Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Biblioteka

Visoka železnička škola strukovnih studija poseduje biblioteku snabdevenu potrebnim udžbenicima za izvođenje nastave čiji su autori profesori, predavači i stručni saradnici koji stoje na raspolaganju studentima po postojecem Planu i programu, a čiji izdavač je ova Škola. Takode, biblioteka raspolaže sa preko 5000 bibliotečkih naslova iz više oblasti, a u cilju obezbeđenja dodatnih informacija studentima radi sticanja potrebnih znanja i veština. Biblioteka poseduje PC računar, internet i štampač radi vođenja baze podataka o knjigama. Biblioteka raspolaže sa IS Biblioteke.

Biblioteka ima saradnju i vezu sa informacionim sistemima drugih biblioteka. Imajući u vidu da je studentima omogućena preko računarskih laboratorija veza sa drugim knjigama i časopisima u elektronskom obliku, moguće je korišćenjem ovog resursa za izradu seminarskih, grafičkih i drugih radova potrebnih za savladavanje nastavnog plana i programa. U cilju formiranja biblioteke izvršena je podela postojećih knjiga po stručnim oblastima i studijskim programima i urađen spisak bibliotečkih jedinica (zbirni tabelarni pregled). Pregledom su dati sledeci pokazatelji: naziv knjige; autor; izdavač i godina izdanja; broj knjiga; stručna oblast; inventarski broj; procesena vrednost; studijski program koji može da koristi knjige (S-saobraćaj, M-mašinstvo, E-elektrotehnika, G-građevinarstvo, K-komercijala, Z-zaštita na radu i ekologija). Ovaj pregled predstavlja zbir svih knjiga, udžbenika, skripti za sve studijske programe za koje je Škola akreditovana.

 

Bibliotekar

Jovana Đonović

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 112

 

 

 

Spisak biblioteckih jedinica: