Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Javne nabavke

Javne nabavke koje sprovodi Visoka železnička škola strukovnih studija u skladu su sa ZJN a pored toga definisane su Pravilnikom o bližem uređivanju postupka javnih nabavki.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javnih nabavki - Interni akt


Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki - 2020

Plan javnih nabavki - 2019

Nabavka elektricne energije

Konkursna dokumentacija - 2020

Poziv za podnosenje ponuda - 2020

Odluka o dodeli ugovora - 2020

Konkursna dokumentacija - 2019

Poziv za podnosenje ponuda - 2019

Odluka o dodeli ugovora - 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 2019

Odrzavanje softvera

Obavestenje o pokretanju postupka - 2020

Poziv za podnosenje ponude - 2020

Konkursna dokumentacija - 2020

Odluka o dodeli ugovora - 2020

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 2020

Obavestenje o pokretanju postupka - 2019

Poziv za podnosenje ponude - 2019

Konkursna dokumentacija - 2019

Odluka o dodeli ugovora - 2019

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 2019