Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login- UPIS 2019. - prijava potencijalnih kandidata OVDE -

Obaveštenja

Rezultati - Protokoli i standardi u računarskim mrežama

Rezultati ispita iz predmeta Protokoli i standardi u računarskim mrežama - ovde

2019-06-20 11:32:05

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Sakulpljanje i reciklaža otpada

Rezultati ispita iz predmeta Sakulpljanje i reciklaža otpada - ovde

2019-06-20 08:24:35

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo

Rezultati ispita - dr Zoran Bundalo ovde

2019-06-19 14:26:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom / Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2019-06-18 15:16:41

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati ispita - Transportne osobine robe

Rezultati ispita - Transportne osobine robe ovde

2019-06-18 13:25:17

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2019-06-18 12:50:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Prijava ispita - Specijalističke strukovne studije

Prijava ispita za studente specijalističkih strukovnih studija trajaće do petka 21.06.2019. godine.

2019-06-17 13:10:50

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-06-17 08:39:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Mikroprocesorski sistemi

Rezultati ispita iz predmeta Mikroprocesorski sistemi - ovde

2019-06-17 08:21:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita - dr Ljubislav Vasin

Ispiti iz predmeta Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja, Organizacija prevoza opasnih materija, Praktična nastava JGIS i Stručna praksa JGIS neće biti održani u terminima predviđenim rasporedom polaganja ispita. Novi termini polaganja ispita za predhodno navedene predmete biće naknadno objavljeni.

2019-06-14 13:41:02

-- -- -- -- -- -- -- --

GIS u saobraćaju - Rezultati ispita

GIS u saobraćaju - Rezultati ispita ovde

2019-06-14 12:49:37

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Stručna praksa

Rezultati polaganja stručne prakse (Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju) - ovde

2019-06-13 13:27:45

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine

Rezultati ispita iz predmeta Zagađivanje i kontrola kvaliteta životne i radne sredine - ovde

2019-06-12 12:59:34

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija zaštite na radu u saobraćaju

Rezultati ispita iz predmeta Organizacija zaštite na radu u saobraćaju - ovde

2019-06-12 12:58:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Algoritmi i programiranje

Rezultati ispita iz predmeta Algoritmi i programiranje - ovde

2019-06-12 12:57:01

-- -- -- -- -- -- -- --

Železničke pruge i stanice - Rezultati ispita

Železničke pruge i stanice - Rezultati ispita ovde

2019-06-12 11:35:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo

Rezultati predispitnih obaveza - dr Zoran Bundalo ovde

2019-06-12 11:34:27

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Predispitne obaveze iz Engleskog jezika 2 mogu se polagati 14. juna u 13.00 u 95.

2019-06-11 20:29:56

-- -- -- -- -- -- -- --

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Marija Vukšić Popović

Raspored polaganja predispitnih obaveza - mr Marija Vukšić Popović ovde

2019-06-10 13:32:44

-- -- -- -- -- -- -- --

Ekologija - Rezultati predispitnih obaveza

Ekologija - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-06-10 13:07:03

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Železnički TK i SS uređaji

Rezultati ispita iz predmeta Železnički TK i SS uređaji - ovde

2019-06-10 10:44:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 1 - Rezultati ispita ovde

2019-06-07 14:45:02

-- -- -- -- -- -- -- --

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita

Eksploatacija železnica 3 - Rezultati ispita ovde

2019-06-07 14:43:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Termini polaganja predispitnih obaveza - dr Dragica Jovanović

Termini polaganja predispitnih obaveza kod predmeta koje predaje dr Dragica Jovanović - ovde

2019-06-07 14:37:06

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-06-07 12:24:43

-- -- -- -- -- -- -- --

Termini za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta dr Sanje Jevtić u toku juna

Testovi/kolokvijumi:
10.06.2019 u 9h (učionica 93)
17.06.2019 u 9h (učionica 95)
20.06.2019 u 9h (učionica 93)
Seminarski/domaći radovi
10.06.2019 u 11h (kabinet 61)
17.06.2019 u 11h (kabinet 61)
20.06.2019 u 11h (kabinet 61)

2019-06-07 12:21:51

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti prve godine mogu polagati predispitne obaveze 7. juna u 12, u ucionici 95.

2019-06-06 08:11:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Promena termina ispita

Ispit iz predmeta Železnički TK i SS uređaji i Železnički TK i SS uređaji 1 održaće se 07.06.2019. godine u 10:30 časova.

