Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Politika kvaliteta

Komisija za poslove praćenja, obezbeđivanja i unapređenja razvoja kvaliteta
studijskih programa, nastave i uslova rada

Komisija obavlja poslove praćenja, obezbeđivanja, unapredenja i razvoja kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i da sprovodi postupke samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta Studijskih programa, nastave i uslova rada. U postupku samovrednovanja Komisija je u obavezi da razmatra i ocenu studenata.

Komisija za obezbeđenje kvaliteta je u obavezi da samovrednovanje sprovodi u intervalima od najviše tri godine, počev od 28.09.2007. godine kada je Visoka železnička škola strukovnih studija dobila Dozvolu za rad.


 • Spisak članova Komisije za kvalitet

 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2008. - oktobar 2011. godine

 • Izveštaj o samovrednovanju i ocenjivanju kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada u Visokoj železnickoj školi strukovnih studija za period od oktobar 2011. - oktobar 2015. godine

 • Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta za 2018 sa odlukom o usvajanju

 • Godisnji izveštaj Komisije za kvalitet za 2017 sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj ankete diplomiranih studenata 2017 sa odlukom o usvajanju

 • Izveštaj o rezultatima ankete studenskog vrednovanja, jul 2017 sa odlukom o usvajanju

 • Plan rada Komisije za kvalitet za 2018 sa odlukom o usvajanju
 • R.B. Anketni upitnici za studente osnovnih strukovnih studija
  1. Železnički saobraćaj Prva godina
  Druga godina
  Treća godina
  2. Železničko mašinstvo Prva godina
  Druga godina
  Treća godina
  3. Elektrotehnika u saobraćaju Prva godina
  Druga godina
  Treća godina
  4. Železničko građevinarstvo Prva godina
  Druga godina
  Treća godina
  5. Komercijalno poslovanje železnice Prva godina
  Druga godina
  Treća godina
  6. Javni gradski i industrijski saobraćaj Prva godina
  Druga godina
  Treća godina
  7. Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju Prva godina
  Druga godina
  Treća godina

   

  R.B. Anketni upitnici za studente specijalistickih strukovnih studija
  1. Železnički saobraćaj
  2. Železničko mašinstvo
  3. Elektrotehnika u saobraćaju
  4. Železničko građevinarstvo
  5. Komercijalno poslovanje železnice
  6. Javni gradski i industrijski saobraćaj
  7. Inženjerstvo zaštite životne sredine u saobraćaju