termin praktične nastave za studente studijskog programa Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju - ovde

2018-05-28 09:47:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Osnove saobraćaja i transporta - Obaveštenje

Polaganje testova iz predmeta Osnove saobraćaja i transporta obaviće se 29.05.2018. godine u 14 časova i 05.06.2018. godine u 14 časova.

2018-05-25 18:53:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Obaveštenje o terminima polaganja predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-05-25 13:38:26

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta koje predaje dr Zoran Bundalo - ovde

2018-05-25 13:36:20

-- -- -- -- -- -- -- --

Transportna logistika 2 - rezultati predispitnih obaveza

Transportna logistika 2 - rezultati predispitnih obaveza ovde

2018-05-24 10:26:18

-- -- -- -- -- -- -- --

 • Upis - Prijava potencijalnih kandidata - ovde

  Važni datumi (I konkursni rok):

  Prijavljivanje kandidata:
  25, 26. i 27. jun 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  02. jul 2018. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Jedinstvene rang liste:
  03. jul 2018. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  10. jul 2018. godine u 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  11, 12. i 13. jul 2018. godine od 08:00 do 14:00 časova

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •