Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Služba za finansijsko-računovodstvene poslove

Služba za finansijsko-računovodstvene poslove se brine o materijalno-finansijskom poslovanju Škole i to:
• obračunava i isplaćuje lična primanja zaposlenih i saradnika, i po potrebi izdaje potvrde i izveštaje o primanjima,
• evidentira imovinu Škole i
• fakturiše usluge Škole, naplaćuje potraživanja i plaća obaveze, radi periodične i godišnje obračune i izveštaje za potrebe Škole, statistike i ostale poslove vezane za materijalno i finansijsko poslovanje.


Poreski inentifikacioni broj (PIB) Škole je: SR100123346

Žiro račun Škole je: 840-1447666-14

primalac: Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd

Pozivi na broj:

• 97 6810 (prijava ispita)
• 97 3820 (diplomski/završni ispit)
• 97 0830 (školarina)
• 97 5280 (prijemni ispit)
• 97 1560 (sprovodenje konkursa)
• 97 8270 (nostrifikacija diplome)
• 97 7540 (ostalo)

 

Šef računovodstva

Gordana Dobrilović

diplomirani ekonomista

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 106

 

Kontista-bilansista

Snežana Miholjcić

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 106

 

Knjigovođa-kontista

Jasmina Petrović

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 106