2019-06-05 12:59:29

-- -- -- -- -- -- -- --

Bezbednost železničkog saobraćaja - Rezultati ispita

Bezbednost železničkog saobraćaja - Rezultati ispita ovde

2019-06-05 12:55:22

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-06-04 14:32:48

-- -- -- -- -- -- -- --

Termini za polaganje predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić

Termini za polaganje predispitnih obaveza - dr Vesna Pavelkić ovde

2019-06-04 13:24:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Neispravne ispitne prijave - Jun 2019

Neispravne ispitne prijave - Jun 2019 ovde

2019-06-03 14:21:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde
Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 07.06.2019. godine u 09:00 časova u učionici 95

2019-06-03 12:30:55

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Baze podataka

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Baze podataka - ovde

2019-06-03 12:27:57

-- -- -- -- -- -- -- --

Industrijski i unutrašnji transport - Predispitne obaveze

Industrijski i unutrašnji transport - Predispitne obaveze ovde

2019-06-03 09:25:23

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - Engleski jezik

Studenti prve godine predispitne obaveze mogu polagati 4. juna u 13, u ucionici 95.
Studenti druge i trece godine predispitne obaveze mogu polagati 5. juna u 12, u ucionici 95.

2019-05-31 13:16:00

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Ekologija

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Ekologija - ovde

2019-05-31 09:36:58

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde

2019-05-31 13:10:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Matematika - Rezultati predispitnih obaveza

Matematika - Rezultati predispitnih obaveza ovde

2019-05-30 12:32:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Tehničko crtanje primenom računara

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Tehničko crtanje primenom računara (AutoCAD) - ovde

2019-05-30 08:40:13

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Električna merenja

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Električna merenja - ovde

2019-05-30 08:22:40

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Elektronika 1

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Elektronika 1 - ovde

2019-05-30 08:21:19

-- -- -- -- -- -- -- --

Polaganje predispitnih obaveza - Transportne osobine robe

Polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe održaće se 31.05.2019. godine u 10:00 časova u učionici 96

2019-05-30 08:16:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1

Rezultati predispitnih obaveza iz predmeta Organizacija prevoza putnika železnicom i Organizacija prevoza robe železnicom 1 - ovde

2019-05-29 20:18:52

-- -- -- -- -- -- -- --

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo

Obaveštenje - dr Zoran Bundalo ovde

2019-05-28 11:05:16

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Transportne osobine robe

Rezultati polaganja predispitnih obaveza iz predmeta Transportne osobine robe - ovde

2019-05-27 13:57:10

-- -- -- -- -- -- -- --

Rezultati - Engleski jezik

Rezultati polaganja predistpinih obaveza iz predmeta Engleski jezik - ovde
Popravni test za studente prve godine bice odrzan 30.maja u 15.30.

2019-05-27 10:10:21

-- -- -- -- -- -- -- --

Sakupljanje i reciklaža otpada - Rezultati

Sakupljanje i reciklaža otpada - Rezultati ovde

2019-05-24 14:36:31

-- -- -- -- -- -- -- --

Prezentacija firme EURORAIL LOGISTICS

Firma EURORAIL LOGISTICS koja je priznata kao privatni operater za železnički transport robe ima potrebu za zapošljavanjem stručnog kadra.
Pozivaju se studenti završne godine osnovnih i specijalističkih strukovnih studija da prisustvuju prezentaciji i upoznavanju firme EURORAIL LOGISTICS u utorak 28.05.2019. godine od 12 časova.

2019-05-24 14:01:09

-- -- -- -- -- -- -- --

Ekologija - Rezultati

Ekologija - Rezultati ovde

2019-05-24 14:00:37

-- -- -- -- -- -- -- --

 • Upis - Prijava potencijalnih kandidata - ovde

  Kandidatima sa stečenim srednjim obrazovanjem u trogodišnjem trajanju OMOGUĆEN je upis na osnovne strukovne studije.

  Važni datumi - I konkursni rok:

  Prijavljivanje kandidata:
  24, 25. i 26. jun 2019. godine od 08:00 do 14:00 časova

  Polaganje prijemnog ispita:
  01. jul 2019. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Jedinstvene rang liste:
  02. jul 2019. godine u 10:00 časova

  Objavljivanje Konačne rang liste:
  09. jul 2019. godine u 10:00 časova

  Upis primljenih kandidata:
  10, 11. i 12. jul 2019. godine od 08:00 do 14:00 časova

 • Akreditacija

  Visoka železnička škola strukovnih studija među prvima je akreditovala svoje studijske programe.

 • Akta škole

  Akta i dokumenti Visoke železničke škole strukovnih studija.

 • Politika kvaliteta

  Visoka železnička škola strukovnih studija kao ustanova koja drži do svog renomea, aktivno radi na unapređenju kvaliteta, uslova rada i studiranja.

 • Javne nabavke

 • Informator o radu

 • Dodatne informacije

 • Arhiva obaveštenja

 • Kontakt

  Zdravka Čelara 14, Beograd
  011/32-92-517
  011/27-68-095
  office@vzs.edu.rs

 •