Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Služba za nastavna i studentska pitanja

Služba za studentske poslove radi sve poslove sa studentima u vezi sa osnovnim i specijalističkim studijama. To podrazumeva:

• upis studenata,
• evidencija studenata,
• raspored časova,
• prijavljivanje ispita,
• organizacija ispita i kolokvijuma,
• unos ocena,
• izdavanje svih vrsta diploma,
• izdavanje raznih vrsta potvrda i uverenja studentima i
• studentski standard.

 

Referent za studentska pitanja

Milica Pavlović

strukovni inženjer mašinstva

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 109

studentska.sluzba@vzs.edu.rs

 

Tehnički saradnik u studentskoj službi

Bojana Janković

strukovni inženjer mašinstva

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 110

studentska.sluzba@vzs.edu.rs