Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Javne nabavke

Javne nabavke koje sprovodi Visoka železnička škola strukovnih studija u skladu su sa ZJN a pored toga definisane su Pravilnikom o bližem uređivanju postupka javnih nabavki.

Dokumenti i dodatni materijali se nalaze ovde, u folderu JAVNE NABAVKE

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki - Interni akt