Administracija

Webmail » Login

Administracija » Login
Služba za pravne i opšte poslove

DELATNOSTI
• rukovođenje radom stručne službe Škole,
• kadrovski poslovi radnika Škole
• administrativni poslovi za potrebe Škole,
• priprema materijala za sednice organa upravljanja i stručnih organa Škole, vodenje zapisnika na sednicama i obrada odluka ovih organa
• obrada statističkih i drugih izveštaja i dr.

 

Sekretar

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 105

 

Administrativno-tehnički sekretar

Jelica Selena

tel. 011/32-92-517, 011/27-68-095 lokal 101