Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Politika kvaliteta

Komisija za poslove praćenja, obezbeđivanja i unapređenja razvoja kvaliteta
studijskih programa, nastave i uslova rada

Komisija obavlja poslove praćenja, obezbeđivanja, unapredenja i razvoja kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i da sprovodi postupke samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta Studijskih programa, nastave i uslova rada. U postupku samovrednovanja Komisija je u obavezi da razmatra i ocenu studenata.

Komisija za obezbeđenje kvaliteta je u obavezi da samovrednovanje sprovodi u intervalima od najviše tri godine, počev od 28.09.2007. godine kada je Visoka železnička škola strukovnih studija dobila Dozvolu za rad.


 • Spisak članova Komisije za kvalitet


 • Izveštaji o samovrednovanju


 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2008. - oktobar 2011. godine

 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2011. - oktobar 2015. godine

 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj zeleznickoj školi strukovnih studija za period oktobar 2015 - oktobar 2018


 • Akcioni planovi


 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2017. godinu

 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2018. godinu

 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2019. godinu

 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2020. godinu


 • Godisnji izveštaj Komisije za kvalitet


 • Godisnji izveštaj Komisije za kvalitet za 2018. sa odlukom o usvajanju

 • Godisnji izveštaj Komisije za kvalitet za 2019. sa odlukom o usvajanju

 • Godisnji izveštaj Komisije za kvalitet za 2020. sa odlukom o usvajanju


 • Planovi rada


 • Plan rada Komisije za kvalitet za 2017. sa odlukom o usvajanju

 • Plan rada Komisije za kvalitet za 2019. sa odlukom o usvajanju

 • Plan rada Komisije za kvalitet za 2020. sa odlukom o usvajanju


 • Izveštaji o rezultatima ankete studenskog vrednovanja


 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, letnji semestar 2016/2017. godine

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, zimski semestar 2017/2018. godine

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, letnji semestar 2017/2018. godine

 • Izvestaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, zimski semestar 2018/2019. godine

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, letnji semestar 2018/2019. godine

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, zimski semestar 2019/2020. godine

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, letnji semestar 2019/2020. godine

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, zimski semestar 2020/2021. godine

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, letnji semestar 2020/2021. godine


 • Izveštaji o rezultatima ankete - diplomirani studenti


 • Izveštaj ankete diplomiranih studenata - 2017. godina

 • Izveštaj ankete diplomiranih studenata - 2019. godina

 • Izveštaj ankete diplomiranih studenata - 2020. godina

 • Izveštaj ankete diplomiranih studenata - 2021. godina


 • Izveštaji o vrednovanja diplomiranih studenata od strane poslodavaca


 • Izveštaj vrednovanja diplomiranih studenata od strane poslodavaca 2018 sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj vrednovanja diplomiranih studenata od strane poslodavaca 2020-21. sa odlukom o usvajanju
 • Anektni upitnici za studente